Mere praktik i skolens ældste klasser

Eleverne i folkeskolens ældste klasser skal have bedre muligheder for at opdage erhvervsuddannelserne, mener Mattias Tesfaye.
Socialdemokratiet har længe ønsket en bedre overgang fra folkeskolen til uddannelserne på teknisk skole, sosu-skoler og handelsskoler. Der er stadig alt for mange unge der ikke ved hvad de fravælger, der de mere eller mindre automatisk søger mod gymnasiet.

Derfor var glæden stor, da det fredag før efterårsferien lykkedes, at få et bredt flertal af folketinget, til at forpligte sig på at styrke overgangen fra folkeskolen til erhvervsuddannelser.

Rigtigt mange unge, der har svært ved tal og bogstaver, får stemplet "ikke uddannelsesparat" når de nærmer sig folkeskolens afslutning Men alle unge er vel parate til en uddannelse - spørgsmålet er blot hvilken, ligesom det for nogen kræver en mellemlanding på et forberedende forløb. Vi ønsker uddannelsesparathedsvurderingen i 8. og 9. klasse ændret til noget positivt og fremadrettet, så ingen ung forlader folkeskolen med mærkatet som ”ikke egnet” stemplet i panden.

Forhandlingerne om at styrke overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelsen går i gang indenfor kort tid og vi er i Socialdemokratiet allerede i gang med at samle forslag og udvikle nye idéer. Udfordringerne står nemlig i kø.

Mere fokus på erhvervsfaglighed
Lige nu er det er kun halvdelen af danske skoleelever der kommer i erhvervspraktik. Det var tidligere obligatorisk, men er nu kun frivilligt. Hvordan får vi igen flere i praktik? Og praktik der giver mening?

Alt for mange skoler tilbyder ingen praktiske valgfag i skolens ældste klasser. Det betyder at eleverne ikke har set værktøj siden de gik i 5. klasse. Det svækker interessen for erhvervsfaglige uddannelser. Hvordan gør vi udskolingen mere praktisk?

En del folkeskoler giver eleverne mulighed for at vælge særlige retninger i de ældste klasser. Men alt for få skoler har sådanne linjer, der retter sig direkte mod erhvervslivet. Kunne man forestille sig, at skolerne lavede forløb eller linjer i samarbejde med den lokale erhvervsskole?

I dag går halvdelen af alle unge går i 10. klasse. Men for mange unge bliver det afslutningen på folkeskolen. Vi ønsker det mere som starten på en ungdomsuddannelse. Hvordan styrkes sammenhængen mellem 10. klasse og brobygningen til erhvervsskoler?

Ganske mange skoler giver eleverne mulighed for at komme på besøg på ungdomsuddannelser, hvor de kan prøve at deltage i undervisning, se lokalerne og møde lærerne. Det fungerer godt. Men hvordan får vi det mere udbredt- særligt til erhvervsskolerne?

I nogle kommuner har de succes med, at eleverne i skolens ældste klasser i stedet for en teoretisk kan vælge at lave en praktisk projektopgave med fokus på et konkret produkt. Hvordan udbreder vi denne succes, så flere får den mulighed?

Vi har masser af idéer, som vi glæder os til at forhandle med Folketingets andre partier. Men nu og her vil jeg opfordre alle til at skrive til mattias.tesfaye@ft.dk med forslag, som kan styrke overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelser.

 

Mattias Tesfaye er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og erhvervsuddannelsesordfører.

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Integrationsordfører for Socialdemokratiet


Kommentarer fra Facebook