Medbestemmelse og nærhed er velfærdens væsen

Demokrati koster. Også på sundhedsområdet. Med forslaget om at nedlægge regionerne for at erstatte dem med private-statslige såkaldte professionelle bestyrelser er blå blok ude på en farlig glidebane.
Gennemsigtighed, borgerindflydelse og lokal forankring. Det er nogle af de hjørnesten, vores velfærdssamfund er bygget på, og som centrum-venstre til stadighed bør gå i brechen for. Skal vores velfærdssamfund fortsat have folkelig appeal, så det store flertal kan se sig selv i den sammenhæng, bør disse principper ikke alene forsvares, men til stadighed udbygges.

Hvem kan lige forestille sig, at en eller anden embedsmand i mørk habit vil interesse sig for en ambulance mere eller mindre i Aabenraa eller i Vordingborg?

Det gælder naturligvis også - og måske især - på sundhedsområdet, hvor vores dygtige personale knokler hver eneste dag på vores hospitaler for at gøre en forskel, som ovenikøbet kan betyde liv eller død for den enkelte borger. Her på dette største velfærdsområde, der har en årlig omsætning på mere end 150 milliarder kroner, er der om noget brug for, at vores borgere kan føle sig trygge og i samhørighed med den offentlige service.

De blå vil skævvride Danmark
Så meget desto mere bekymrende er det, at de borgerlige med Dansk Folkeparti i spidsen vil slagte de demokratisk valgte regioner på centralismens og de utilgængelige bestyrelsers alter, hvis de får magt, som de har agt. Blå bloks plan er at fratage vores folkevalgte regionspolitikere styringen af hospitalerne for at erstatte dem af fjerne bestyrelser formentlig bestående af direktører, forretningsfolk og statslige embedsmænd. En sådan øvelse vil betyde, at Danmark bliver endnu mere skævvredet, end det er tilfældet i dag.

Borgerne miste yderligere demokratisk indflydelse og mulighed for at holde snor i udviklingen

For det første vil vi miste vores nære tilgang til sygehusdriften. Hvem kan lige forestille sig, at en eller anden embedsmand eller forretningsmand i mørk habit, der befinder sig i den anden ende af landet, vil interesse sig for en ambulance mere eller mindre i Aabenraa eller i Vordingborg? I Norge har man forsøgt sig med en model, der nogenlunde svarer til den, de borgerlige nu vil indføre. Resultatet har været nærmest katastrofalt. De lovede gevinster er helt udeblevet samtidig med, at der fortsat er meget store forskelle i behandlingen mellem de norske sygehuse.

Demokratisk nedtur
For det andet vil borgerne miste yderligere demokratisk indflydelse og mulighed for at holde snor i udviklingen af serviceniveauet på vores hospitaler, hvis styringen bliver overladt til embedsmænd og forretningsfolk. Til forskel fra regionerne kan fjerne, lukkede bestyrelser nemlig ikke stilles til ansvar for deres handlinger ved et demokratisk valg.

En ny analyse viser, at regionerne administrerer sundhedsvæsenet ganske effektivt

Borgerne får med den borgerlige model ingen som helst mulighed for på demokratisk vis af vælge de politikere, der skal organisere sundheden i vores land. Det er helt urimeligt. Med mindre man da helt bevidst forsøger at indføre en model, der kan bane vejen for et helt igennem privat sundhedsvæsen. Vi har brug for mere demokrati i styringen af vores velfærd. Ikke mindre.

Regionerne leverer
Og for det tredje kan man med rette spørge sig selv, hvad det er for et problem, de borgerlige vil løse med selskabsmodellen. For sagen er jo, at regionerne faktisk har gjort det rigtigt godt. Landets førende eksperter peger ganske entydigt på, at der ikke er noget som helst belæg for, at en aflivning af regionerne vil give penge i kassen. Snarere tværtimod. En ny analyse viser, at regionerne administrerer sundhedsvæsenet ganske effektivt.

Udgifterne til administration er i bund samtidig med, at produktiviteten på sygehusene er steget betragteligt over en årrække. Vi har fået mere behandling for de samme penge. Senest har en spritny, international undersøgelse med deltagere fra 29 lande vist, at danskerne er blandt de allermest tilfredse med den behandling, de får på sygehuset.

Jeg har svært ved at se, at styringen af sygehusene kan ske mere effektivt og med en højere kvalitet med andre aktører end regionerne. Eller i det mindste med en organisering, der giver borgerne medbestemmelse og nærhed. Mit håb er derudover, at alle gode kræfter vil give vores dygtige medarbejdere, der dag ud og dag ind kvalificerer behandlingen af vores medmennesker i vores velfungerende og produktive sundhedsvæsen, et løfte. Nemlig et løfte om, at de ikke endnu engang skal drukne i den turbulente utryghed, der vil være resultatet af en borgerlig reformrus.

 

Bodil Otto (f. 1957) er formand for HK Kommunal og tillige formand for Offentligt Ansattes Organisation (OAO), der er en sammenslutning af 29 fagforeninger med i alt 200.000 ansatte på offentlige arbejdspladser. Hun er oprindeligt Kontoruddannet fra Helsinge Rådhus.

Dagens Pio klumme er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Bodil Otto er formand for HK-Kommunal.


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce