Mette F: Det danske samfund slår revner, og vi har et særligt ansvar for at løse det

Reportage: Socialdemokratiet har været rundt i landet at tale med danskerne. Netavisen Pio fulgte med fra bagerste række.
Den venlige, jyske buschauffør sætter mig af midt ude i ingenting. “Du skal bare op til venstre her”. Og der står ganske rigtig også et skilt mod “Skamlingsbanken”. Her skal jeg møde Socialdemokratiets kampagnebus. Den gør om ikke så længe sit andet stop på dagen, for at mødes med den lokale socialdemokratiske borgmesterkandidat Christian Haugk i Kolding kommune.

Men jeg er cirka en time for tidligt på den. Så jeg får lejlighed til at kigge lidt på partiets valg af mødested. Skamlingsbanken har en lang historie for at være et sted, hvor folket samles; for at protestere, debattere eller fejre. Mest kendt er sprogfesterne, som var en række møder på Skamlingsbanken i 1800-tallet, hvor lokale handelsfolk og gårdejere samledes om at arrangere stormøder, for at værne om det danske sprog, der i lyset af krisen og krigen om Slesvig-Holsten var trådt under fode i området. Størst var samlingen dog den 24. juni 1945, hvor 80.000 mennesker på Skamlingsbanken fejrede, at Danmark atter var frit.

Fra toppen af Skamlingsbanken kan man kigge ud over et smukt, dansk landskab, der til den ene side strækker sig over marker og skove, og til den anden side giver første parket til Lillebælt.

“Godt valgt,” tænker jeg, og overvejer et kort sekund om jeg skal afbryde projektet, og i stedet kaste mig ud i en vandreguide til det koldingensiske istidslandskab. Men så begynder de første partifolk at dukke op, med deres bannere, balloner og kaffe i sølvkander.

Danskerne i tale
Socialdemokratiet har kastet sig ud i en Danmarksturné, som over 4 dage skal tage partiformand Mette Frederiksen og det medfølgende kampagnehold rundt i 21 kommuner i Danmark.

Mette Frederiksen har i foråret rettet et nyt blik på samtalen: “Vi har brug for at tale mere sammen,” sagde hun i sin tale til Folkemødet, hvor ønsket var at starte en samtale om sårbare unge. Tallene viser, at danske unge har fået det markant dårligere på en række områder, uden at det er muligt at pege på én årsag eller en umiddelbar løsning. 

Samtidig har også globaliseringens skyggesider været en del af partiformandens mærkesager de seneste år. Sammenhængskraften i Danmark er et tema, der går igen i de fleste indlæg, taler og oplæg, Mette Frederiksen har holdt siden hun blev formand i 2015, og budskabet er, at Danmark må ikke knække over. Almindelige danskere må ikke tabes i globaliseringens fremdrift, og politikerleden ikke må gro fast hos en befolkning, der føler sig mere og mere adskilt fra beslutningstagerne. Derfor skal vi tale mere sammen, så vi kan forstå hinanden og de forskellige liv, der leves i Danmark. 

Socialdemokratiet classic
Skamlingsbankens højeste punkt er markeret med en høj granitsøjle og heromkring er aktivitet nu. Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Kolding, Christian Haugk, er kommet med sine kampagnefolk, og langsomt begynder pladsen at blive fyldt af nysgerrige tilhørere. I dag skydes valgkampen officielt i gang, og med partiformandens tilstedeværelse og et fantastisk scenisk bagtæppe, er kandidaten i sit es, da kampagnelederen fanger ham ind til et par hurtige spørgsmål fra Netavisen Pio.

“Et stærkt Socialdemokrati på Christiansborg fordrer et stærkt Socialdemokrati i kommunerne. Derfor betyder det særligt meget for os, at Mette (Frederiksen, red.) prioriterer det tætte forhold til de lokale partiforeninger og sammenhængskraften i partiet,” lyder det fra Christian Haugk, da jeg spørger ham om, hvad det betyder for de lokale partiforeninger, at Mette Frederiksen er draget ud på denne turné.

Nu er bussen heldigvis forsinket, så jeg kan nå et spørgsmål mere; om ikke der kan være lidt i, at partiledelsen nogle gange skal træde et skridt tilbage i de kommunale- og regionale valgkampe og lade de lokale kandidater skabe deres egen politiske platform. Lidt kant ligefrem.

