Medie: Messerschmidt tilbageholdt bilag for efterforskere fra EU’s svindelkontor

Bagmandspolitiet ventes færdig med sin efterforskning af Messerschmidts mulige svindel med EU-støttemidler inden sommer
Foto: Folketinget/Steen Brogaard
Morten Messerschmidt, næstformand, Dansk Folkeparti
Efterforskningen af Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidts, mulige svindel med EU-midler gennem det europæiske parti Meld og den tilhørende fond Feld har været ’meget kompliceret’ - ikke mindst fordi Messerchmidt ikke gav EU’s efterforskere adgang til alle bilag i sagen.

“Efterforskningen var meget kompliceret, fordi Meld og Feld ikke gav OLAF og Europa-Parlamentet bilag, der viste, hvad EU-støttekronerne blev brugt på,” skriver OLAF's presseafdeling i en mail til DR.

En hemmeligstemplet rapport fra OLAF, som DR har fået adgang til, konkluderer, at Morten Messerschmidt har overtrådt ”bestemmelserne om kontrol og revision” i EU’s regler ved at tilbageholde dokumenter for svindelenheden.

Messerschmidt har overtrådt 'bestemmelserne om kontrol og revision'

EU-rapporten danner grundlag for Bagmandspolitiets igangværende efterforskning af sagen.

“OLAF har fastslået, at den seneste formand for MELD (…) undlod at sikre, at OLAF kunne kontrollere den måde, tilskuddet blev brugt på. Den seneste formand for MELD var Hr. Messerschmidt,” lyder det i svindelkontorets undersøgelse, som DR er i besiddelse af.

Messerschmidt til EU-svindelenheden: I får ikke bilagene

OLAF skriver videre i sin sagsgennemgang: 

“Under sin afhøring hos OLAF den 17. december 2018 forklarede Morten Messerschmidt, at han opbevarede alle bilagene fra Meld og Feld på et sikkert sted, men at han ikke havde intentioner om at afsløre placeringen eller fremlægge dokumenterne til OLAF eller Europa-Parlamentet.”

at han ikke havde intentioner om at afsløre placeringen eller fremlægge dokumenterne

Lektor ved Leuven Universitet i Belgien, Wouter Wolfs, der forsker i EU’s regler om finansiering af partier, vurderer, at Messerschmidts manglende samarbejde med EU’s svindelenhed har kompliceret og forsinket OLAF’s efterforskning, der tog mere end fire år:

“Svindelenheden kunne ikke lave en fyldestgørende undersøgelse uden disse informationer, og Messerschmidt gav dem ikke den påkrævede dokumentation. Så der er ingen tvivl om, at han komplicerede efterforskningen. Hvis Messerschmidt havde samarbejdet mere med OLAF, kunne efterforskningen have været afsluttet langt tidligere,” vurderer Wouter Wolfs over for DR.

Messerschmidt: I får to af 17 ringbind med bilag

Morten Messerschmidt oplyser via sin advokat over for DR, at OLAF fik mulighed for at tilgå dokumenter i sagen.

Det fremgår af korrespondance i sagen, som er fremlagt over for DR, at Messerschmidt via sin advokat januar 2019 tilbyder OLAF 17 ringbind med oplysninger om den modtagne EU-støtte.

Men Messerschmidt fortryder tilsyneladende sit tilbud. Det ender i al fald med, at OLAF i marts 2019 alene modtager to ringbind med bilag fra Messerschmidts advokat.

EU-svindelenhedens efterforskningsrapport blev oversendt til Bagmandspolitiet oktober 2019.

Bagmandspolitiet færdig inden sommer

Den danske efterforskning af DF-politikerens mulige svindel med EU-støttekroner ventes færdig inden udgangen af juni.

Det oplyste justitsminister Nick Hækkerup (S) på et samråd i Folketingets retsudvalg torsdag.

Samrådet var indkaldt netop for at få svar på, hvorfor Bagmandspolitiet endnu ikke er kommet frem til en afklaring i Messerschmidt-sagen.

Bagmandspolitiet har indtil videre foretaget 14 afhøringer i Danmark og udlandet og søgt om bistand til efterforskningen i syv forskellige lande i og udenfor EU, oplyste justitsministeren.

Under samrådet efterlyste flere retsordførere svar på, om SØIK - Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - i daglig tale Bagmandspolitiet,har sigtet Morten Messerschmidt i sagen.

Det afviste justitsminister Nick Hækkerup (S) at svare på grundet 'personhensyn'

Det afviste justitsminister Nick Hækkerup (S) at svare på grundet 'personhensyn'.

4,3 millioner kroner

OLAF har undersøgt, hvordan Meld og Felds danske, italienske og græske medlemmer af Europa-Parlamentet har anvendt pengene.

OLAF konkluderer, at det europæiske parti Meld og den tilhørende fond Feld har haft ”uberettigede, uregelmæssige eller uberettigede udgifter” på omkring 583.000 euro, svarende til 4,37 millioner danske kroner.

Dansk Folkeparti har tidligere erklæret sig parate til at betale i alt 2,5 millioner kroner tilbage til EU, som er modtaget i støtte fra Meld og Feld i årene 2012-2015.

Den del af EU-støtten er nemlig blevet brugt til rene Dansk Folkeparti-aktiviteter. Blandt andet sommergruppemøder og politiske kampagner i Danmark.

Størstedelen af beløbet er, ifølge DF, nu tilbagebetalt.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

“Under sin afhøring hos OLAF den 17. december 2018 forklarede Morten Messerschmidt, at han opbevarede alle bilagene fra Meld og Feld på et sikkert sted, men at han ikke havde intentioner om at afsløre placeringen eller fremlægge dokumenterne til OLAF eller Europa-Parlamentet.”

Total anløbet person - vil stå i vejen for efterforskning...han er helt væk...

Bjarne: det er nemlig rigtigt. Det kan så undre at det er blevet en "nyhed" nu. vi er jo nogen der følger med.

Hæl idioten i kanalen.

Annonce