Annonce

Mette F: Hvad er en skattelettelse værd, hvis velfærden sejler?

Interview: Hvad er en skattelettelse værd, hvis ens gamle mor ligger på plejehjem med våd ble, fordi der mangler personale?
Når Mette Frederiksen ser tilbage på det folketingsår, der netop er afsluttet, er der især én ting, der undrer hende: Hvorfor vil regeringen sænke skatten, når det betyder, at der ikke er penge nok til at sikre en ordentlig velfærd. Det siger hun i et videointerview, Socialdemokratiet har lavet.

Hvad er det værd med en skattelettelse, hvis man afleverer sit barn i en daginstitution, og man tænker ”hvis han falder på den der løbecykel, han lige har lært at køre på, er der så overhovedet nogen til at trøste ham?

Man må stille sig selv det spørgsmål, nu hvor er regeringen så optaget af, at vi skal have skattelettelser: Hvad er det værd at få en skattelettelse, hvis ens gamle mor eller far ligger på et plejehjem med en våd ble i 12 timer i træk, fordi der ikke er personale nok på arbejde?”, siger Mette Frederiksen.

”Hvad er det værd med en skattelettelse, hvis man afleverer sit barn i en daginstitution, og man tænker ”hvis han falder på den der løbecykel, han lige har lært at køre på, er der så overhovedet nogen til at trøste ham?”

Eller hvad er en skattelettelse værd, hvis man afleverer sine børn i en skole, eller de selv cykler derhen forhåbentlig, hvis de har nået den alder, og man kan se, at undervisningen ikke har en tilstrækkelig kvalitet, fordi der ikke er penge nok. Så vi er nødt til lige at træde et skridt tilbage i Danmark, se hinanden i øjnene og se, hvad er egentlig det vigtigste her i Danmark?”

Det er blandt andet behovet for forbedringer af velfærden, der gør, at den socialdemokratiske formand mener, at kampen for bedre velfærd bliver det helt afgørende for Socialdemokratiet ved valgene til kommuner og regionsråd til november.

Flere skal have lov til at blive dygtigere
Ifølge Mette Frederiksen går regeringens planer om at sænke skatten ikke blot ud over velfærden – det hjælper heller ikke danske virksomheder med at vokse sig større og skabe vækst.

Når jeg kommer rundt på danske virksomheder, så er meldingen meget, meget klar: Den største udfordring for vækst og dermed for udvikling i Danmark, det er, at vi kommer til at mangle arbejdskraft. Både på sigt, men faktisk også lige nu. Og det er især faglærte og ingeniører, der bliver en stor mangelvare.”

Manglen på kvalificeret arbejdskraft skal ifølge Mette Frederiksen især løses ved, at flere ufaglærte får adgang til uddannelse. En dagsorden, der også var et af lønmodtagernes hovedkrav ved de netop overståede overenskomstforhandlinger, og som Mette Frederiksen ønsker at bakke op om politisk.

Den største udfordring for vækst og dermed for udvikling i Danmark, det er, at vi kommer til at mangle arbejdskraft

”Vi er i en tid, hvor tingene går helt vildt hurtigt. Der er så mange forandringer ude på arbejdspladserne. En masse nye krav – dansk, engelsk, robotterne kommer. Ting bliver digitaliseret og automatiseret.”

”Hvis vi skal sikre at der er plads til os alle sammen også på fremtidens arbejdsmarked, så skal flere have lov til at blive dygtigere. Det mener jeg sådan set er det måske allervigtigste, og det vil vi sætte alle kræfter ind på i året, der kommer.”

Bredt samarbejde har givet resultater
Mette Frederiksen er i det forgangne folketingsår ofte blevet angrebet for et tiltagende parløb med Dansk Folkeparti. Men det brede samarbejde har givet resultater, mener Mette Frederiksen.

”Det bedste eksempel på det er jo selvfølgelig, at vi har stoppet regeringens ønske om en senere tilbagetrækning. Penge der skulle i kassen for givet at finansiere en skattereform efterfølgende.”

Det er utroligt provokerende, at der er så mange, der ikke har betalt den skat, de skal betale.

Men også på andre områder har det brede samarbejde mellem oppositionen og Dansk Folkeparti båret frugt. Blandt andet nævner Mette Frederiksen, at der er samlet flertal for en skattekommission. Kommissionen skal undersøge, hvordan rod i skatteopkrævningen kunne koste Danmark svimlende 80 milliarder kroner i tabte skatteindtægter.

”Jeg tror, de fleste har det ligesom jeg, at det er utrolig provokerende og moralsk dybt problematisk, at der er så mange, der ikke har betalt den skat, de skal betale, og at vi er nået dertil, hvor vi ikke kan have tillid til vores egne skattemyndigheder. Derfor har vi foreslået en skattekommission. Det er også noget, vi har lavet sammen med Dansk Folkeparti.”

Ifølge Mette Frederiksen skal den brede alliance mellem oppositionen og Dansk Folkeparti fortsætte ind i næste folketingsår. Og her er der tre ting, der ifølge den socialdemokratiske formand er vigtigt at arbejde for.

”Det er uddannelse, det er at styrke vores velfærdssamfund, og det er at skabe arbejdspladser. Alt det kommer lang tid før skattelettelser

Mads Havskov Hansen er cand.jur. og tidligere pressekonsulent i Socialdemokratiet


Flere artikler om emnet