Men det er ikke oplevelsen i år. “Mette sender et klart signal til os, at partiet bakker op om vores stærke hold af kandidater, når hun møder op i dag på Skamlingsbanken, for at hjælpe os med at skyde valgkampen i gang,” lyder det fra borgmesterkandidaten.

Og så ankommer bussen endelig, og Mette Frederiksen og hele kampagneholdet stryger energisk ud og op på bakken, til en række af taler for de godt 90 mennesker, der er mødt frem sådan en torsdag middag. Nicolai Wammen, Christian Haugk og Mette Frederiksen siger alle et par ord til de fremmødte. Der skal skabes sammenhæng i Danmark. Løsningerne skal være for de mange, ikke for de få. Nicolai Wammen citerer Grundtvig, der selv har stået på netop Skamlingsbanken, og hvis mindestøtte, man kan finde i hans umiddelbare nærhed.

Da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt.” Det er Socialdemokratiet classic og det synes bestemt at falde i de fremmødtes smag på en kampagnedag, som denne.

Foto: Mette Frederiksen taler med fremmødte ved Skamlingsbanken

Efter selfies med de fremmødte på Skamlingsbanken og en partiformand, der langt hellere vil snakke med de lokale end videre, bliver jeg anvist min plads i bussen. Helt nede bagerst kan jeg sætte min computer op - og side om side med Socialdemokratiets videofyr, bumper vi afsted af de jyske landeveje.

Vi risikerer at sprækkerne i samfundet bliver større
I et ledigt øjeblik, da kampagnebussen ruller ned gennem Jylland, spørger jeg formanden, hvilke samtaler og historier fra danskerne, som indtil videre har gjort det største indtryk på hende.  

Der har været mange spørgsmål og historier, særligt om sårbarhed, fortæller hun. Unge, som har henvendt sig og fortalt om deres oplevelser med stigmatisering eller et negativt møde med det danske sundhedsvæsen. Men også aktuelle sager får danskerne til at stille spørgsmål: om sikkerhed, bandekonflikten, uddannelse og praktikpladser.

Helt overordnet, er det desværre et samlet billede af et Danmark, der flytter sig hinanden, som har gjort det største indtryk på hende.   

“Der kan være en kæmpe forskel mellem, hvordan vi lever i dag. Tag fra Frederiksberg til Frederikshavn, og se, hvor lidt de to liv ligner hinanden. Fraværet af en fælles offentlighed kan være potentielt rigtig farlig for vores samfund,” siger Mette Frederiksen.

Derfor ligger der et særligt ansvar hos vores politikere, at række ud over egne vælgergrupper og interesser, og se på det store billede.

“Det er noget, som altid har ligget Socialdemokratiet rigtig meget på sinde, at vi skal være opmærksom på tilstanden af sammenhængskraften i Danmark. Men det kan ikke kun være os. Der en forpligtelse for alle partier, at bevæge sig væk fra deres egen lille vælgergruppe. Ellers så risikerer vi, at sprækkerne i samfundet bliver større,” forklarer Mette Frederiksen.  

S-borgmester: ’Mette Frederiksen bringer gejst og sammenhold’
Vi skal videre til sønderjysk kaffebord i Sønderborg. Sønderborgs Socialdemokratiske borgmester Erik Lauritzen byder velkommen, men han må også trække tiden lidt, for Mette Frederiksen vil gerne rundt og hilse på alle de fremmødte. Det er et håndtryk og en hilsen hele vejen rundt i lokalet, der er fyldt til randen med de over 100 mennesker, som er mødt frem. Folketingsmedlem Benny Engelbrecht har også taget sin guitar med, så det går fint, det hele. 

Jeg spørger i mellemtiden Erik Lauritzen, hvad formandens tilstedeværelse kan give til valgkampen. “Hun bringer gejst og sammenhold. Vi fokuserer meget på os selv, og vores problemer ude i kommunerne. At Mette lykkes med at favne os alle, giver os energi til at se os selv i det store billede.”

Indtrykket, når jeg snakker med de lokale kandidater er mere end positivt. De virker ægte begejstrede over, at partiformanden svinger vejen forbi lige netop deres kommune.

