Metal-arbejdsgiver jubler: “Den ordning kender jeg slet ikke”

Positivlisten betyder, at Olsen Metaltrykkeri kan få de metaltrykkere, virksomheden står og mangler, til almindelig overenskomstmæssig løn
Foto: Olsen Metal
Olsen Metal i Rødovre
Direktøren for Olsen Metaltrykkeri i Rødovre, Stig Nalbandian, står og mangler nogle metaltrykkere, som der er mangel på i Danmark.

Stig Nalbandian har hidtil forstået det sådan, at hvis han skal hente en industritekniker, som er den fagkategori, som metaltrykkere i dag hører under, fra Kina, Indien eller Tyrkiet, så skal han betale vedkommende en løn på mindst 37.000 kroner om måneden på grund af den såkaldte beløbsgrænse på årligt 445.000 kroner.

På den baggrund lod Stig Nalbandian forleden i et indslag i TV 2 forstå, at han gerne så beløbsgrænsen sænket.  

En misforståelse

Men der er tale om en misforståelse

Men der er tale om en misforståelse. For Nalbandian og Olsen Metaltrykkeri behøver slet ikke opfylde reglerne under beløbsordningen. Der er nemlig en helt anden ordning i form af Positivlisten, som kommer alle virksomheder til hjælp, der ikke kan få den faglærte arbejdskraft, de står og mangler.

Fagkategorien industriteknikere er optaget på Positivlisten over faglærte for 2021 og nu igen for 2022.

Det betyder, at Olsen Metaltrykkeri i Rødovre frit kan importere industriteknikere fra for eksempel Kina, Indien eller Tyrkiet - blot de importerede industriteknikere får udbetalt “sædvanlig løn”. Og den betaler Olsens Metaltrykkeri i forvejen, da virksomheden har tilsluttet sig overenskomsten indgået mellem Dansk Metal og Dansk Industri.

Positivlisten indeholder i alt 44 jobkategorier, hvor arbejdsgivere og fagbevægelsen er enige om at der er mangel på arbejdskraft.

“Det glæder mig virkelig”

“Den ordning kender jeg slet ikke. Det glæder mig virkelig. Så kan vi måske få de folk, vi står og mangler ad den vej,” siger Stig Nalbandian til Netavisen Pio.

Så kan vi måske få de folk, vi står og mangler ad den vej

Han ville ønske, at der var de rette folk at få fat i i Danmark eller det nære udland, Tyskland for eksempel, men at der er en mulighed via Positivlisten har han ikke hidtil været klar over.

Olsen Metaltrykkeri har normalt et godt forhold til fagbevægelsen. Dansk Metal i Hovedstaden var ude og besøge virksomheden så sent som før jul.

Olsen Metaltrykkeri er anerkendt for at tage sit samfundsansvar på sig, og uddanne lærlinge.

Og netop det at uddanne lærlinge er et andet krav til de virksomheder, som ønsker at søge om lov til at importere arbejdskraft udefra i henhold til Positivlisten, oplyser SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Metal Hovedstaden til DI: Lad vær med at sprede forvirring 

Formanden for Metal Hovedstaden, Henrik Stilling, er ikke imponeret over Dansk Industris rolle i sagen:

“Det er under al kritik, at Dansk Industri ikke hjælper sine medlemmer til at forstå, at deres medlemsvirksomheder kan hente faglært arbejdskraft udefra i henhold til Positivlisten. Nej, Dansk Industri vil kun tale om eneste ting, nemlig at beløbsgrænsen skal sænkes fra 445.000 til 360.000,” siger Henrik Stilling til Netavisen Pio og fortsætter:

“Det ville klæde Dansk Industri at informere sin medlemmer om fakta - i stedet for at sprede forvirring. Hvad med om Dansk Industri begyndte at fortælle sine medlemmer om de regler, der allerede eksisterer - i stedet for bruge al deres energi på at føre kampagne for en sænkning af beløbsgrænsen.”

Hjemme i Rødovre har direktør Stig Nalbandian svært ved at få armene ned:

“Det glæder mig virkelig, at vi har ordningen med Positivlisten.”

Oplysningen om Positivlistens eksistens har direktør Stig Nalbandian modtaget via Dansk Metals formand, Claus Jensen, som forleden lavede et opslag om sagen på Facebook:

Jeg sender sgu’ Claus Jensen en mail med tak for hjælpen

“Jeg sender sgu’ Claus Jensen en mail med tak for hjælpen,” lyder det fra Rødovre-direktøren.

Metal-formand: Dansk Industri kører kampagne

Metal-formand Claus Jensen er om muligt endnu mere forarget over Dansk Industris rolle:

”Det her er et klokkeklart eksempel på, at arbejdsgiverne fører en kampagne om beløbsordningen, som ikke holder vand. Arbejdsgiverne burde i stedet vejlede deres medlemsvirksomheder om de mange muligheder, der allerede i dag er for at hente arbejdskraft fra lande uden for EU,” siger Claus Jensen til Netavisen Pio.

arbejdsgiverne fører en kampagne om beløbsordningen, som ikke holder vand

Claus Jensen mener, at DI bærer ansvaret for, hvad han betegner som falske historier, der kører i pressen:

“Hvis virksomheden – ligesom Olsen Metal – lever op til sit samfundsansvar og tager lærlinge, så kan virksomhederne allerede i dag hente den arbejdskraft, de har brug for. Men det er der desværre mange journalister og politikere, som ikke ved, og derfor ser vi de her falske historier i pressen. Det ville også klæde arbejdsgiverne at være mere proaktive for at få hentet kvalificeret arbejdskraft fra hele EU, som jo også er en mulighed.”

Netavisen Pio afventer reaktion fra Dansk Industri.

Hvad er Positivlisten for faglærte?

Positivlisten for faglærte er en liste over erhverv på mindst faglært niveau, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Hvis du er tilbudt en stilling, som er på positivlisten for faglærte, kan du ansøge om dansk opholds- og arbejdstilladelse efter denne positivliste.

Positivlisten for faglærte bliver opdateret to gange årligt – den 1. januar og den 1. juli.

Disse jobs inden for metal- og maskinarbejde er optaget på Positivlisten for 2022:

Svejser, smed, klejnsmed, servicetekniker/jern og metal, industritekniker, CNC-operatør, mekaniker/person- og varevogne og landbrugsmaskinmekaniker.

Kilde: SIRI

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Når en journalist ringer til en arbejdsgiver svare arbejdsgiveren helt fuldautomatisk ”Der er fuldstændig vildt brug for arbejdskraft” og smækker røret på igen.

Den blå svindel fortsætter.

"Den blå svindel"

Stig Nalbandian burde måske melde sig ind i Dansk Metal ...

Nu er han jo arbejdsgiver (hvad giver han i øvrigt væk?) - så måske en arbejdsgiverforening ville være bedre.
Det er faktisk en fordel, for som organiseret får han hjælp uden at skulle have muldvarpeskindet frem.
Lyder det bekendt?

I journalisternes Grønspættebog §1 står: SKAB SPLID.

Hvis en journalist ringer til en arbejdsgiver og spørger hvorfor han ikke bruger Positivlisten og derved kan trække al den arbejdskraft han vil - så er der jo ingen jammer. Og så er der ikke nogen artikel. Surt. Det er også besværligt at skulle sætte sig ind i stoffet for sådan en journalist.

Under Corona'en har der været begrænsninger. Nogen synes, at begrænsningerne har været for skrappe. Journalisterne hopper på stemningen og bliver ved med at køre i, om der ikke skal åbnes mere.

På et tidpunkt åbner man mere. Nu hyler alle journalister, at nu må der da været åbnet alt for meget.

Det gælder ikke om at være seriøs - bare skab splid - så vi kan få solgt nogle aviser.

... undskyld journalister på Pio ...

Den postulerede mangel på arbejdskraft er en direkte løgn og et bedrageri i værksat af det blå svindlerhold for at fremprovokere arbejdsmarkedsreformer for at nedlukke Arne-pensionen igen og afvikle efterlønsordningen fuldstændig, samt for at skære yderligere ned på dagpengeperioden, så den fremover højst bliver 1 år frem mod nu 2 år, samt at afskaffe dimittend dagpenge og skære ned eller helt fjerne SU'en for alle uddannelser.

Det er et angreb på den danske model og den danske velfærdsstat i værksat af det blå svindlerhold. For på det brede arbejdsmarked er der ikke mangel på arbejdskraft. Tvært imod er der lige nu 80.000 ledige alene på dagpenge, som ikke kan få et arbejde. Dertil kommer 145.000 på kontanthjælp, hvor af en stor del er uddannelses- og/eller arbejsparate. Men de kan ikke få et arbejde. I corona pandemiens stat blev op mod 80.000 afskediget. Heraf er 30.000, fortrinsvis 50+ år, ikke kommet i arbejde igen. Der er således 30.000 over 50 år med gode kompetencer og mange års erhvervserfaring som ikke kan komme i arbejde - Ingen vil ansætte dem. På jobnet.dk er der ikke flere ledige stillinger end der ellers har været det gennem de seneste mange år. Det svinger lidt, men generelt er antallet meget konstant.

Det hele er et blåt svindelnummer udelukkende for at lægge pres på arbejdsmarkedsreformer og yderligere ødelæggelse af den danske model og velfærdsstat for at skabe råderum til skattelettelse til de rigeste i samfundet på bekostning af dem der har aller mindst.

Den blå svindel og manipulation af den danske befolkning fortsætter - Hvor længe vil du blive ved med at finde dig i det?

det blå svindlerhold
det blå svindlerhold
et blåt svindelnummer
Den blå svindel og manipulation

Det RØDE SVINDLERHOLD har hentet en enbenet pirat til Danmark.
.

Det blå svindlerhold vil sætte en false-flag-operation operation i gang mod velfærdsstaten ved at postulere usandheder om stor mangel på arbejdskraft i Danmark. Det er metoder, som er udemokratisk, manipulerende og ren og skær propaganda. Metoder som vi ellers kun ser i ditatur starter.

Det blå svindlerhold fortsætter. Det er ikke bare udansk. Det er direkte udemokratisk og samfundsundergravende.

Jeppe Lindholm fortsætter

Det blå svindlerhold
Det blå svindlerhold

Og det RØDE SVINDLERHOLD har hentet en etbenet pirat til Danmark.

Som Pape Poulsen siger det, så vil han et opgør med den Socialdemokratiske arbejder romantik. Eller med andre ord lønmodtageren skal lære sin plads at kende og fratages alle magtmidler mod arbejdsgivere. Væk med strejkeretten som i de gule arbejdsgiverorienterede fagforeninger, væk med mulighed for dagpenge andet end få måneder, væk med en kontanthjælp som er til at leve for, ned på knæ skal lønmodtageren og bede arbejdsgiveren om nåde, selv under elendige løn- og arbejdsforhold. Ingen arbejde, ingen brød – Det skal betale sig at arbejde selv for en sulteløn.

En kopi af arbejdsmarkedet som det kendes fra USA, Tyskland og Storbritannien.

Sådan forestiller Pape og resten af det blå svindlerhold sig et fremtidens Danmark efter et opgør med den Socialdemokratisk arbejder romantik.

Den blå svindel, løgn og manipulation af Danmarks befolkning fortsætter – Er det virkelig sådan en fremtid du ønsker dig for dine børn?
Jesper Christensen: »Vores demokrati ender med at hvile og vakle på clickbait og konfrontationer«

Jesper Christensen: »Hvis vi overlader ansvaret til pengemaskinerne, ender vi med at forsvinde ind i hver vores boble«

det blå svindlerhold
Den blå svindel

Og det RØDE SVINDLERHOLD har hentet en etbenet pirat til Danmark.

På en høring om “manglen på arbejdskraft” for ganske nylig i ft (kan formentlig genses påfyldt.dk/tv) blev betydningen af nedsættelsen af af den nederste løngrænse drøftet. Først: Der blev fremlagt en kurve, der viste at de fleste arbejdskraftsmangler løses af frivillige vandrende arbejdstagere. Der blev nævnt tal på 150.000 af tilstedeværelse af udenlandske arbejdstagere ved sidste opgørelse (oktober). Antallet af udenlandske arbejdstagere følger konturerne. De igangværende politiske forligsforsøg opererer med tal i størrelsesordenen 10-12.000! Med fare for at min udlægning er helt forkert så tænker jeg alligevel noget i retning af “hvad er der gang i”? På et spørgsmål fra hr Hønge om hvad belønsgrænsen betyder for antallet af tilrejsende arbejdstagere, blev der svaret at der ikke er evidens for noget, men et skøn fra eksperten satte det tal meget lavt (var det 400?! Så igen: hvad er der gang i?

Annonce