Menneskehandel: Kyniske bagmænd skal stilles til regnskab

Forbundssekretær i 3F, Henning Overgaard siger tak til Folketinget for støtte til ofre for menneskehandel. Det skal følges op med strengere straffe til bagmænd, skriver han.
Med et bredt forlig i Folketinget har politikerne fordelt 861 mio. kr. over de kommende fire år til en lang række initiativer rettet imod sårbare og udsatte mennesker i det danske samfund.

Blandt andet udviklingshæmmede og handicappede, ensomme, selvmordstruede, demente, psykisk syge, hjemløse, stofmisbrugere og ofre for menneskehandel.

I 3F ser vi det som uhyre positivt, at aftalen betyder en markant styrket indsats til ofrene for menneskehandel gennem et økonomisk løft på ca. en tredjedel – til ca. 118 mio. kr. i perioden 2022-25.

Knap 1.000 er udredt som ofre for menneskehandel fra 2007-2020.

Mange danskere har nok en opfattelse af, at denne gruppe er lille, men det er desværre forkert:

Knap 1.000 udlændinge er af Center Mod Menneskehandel udredt som ofre for menneskehandel i perioden fra 2007-2020. De fleste af dem med henblik på prostitution, men flere end 100 af dem er udredt som ofre for menneskehandel til tvangsarbejde.

Grumme historier

Mange danskere kender utvivlsomt til historier om asiatiske chauffører i en slumlejr i Padborg, om dårlig behandling af ukrainske praktikanter og fodermestre i landbruget, om kineserkokke der bl.a. må sove på paller i baglokalet i takeaway-biksen osv.

Men antallet af udredte ofre til tvangsarbejde udgør kun en mindre del af det faktiske antal.

Ofrene opholder sig i langt de fleste tilfælde illegalt i Danmark.

Mørketallet er efter 3F’s vurdering betragteligt, baseret på vores mange fagligt aktives erfaringer.

Det hænger sammen med, at ofrene i langt de fleste tilfælde opholder sig illegalt i Danmark.

Og selv om de er øjenvidner til bagmændenes kyniske og brutale adfærd, er de oftest i den situation, at de kun oplever at blive stillet endnu ringere, hvis de står frem og bidrager til politiets efterforskning og opklaring af sagen og senere hen vidner om deres oplevelser i en straffesag mod bagmændene.

Derfor er det vigtigt og godt, at de ekstra midler til indsatsen både går til et stærkere myndighedssamarbejde og til organisationer som Reden International, HopeNow og AmiAmi.

Den politiske aftale sikrer blandt andet Center Mod Menneskehandel (CMM) en langt mere central rolle i myndighedernes indsats over for menneskehandel til tvangsarbejde.

Opsøgende indsats vil afsløre flere sager

Det er væsentligt, fordi den opsøgende kontrolindsats dermed vil kunne afsløre langt flere tvangslignende forhold, når CMMs ekspertise inddrages.

Dermed kan flere ofre udredes og få hjælp, uden at udlændinge, som opholder sig illegalt i landet, blot straks sendes til lufthavnen og retur til deres hjemland og bagmændenes skruppelløse netværk.

Samtidig er det væsentligt, at CMMs udredninger vil kunne indgå i politiets efterforskning i de ofte rystende sager, og dermed vil endnu flere af de kyniske bagmænd forhåbentlig blive stillet til regnskab og straffet.

Den nuværende bestemmelse gør det de facto umuligt at tiltale bagmændene

Det sidste kræver bl.a. også en ny straffelovsbestemmelse i forhold til tvangsarbejde.

Ikke en eneste dømt

For selv om flere end 100 allerede er udredt som ofre for menneskehandel til tvangsarbejde, er ikke én eneste bagmand som konsekvens heraf dømt for de umenneskelige handlinger og den aldeles uacceptable, kriminelle adfærd.

Af samme grund ligger der også forslag om en ny straffelovsbestemmelse fra en tværministeriel arbejdsgruppe om sårbare arbejdsmigranter.

Den nuværende bestemmelse gør det nemlig de facto umuligt at tiltale og få dømt bagmændene for menneskehandel til tvangsarbejde.

Dét forslag hilser vi i 3F meget, meget velkomment.

Det brede flertal i Folketinget bag den styrkede indsats til gavn for ofrene for menneskehandel giver håb om, at der også er stærk politisk vilje til at gennemføre de andre, nødvendige initiativer.

Vi skal have bremset den forråelse i det danske samfund, som udnyttelse af sårbare og udsatte udlændinge er udtryk for.

Uanset om der er tale om menneskehandel til prostitution eller tvangsarbejde.

 

Henning Overgaard er forbundsformand i Fagforbundet 3F.


placeholder

Annonce