Det står i skærende kontrast til situationen for fire år siden, hvor daværende partiformand og statsminister Helle Thorning Schmidt blev bedt om at holde sig væk, i ikke så formildende vendinger. Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev kommune, udtalte dengang til Fyens.dk:Når vi skal til kommunalvalg, så handler det om Herlev, og Herlev-borgerne skal tale med mig, om hvad vi skal med Herlev. Vi har ikke brug for Christiansborg eller andre til at blande sig.”

Uddannelse på dagsordenen
Fra Sønderborg kører bussen mod færgen, der skal fragte kampagneholdet mod Fyn og Svendborg, hvor dagens program ender med et politisk stormøde. Sejlturen varer omkring 50 minutter, og her bliver det tid til aftensmad og et stille øjeblik.

Nogle af holdets medlemmer er fra den socialdemokratiske ungdomsorganisation DSU, og fra lokalforeningen i Ballerup, hvor Mette Frederiksen bor. Snakken går, om udviklingen i Ballerup, og særligt kriminaliteten. Mette Frederiksen fortæller, at hun blandt andet har fået stjålet en bænk, hun selv havde malet med blomster, udenfor rækkehuset. Men ellers er der ingen betænkeligheder ved en tilværelse på Vestegnen. “Jeg tror faktisk aldrig jeg har mødt en børnefamilie, der er flyttet igen fra Ballerup,” bemærker hun. Buschaufføren nikker - han er også fra Ballerup.

I silende regnvejr triller bussen til det sidste stop i Svendborg, hvor der er planlagt et politisk stormøde med den socialdemokratiske borgmesterkandidat Bo Hansen. Efter oplæg fra både borgmesterkandidaten og Mette Frederiksen, bliver ordet lagt ud til de fremmødte, hvor særligt spørgsmålet om uddannelse ligger mange på sinde.

En mand på rækken foran mig spørger, hvad de vil gøre for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og tilføjer “Vi har brugt 30 år på at tale erhvervsuddannelserne ned. Nu har vi så fået en masse akademikere. Men alle kan ikke være akademikere. Vi har ikke brug for dårlige akademikere. Vi har brug for gode akademikere, og gode håndværkere.” Et input, som høster stor opbakning fra salen. “Vi skal tale erhvervsuddannelser op,” lyder det fra både Bo Hansen og Mette Frederiksen, der er helt enige med den fyldte sal. Det er bydende nødvendigt, at udviklingen vendes, når flere og flere brancher efterspørger kvalificeret, faglig arbejdskraft, lyder det fra de to socialdemokrater.

Mette

Foto: Mette Frederiksen taler ved stormøde i Svendborg

Nuancerne og balancerne tilbage i dansk politik
Et emne, som har skabt debat i hele landet, men også særligt i Svendborg, er et Socialdemokrati, der er rykket tættere på Dansk Folkeparti. I Svendborg stiller de lokale socialdemokrater spørgsmålet: Skal en eventuel socialdemokratisk borgmester sætte sig i sædet med stemmer fra DF?

Og det bliver også aftenens sidste spørgsmål, som begge talere får lov til at svare på. Bo Madsen svar er kort: “Vi skal kunne samarbejde med alle, og hvis jeg har et flertal for mig, så ville det være dumt ikke at tage imod muligheden for at sætte sig til bordenden.”

Mette Frederiksen starter et lidt andet sted. Med vanlig sans for de gode anekdoter, fortæller hun om en cykeltur, hun havde været på sammen med Københavns overborgmester Frank Jensen. De var cyklet til sydhavnen, og havde i den forbindelse besluttet sig for, lige at slå et smut forbi Anker Jørgensens gamle hus. Netop som de kommer cyklende, kommer en tømrer bærende ned af trappen med Ankers gamle køkken. Inden i skabene, havde Ankers kone Ingrid placeret køkkenpapir med sommerfugle på. Anekdoten høster anerkendende smil og lidt spredt latter, men hvad var egentlig pointen? 

Jo, pointen var, at Anker Jørgensen om nogen var en mand, der understregede vigtigheden af det brede samarbejde. Og den lære har Mette Frederiksen taget med sig.

Blokpolitik blev opfundet under Anders Fogh, og skabte et snævert manøvrerum for politikere, der ønsker en balance i beslutningerne, lyder det fra formanden, som understreger, at balancen skal tilbage i dansk politik. Vi finder ikke den bedste vej, hvis vi holder os til enten højre eller venstre side.

“Vi skal have balancerne - og dermed nuancerne - tilbage i dansk politik.”

Line Sofie Gluud er student på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce