#MeToo’s sociale slagside er benhård

Grænseoverskridende myndighedspersoner, mistro og desperation med at få huslejen mad betalt er hverdag for rigtigt mange kvinder på bunden af samfundet.
Jeg er vidne til at kvinder, der må finde sig i at jobkonsulenten rykker så tæt på at han kan mærke hendes ben. Også selvom hun lige har fortalt om sine traumer fra seksuelle overgreb.

Jeg kender kvinder i prostitution, der måtte give ydelser uden betaling til myndighedspersoner, for at undgå at de ville give dem problemer.

Og jeg kender kvinder, der var nødt til at gå tilbage til prostitution, da kontanthjælpsloftet gjorde huslejen til dem og deres børns hjem umulig at betale   

Udsatte kan ikke sige fra

Jeg kender med andre ord kvinder på bunden af samfundet, der udsættes for den sexisme og de overgreb, som kvinderne i mediebranchen i disse dage er ved at tage et tiltrængt opgør med. Og som ikke har mulighed for at sige fra, uden at det vil koste dem dyrt.

Gråzoneprostitution og tvang i form af seksuelle tjenester i bytte for beskyttelse, for en seng at sove i eller - som her - for at beholde sit levegrundlag, er en realitet for de allermest udsatte mennesker.  

Det må simpelthen være slut med at udnytte de magtesløse seksuelt!

I Liva kæmper dagligt for at give folk redskaber til at kunne undgå grænseoverskridende overgreb, men det kræver også bedre lovgivning, flere ressourcer og større fokus på emnet.

Nu må vi, der arbejder socialfagligt, altså sige fra, for udsatte kvinder har også brug for #metoo. Det må simpelthen være slut med at udnytte de magtesløse seksuelt!

Jeg er glad for at kvinder fra mediebranchen siger fra overfor sexisme, det er på høje tid. Nu vil jeg bede dem også række hånden ud til deres medsøstre, der er udsat for sexisme, men befinder sig på samfundets bund.

 

Flora Ghosh er stifter af organisationen Liva – forening mod skadevirkninger af prostitution


placeholder

Kommentarer

Tak for et modigt indlæg og en værdig sag. Kvinder og børn er nederst i ethvert hierarki. Respekt for alle og enhver, der bærer personlige vidnesbyrd om uretfærdighed, krænkelse og overgreb. Derimod: Skam og skændsel over fotoredaktøren som kører debatten på vildspor.

Annonce