Messerschmidt må tage sin straf som en mand

Angreb på dommeren i Morten Messerschmidts sag, viser først og fremmest at Messerschmidt er en dårlig taber.
Foto: Pressefoto
Partiformand Morten Messerschmidt (DF).
Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt fik forleden en betinget dom, for sine handlinger i den såkaldte Meld og Feld-sag.

En dom han på stedet ankede til Landsretten.

Efterfølgende er det så kommet frem, at dommeren i sagen, Søren Holm Seerup, havde liket og kommenteret en række DF-kritiske Facebook-opslag.

Denne Facebook-aktivitet den direkte årsag til, at Messerschmidt har valgt at klage over dommeren, da han mener at han ikke har optrådt upartisk under retssagen.

Alt sammen på grund af nogle likes på Facebook.

Messerschmidt er selvfølgelig i sin fulde ret til at klage, hvis han mener at dommeren er upartisk!

Dommere har ytringsfrihed

Men hele det drama der udspiller sig uden for retten, stiller nogle meget vigtige spørgsmål, som på sigt kan få alvorlige konsekvenser for det danske retssystem.

Enhver dommer har ytringsfrihed uden for retssalen. Det gælder selvfølgelig også på Facebook.

Selvfølgelig kan man spørge om det var klogt, at den pågældende dommer så hurtigt efter en domsafsigelse, går ud og liker et opslag, hvor Messerschmidt er omtalt.

Men uanset hvad, så er det altså hans gode ret!

Angreb lå parat

Det er mest opsigtsvækkende er det, at hele den juridiske dommers færden på Facebook ligger klappet og klar til offentliggørelse, nærmest i samme øjeblik som Messerschmidt får sin dom!

Jeg får hurtigt den mistanke, at dommeren har været undersøgt til bunds af Messerschmidts sympatisører fra det øjeblik, man vidste hvem der skulle dømme i sagen.

Gudskelov så er de to domsmænd, der også deltog i sagen, anonyme og må ikke nævnes ved navn.

Ellers kunne de nok også have forudset, at deres udgivelser på Facebook og andre steder ville været offentliggjort af Messerschmidt og hans støtter.

Dommeren dømte ikke alene

Det er interessant at Messerschmidt går benhårdt efter dommeren, for ikke at have været upartisk.

Det var jo en enig domsmandsret, som idømte Messerschmidt hans straf.

Det var også en enig domsmandsret som gjorde dommen betinget, grundet Messerschmidt personlige forhold. Det var nok ikke sket, hvis dommeren virkelig havde ladet sig lede af en politisk overbevisning.

Det var ledende medlemmer af Dansk Folkeparti, som i retten afviste Messerschmidts påstande.

Der var et tydeligt papirspor, som anklageren fremlagde, der talte imod Messerschmidts forsvar.

Alligevel lægger Messerschmidt hele ansvaret for domfældelsen på dommeren. Han skulle således både have overtalt sine to meddommere, påvirket vidneudsagnene fra bl.a. Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup, og ej at forglemme, tilrettelagt anklagerens sag.

Hvem sagde at det kun var i USA, at de var helt tossede med konspirationsteorier?

Humlen er, at Messerschmidt er blevet dømt og ikke er mand nok til at indrømme, at hans påstande i retten, ikke stod mål med de faktuelle beviser og vidnesbyrd.

Med sit angreb på dommeren og dermed hele det danske retssystem, viser han sig som den ultimative dårlige taber.

Mickei Reinhold Jacobsen er domsmand og kandidat til kommunalbestyrelsen i Slagelse for Socialdemokratiet.


placeholder

Kommentarer

Det var ikke nogen fra DF der gravede i dommerens Facebook-aktiviteter, det var Uwe Max Jensen fra Stram Kurs, og man må konkludere, at ja, dommeren har ytringsfrihed, også til at skrive dette og hint om dem han ikke kan lide, men han har ikke ytringspligt, som en af Ellermændene engang sagde. Og som dommer er det decideret dumt at skrive om personer han senere kan komme til at møde i en retssag. Når tilfældet nu var ude, så burde dommeren have erkendt at han var inhabil. Det gjorde han imidlertid ikke. Han er en skændsel for de danske domstole.

Kære Gunnar

Flere steder falder dine argumenter fra hinanden...

Hvordan skulle dommeren have nogen som helst viden om, at han på et tidspunkt kunne risikere at skulle sidde overfor Morten Messerschmidt?
Ud fra din anskuelse, vil det betyde at ingen medlemmer af den danske dommerstand, inklusive udpegede Domsmænd, må have nogen for aktivitet på sociale medier, lave læserbreve eller generelt blande sig i den offentlige debat, da de jo risikere at skulle møde nogen af dem de omtaler i retten.

