Mette F: Her er arven efter Palme

Olof Palme var på mange måder legemliggørelsen af den nordiske socialdemokratiske arbejdsmetode, og mange af hans tanker er lige så rigtige i dag, som de var dengang, skriver Mette Frederiksen i anledningen af 30-året for Olof Palmes død.
I går var det 30 år siden, at den socialdemokratiske, svenske statsminister Olof Palme blev myrdet i Stockholm. Som med andre myrdede statsledere, er Palmes politiske arbejde i noget grad kommet til at stå i skyggen af hans død. De fleste kender udsagnet om, at ’politik er at ville noget’, men hvad var det egentlig for en politisk arv, Palme efterlod sig?

I den anledning af 30-året for Palmes død har Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, skrevet en kronik i Politiken om den politiske arv efter Olof Palme. Hvad kan socialdemokrater i dag lære af Olof Palme? Hvis du ikke fik læst kronikken, har Netavisen Pio samlet fem vigtige pointer her.

Fokus på resultater og forbedringer
”Palme var på mange måder legemliggørelsen af den nordiske socialdemokratiske arbejdsmetode. Det lange, seje træk, hvor fokus er på resultater og fremskridt. Palme beskriver morsomt, hvordan det har været en forskel på den nord-og sydeuropæiske politiske tilgang. Samtidig med at arbejderbevægelsen i Sverige arbejdede for at bryde markedsmonopoler på dagligvarer som galocher og vaskemiddel, skrev det italienske søsterparti om en stræben efter et socialistisk styre, der fuldstændigt skulle afløse det individualistiske. Med så højtravende styrende principper er det naturligvis vanskeligt at beskæftige sig med noget så jordnært som galocher.”

Et stærkt idépolitisk udgangspunkt
”Der var ikke en samlet politisk platform, men et stærkt idépolitisk udgangspunkt for Palme. Ideologien er ikke blevet ladt i stikken som politisk drivkraft. Historien viser os, at forsøg på at finde alle svar på samfundets udfordringer ét sted, som oftest ender blindt. Den idépolitiske udvikling er for Socialdemokratiet med Palmes ord præget af bestandige efterprøvninger, bestandige omformuleringer og præciseringer. Det er for mig lige så rigtigt i dag, som det var dengang.”

Målet ligger fast – midlerne forandres
”For 50 år tilbage formulerede Palme en sætning, der er lige så rigtig i dag som dengang. Og den beskriver meget præcist, hvordan jeg oplever også dansk politik anno 2016. »Trofastheden og konsekvensen, når det gælder ideerne, må forenes med, hvad man kunne kalde utroskab, når det gælder metoderne«, sagde den daværende nyudpegede minister. For mig er den sætning eviggyldig. Vores tilslutning og trofasthed til de grundlæggende ideer og værdier er uforandret. Men når verden ændrer sig, må også vores syn på metoderne til at opnå politiske resultater gøre det samme. Målet er det samme. Midlerne foranderlige.”

Politik handler også om følelser og moral
”Netop fordi de værdier er udgangspunktet, vil socialdemokratisk politik aldrig kunne reduceres til spørgsmål om rationalitet og fornuft. Men altid også om følelser og moralsk vurdering. Og det er her, politik kan blive vanskeligt. Som i den aktuelle flygtningekrise. Hvor vores humanistiske arv og forpligtelse tilsiger os at hjælpe alle mennesker på flugt. Og vores realisme samtidig begrænser os, da vi ved, at en efterfølgende vellykket integration er afhængig af antallet, der kommer hertil. Vores eneste reelle mulighed for at få realismen og humanismen til at gå hånd i hånd er internationale løsninger. Mere bistand og bedre forhold i nærområderne.”

Fremskridtet skal være en tjener – ikke en herre
”Hver dag bliver der gjort imponerende opdagelser i forskningsmiljøer landet og verden over. Palme var ikke blind over for de udfordringer, fremskridtet bragte med sig. »Teknikkens og videnskabens fremskridt stiller bestandig samfund og erhvervsliv over for nye problemer. (...) De hurtige forandringer undgår selvsagt ikke at påvirke den politiske udvikling«. Det er forståeligt, at mange gerne holder fast i bekymringerne fra i går frem for at tage hul på dem af i morgen. Dengang som i dag. Men det er ikke en luksus, der er os forundt. Og det er heller ikke det rigtige at gøre. Tværtimod skal vi udnytte fremskridtet, så det bliver til gavn for alle mennesker - og ikke kun en udvalgt gruppe. Fremskridtet skal være en tjener, ikke en herre.”

Den skandinaviske model er frihedsskabende
”Svaret for Palme dengang - og svaret for mig i dag - er en klar forståelse af, at vi ikke løser samfundets største udfordringer med mindre samhørighed imellem mennesker. Det handler ikke om tvang og nægtelse af menneskers frihed. Tværtimod. Individualisme er ikke ensbetydende med evne til at hævde sig mod andre, sagde Palme. Friheden når vi ikke som mennesker og samfund via en vej med fokus på hensynsløs egeninteresse. Mennesker søger fællesskab. Det skandinaviske velfærdssamfund er den mest frihedsskabende model, verden endnu har set. Samfundet skal altid udvide rækken af muligheder for mennesker. Aldrig begrænse dem.”


Kommentarer fra Facebook

Annonce