Mere tillid – mindre McKinsey

Dialog med hverdagens specialister er bedre end dyre konsulentrapporter, mener formanden for landets socialpædagoger.
Finansministeriet har hyret konsulentbureauet McKinsey & Company til at afdække potentialet i at udlicitere større dele af den offentlige service. Verdens nok dyreste managementkonsulenter får 4,5 millioner skattekroner til at se på om blandt andet det specialiserede socialområde kan udliciteres. Svaret på det spørgsmål behøver vi ikke belaste den i forvejen hårdt overbebyrdede konsulentkonto i staten med. De kunne jo tage en snak med os medarbejdere i bedst tillidsreformsånd.

Hos Socialpædagogerne er vi ikke dogmatiske omkring, i hvilket regi opgaverne løses. Vi er optaget af, at vi får mest mulig kvalitet for de skattekroner vi bruger på det specialiserede socialområde. Men der hvor kæden hopper af er, hvis man tror et konsulentfirma som McKinsey, for en i deres verden beskeden sum på 4,5 millioner kroner - kan udrede udliciteringsmulighederne på det specialiserede socialområde.

Området dækker en bred skare af borgere med meget forskellige behov. Det er for eksempel multihandicappede, senhjerneskadede, autister, udviklingshæmmede, misbrugere, omsorgssvigtede børn og unge samt hjemløse. Den omsorg og udviklingsindsats disse borgere har brug for kan ikke direkte overføres til et regneark hos McKinsey-konsulenterne, vis indsigt i socialpædagogisk arbejde må antages at være relativt lille.

Vil regeringen gøre alvor af det her, så burde de i stedet gå i dialog med os, der kender området og på daglig basis leverer den omsorg og udvikling som de mest udsatte i det her samfund har brug for.

Jeg har i hvert fald meget svært ved at se, at konsulenternes rapport kan danne et reelt beslutningsgrundlag for noget så komplekst uden, at en tsunami af målstyringsværktøjer og skemaer, der plejer følge med vil skylle ind over os. Vil regeringen gøre alvor af det her, så burde de i stedet gå i dialog med os, der kender området og på daglig basis leverer den omsorg og udvikling som de mest udsatte i det her samfund har brug for.

En sådan dialog ville ligge i god tråd med de øvrige initiativer de har taget. Det gælder for det første de sociale 2020-mål, der sætter en række ambitiøse mål for eksempel udsatte børn og unges uddannelsesniveau, nedbringelse af antallet af hjemløse osv. Det er den rette vej at gå. Her er fokus på kvalitet og evidens. Den dagsorden har vi kastet os ind i med åbne arme. For det andet den tillidsreform vi i sommer blev enige om mellem regeringen, KL og os som fagforeninger. Her er fokus på innovation, høj faglighed og nedbringelse af bureaukratiet.

Både de sociale 2020-mål og tillidsreformen er gode platforme for at arbejde med mere kvalitet i indsatsen overfor vores mest udsatte borgere. Mere af den slags og mindre McKinsey. Så er vi helt med.

Benny Andersen er forbundsformand Socialpædagogernes Landsforbund.


placeholder

Annonce