Og hvorfor skulle dommeren erklære sig inhabil?
Han har, ifølge Grundloven, lov til at have de politiske anskuelser som det nu engang passer ham.
Og så længe han kan lægge disse anskuelser fra sig, når han går ind i retten, så er han ikke inhabil.

Mange har den forfejlede opfattelse, at en juridsk dommer sidder med uindskrænket magt og dermed kan idømme en anklaget den dom, som dommeren nu synes er passende.
Virkeligheden er dog en noget anden!

Dommerne kan alene dømme ud fra det anklageskrift der ligger foran dem. De kan ikke undervejs flette nye overtrædelser ind i sagen, hvis de synes dette ville være passende.
Selv udmålingen af straffen er der meget rigide regler for. Her er der tidligere afgørelser der skal tages hensyn til, bestemmelser fra Domstolsstyrelsen og mange andre interessenter.

Så inden hele befolkningen falder i svime over en dommers uheldige like på Facebook, burde selvsamme personer sætte sig grundigt ind i, hvordan retssystemet reelt fungerer og hvor lidt indflydelse en enkelt dommer har, på en hel sags udfald.

Og helt generelt, så burde der være større tillid til dem som beklæder disse embeder.
Det er jo ikke uden grund, at Danmark ligger højt, når det kommer til tilliden til det danske retssystem.
Et system hvor dommerne er udpeget, på grund af deres kvalifikationer, og ikke deres politikse tilhørsforhold, eller fordi de har vundet posten ved et valg.
Yderligt er hele domstolenes upartiskhed sikret ved, at der altid deltager tilfældigt udpegede Domsmænd, som alle er af forskellige politisk obersvans og ikke mindst kommer fra alle samfundslag.

"Og hvorfor skulle dommeren erklære sig inhabil?"
Fordi vi så havde undgået denne diskussion om hans habilitet.
Du kender formentlig ikke til omfanget af dommerens skriblerier og likes på Facebook, så derfor er du undskyldt, men han har været ganske flittig, og ikke kun vedrørende Morten M, som - vi er helt enige - bør tage sin straf som en mand. Dommeren har også været omkring bl.a. Inger Støjberg.

Gunnar Johansen Må den samme dom afsiges af en anden dommer,
eller skal en anden dommer ikke dømme ud fra hvad MM har begået,
straffeloven er vel ens uanset hvem der dømmer.
Jeg håber da at du mener at domstolene er uafhængig af politisk
indflydelse, hvad Søren Pind skriver på sin Facebook inden dommen
er afsagt , har da intet med domafsigelsen at gøre. Det håber jeg.

De citater der er samlet, er taget over mange år. Et af opslagene er en hyldest til Løkke, intet andet, og andre er lige så irrelevante.

"Retsformand Søren Holm Seerup, der er dommer i sagen mod Morten Messerschmidt (DF), har tidligere fået en kraftig påtale for en udtalelse i forbindelse med en retssag, kort før han skulle fælde dom".

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/messerchmidt-dommer...

<Citat begyndt>

INHABILITET (af lat. inhabilis uhandlelig, udygtig) betyder, at en person ikke har ret til at træffe gyldige beslutninger eller medvirke ved behandlingen af en sag.
Begrebet benyttes typisk i forbindelse med personer, der varetager opgaver hos en offentlig myndighed (forvaltningsmyndigheder eller domstolene)
[…]
Forhold, der kan medføre inhabilitet, er for eksempel når vedkommende […]
nærer venskab/fjendskab til person med tilknytning til sagen.

<Citat slut>
Kilde: https://da.m.wikipedia.org/wiki/Inhabilitet

Gennem længere tid har byretsdommer Søren Holm Seerup udtalt sig fjendtligt og nedladende om Morten Messerschmidt. Det er hans ret.
Men det gør ham også inhabil til at være dommer i en sag mod Messerschmidt.

Så når en sag mod Messerschmidt havner i retten i Lyngby, som er Søren Holm Seerups arbejdsplads, er det Søren Holm Seerups PLIGT SOM DOMMER at gøre opmærksom på, at han er inhabil.

Søren Holm Seerups fejl er ikke, at sige grimme og fjendtlige ting om Messerschmidt på FaceBook.

Søren Holm Seerups forseelse er, at han fortier sin inhabilitet og påtager sig sagen.

Og han er selv klar over den er helt gal, ellers ville han jo ikke forsøge at skjule sine nedladende, krænkende og hadefulde kommentarer ved at slette sin FB-profil.

Morten Messerschmidt har jo en arrogant og brovtende facon, der falder rigtigt mange fornuftige mennesker for brystet, og sandheden er vel derfor, at han nærmest ikke kan stilles for en ret, hvor en eller flere af dommerne ikke har en mening om ham på forhånd, udtalt eller ej.
Men det gør ikke i sig selv ikke nogen inhabile. Det er dommernes professionelle opgave at bedømme om sagens konkrete bevisligheder kan føre til domfældelse, og den opgave kan da sagtens løses, selv om man måtte mene, at MM ofte optræder ude på det populistiske og demagogiske overdrev.
Mon ikke snarere MM's udfald bunder i tesen om, at angreb er det bedste forsvar, og at det gælder om at bortlede opmærksomheden fra det faktum, at han i sin forstørrelse selvopfattelse troede sig i stand til at gå på vandet og være immun over for at blive dømt for så dadelværdig adfærd, at fængselsstraf er kommet i spil.
Det er klart, at dommere skal træde varsomt med deres habilitet og omdømme i offentligheden. Men man skal jo huske på, at det ligner øllebrødssnak, hvis man benægter, at personer der intet siger kan have helt de samme meninger som folk der lik'er på Facebook. Det centrale her må være, om der foreligger påviselige fordomme, der skævvrider bedømmelsen i den helt konkrete sag.
Kan nogen påvise en sådan sammenhæng?

Jeg tror gerne på, at Morten Messerschmidt er en dårlig taber, og hans skyld i denne sag kan ingen vel med nogen rimelighed betvivle. Men det ændrer bare intet ved, at dommeren har udvist en himmelråbende mangel på jordforbindelse med sin torskedumme adfærd, som fuldt ud retfærdiggør mistanken om hans inhabilitet i denne sag. Så verdensfjern må man bare ikke være som dommer - et job der trods kræver et vist niveau af intelligens.

Jeg tror lige, at vi skal tage en tur op i helikopteren, og se sagen oppe fra, og glemme at det drejer sig om en DFer.
Hvis vi som befolkning skal have tillid til retssystemet, er det vigtigt at dommerne siger fra i sager hvor de er forudindtaget, og har personlige antipatier eller det modsatte.
Jeg ville da ikke være tryg ved at skulle for en domstol, hvis jeg vidste, at dommeren på forhånd ikke kunne lide mig. Dommeren i DF-sagen burde have sagt fra, og ikke taget sagen.

Hver dag sidder der dommere der dømmer folk de har antipati mod, andet ville da være forfærdelig. Hvis en dommer ikke kunne dømme en person hvis adfærd eller holdning de ikke brød sig om, hvem skulle så dømme voldsmænd og børnemordere m.m.? En dommer dømmer efter loven og han gør det efter en juridisk vurdering af sagen, det er sådan en retsstat fungerer. Hvis der var nogen dommeren ikke kunne dømme, var der ikke lighed for loven. Alt det ved Messerschmidt, han har en juridisk uddannelse. Han prøver bare finten, med at flytte fokus et andet sted hen.

OK, du finder så lige noget særligt ubehageligt frem. Overdrivelse fremmer forståelsen. Men der findes et utal af sager, hvor dommere ikke har en holdning til skyld/uskyld i forvejen. Det er disse sager jeg først og fremmest tænker på. Og igen, jeg er ligeglad med at MM er dømt. Det er det rent principielle som det drejer sig om. Og det skader ikke at dommerstanden lige har det i baghovedet.

Men hvor ligger evidensens i, at dommerens meningstilkendegivelser om Messerschmidts generelle politiske ageren i nogen måde påvirker hans bedømmelse af den konkrete sag. Dommere dømmer formentligt på daglig basis i sager, hvor de åbent eller bag facaden har bred sym- eller antipati for anklagede. Anerkender man ikke denne præmis, kan hele retsvæsenet sådan set godt aflyses.

med det der er kommet frem i retsagen, så undrer det mig at han fik så svag en dom.Selv Uvidehed eller inaktivitet fritager ikke fra straf. Det dommeren har lavet er kun menneskeligt, men ikke klogt.

MM snup en tudekiks, og tag din straf...dit klynkeri er pinligt...

Den danske dommerforening:"Etiske principper for dommer", Læs lige pkt. 2 og pkt. 4: https://www.dommerforeningen.dk/dommerforeningen/etiske-principper-for-d...

Annonce