Mette F.: Jeg blev rådgivet af min departementschef til automatisk sletning

Slettede sms’er: Statsministeren og justitsminister Nick Hækkerup gav på pressemøde onsdag aften svar på en række spørgsmål
Foto: Statsministeriet
Statsminister Mette Frederiksen (S)
Pressemødet onsdag aften i Statsministeriet med statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hækkerup gav svar på en række af de spørgsmål som politikere, medier og offentligheden har efterlyst gennem seks dage.

Netavisen Pio gennemgår her, hvad vi fik at vide på pressemødet.

Hvem rådede statsminister Mette Frederiksen til at slå den automatiske slettefunktion, der sletter sms’er efter 30 dage, til?

Det gjorde Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, som har rådet statsministeren til at få aktiveret slettefunktionen af sikkerhedsmæssige årsager. Statsministeren betegnede rådgivningen som rigtig god dengang som nu.  

Statsministeren betegnede rådgivningen som rigtig god dengang som nu

Sletning startede flere måneder før mink-sag

Hvornår blev Mette Frederiksens automatiske slettefunktion sluttet til?

Det kan Statsministeriet ikke svare på med sikkerhed. Derimod blev det oplyst, at Mette Frederiksen blev rådet af departementschef Barbara Bertelsen til at slutte den automatiske slettefunktion til senest  sommeren 2020. Uden dog at Statsministeriet kan oplyse en præcis dato for rådgivningen. Det er Statsministeriets formodning, at statsministerens slettefunktion blev aktiveret af personale i Statsministeriet i tilknytning til rådgivningen “senest sommeren 2020”.

Mette Frederiksen understregede, at det er fuldt ud i overensstemmelse med reglerne, at hun har fået sat den automatiske sms-slettefunktion til.

Med oplysningen “senest sommeren 2020” ved vi, at slettefunktionen blev sat til flere måneder før  sagen om hjemmel til aflivning af mink opstod i begyndelsen af november.

slettefunktionen blev sat til flere måneder før  sagen om hjemmel til aflivning af mink opstod

Departementschef startede med sletninger før corona-krisen

Hvornår har Barbara Bertelsen sluttet den automatiske slettefunktion til på sin mobiltelefon?

Allerede inden hun tiltrådte som departementschef i Statsministeriet januar 2020. Barbara Bertelsen kom fra en stilling som departementschef i Justitsministeriet.

Oplysningen betyder, at Bertelsen altså havde slået sin slettefunktion til  r coronakrisen tog til ind i februar 2020.

Har statsminister Mette Frederiksen fortsat slettefunktionen sat til?

Ja, det har hun.

Statsministeren beklager to ting over for Mink-kommission

Beklagede statsministeren konkrete ting under pressemødet?

Statsministeriet var for langsom til at besvare Mink-kommissionens henvendelse om sletning

Ja, to ting: 1) At Statsministeriet var for langsom til at besvare Mink-kommissionens henvendelse om sletning og gendannelse af sms-materiale, og 2) At Statsministeriet ikke tidligere i forløbet over for Mink-kommissionen satte navne på, hvilke personer i Statsministeriet, der havde automatisk sletning-funktionen af sms-beskeder sat til.

Fastholder statsminister Mette Frederiksen, at hun ikke kendte til, at der ikke var hjemmel til at aflive samtlige mink i Danmark?

Ja, i den grad. Hun fastholder, at hun intet fik at vide herom - hverken på regeringens afgørende koordinationsmøde 3. november 2020. Eller i dagene derefter: “Jeg er helt rolig. Jeg er 100 procent sikker på, at jeg ikke kendte til det hjemmelsspørgsmål. Jeg har ikke haft noget ønske eller behov for at dække over noget som helst.”

Statsministeren understregede i den forbindelse, at der derfor heller ikke findes sms-korrespondance, der siger det modsatte. Af samme grund er hun og regeringen meget opsatte på få de slettede sms’er gendannet.

Har ikke journaliseret sms’er

Har statsministeren fået journaliseret sms’er i henhold til journaliseringspligten?

hun mener ikke, at have afsendt eller modtaget sms’er, der giver anledning til journalisering

Nej, det har hun ikke. For hun mener ikke, at have afsendt eller modtaget sms’er, der giver anledning til journalisering. Justitsminister Nick Hækkerup forklarede flere gange, at det “er meget sjældent”, at sms’er har et indhold, der medfører journaliseringspligt. Det skyldes, at sms’er typisk har en “formløs karakter.”

Mette Frederiksen uddybede, at det typisk er sådan, at sms-kommunikation afløses af mailkorrespondance, når tingene skal følges op med formelle, forvaltningsmæssige skridt og/eller politiske beslutninger. Og så sker der journalisering af mailkorrespondancen.

Har statsministeren fortsat tillid til sin departementschef, Barbara Bertelsen?

Ja, det har hun. “Jeg har hundrede procent fuld tillid til Barbara Bertelsen,” lød det med eftertryk fra Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen havde heller ikke kritik af Barbara Bertelsens meget direkte sprogbrug i offentliggjorte sms-beskeder (Offentliggjort af Miljøministeriets departementschef, Henrik Studsgaard i Mink-kommissionen): "Lev med det," som Mette Frederiksen udtrykte det.

Mette Frederiksen benyttede lejligheden til at takke alle embedsmænd, der har bidraget til at få danskerne og Danmark mest muligt sikkert gennem coronakrisen. Ja, statsministeren udtrykte ligefrem taknemmelighed for den indsats, der er ydet "dag og nat".

Tæt dialog med kommission dokumenteres

Dokumenterede Nick Hækkerup sin tidligere udtalelse om, at regeringen har haft “en meget tæt dialog” med Mink-kommissionen?

Ja, det gjorde han. Under pressemødet oplistede justitsministeren en del af den kommunikation, der har været mellem Mink-kommissionen og Justitsministeriet, der står for den overordnede kommunikation med kommissionen på regeringens vegne.

Nick Hækkerup gentog, at regeringen “samarbejder fuldt ud” med Mink-kommissionen.

Nick Hækkerup gentog, at regeringen “samarbejder fuldt ud” med Mink-kommissionen

Benyttede Mette Frederiksen pressemødet til et angreb på oppositionen i blå blok?

Ja, det gjorde hun. Mette Frederiksen understregede, at hun finder det “helt uhørt”, at politiske modstandere påstår, at der har fundet bortskaffelse af bevismateriale sted i forbindelse med, at hun og tre andre topfolk i Statsministeriet har aktiveret den automatiske sms-slettefunktion:

Det er helt uden for skiven

“Det er helt uden for skiven,” lød det fra Mette Frederiksen.

Nye regler for håndtering af sms-beskeder på vej

Mener statsministeren og justitsministeren at alt er, som det skal være på sms-området?

Nej, begge ministre understregede, at forløbet har vist, at der er behov for nye, ensartede regler i hele centraladministrationen for så vidt angår sletning og opbevaring af sms’er.

Det arbejde er nu sat i gang i Justitsministeriet.

Hvornår er sms-slettefunktionen for særlig rådgiver Martin Justesen og departementsråd Pelle Pape aktiveret?

Det var statsminister Mette Frederiksen ikke i stand til at svare på under pressemødet.  

Bliver løbende sikkerhedsrådgivet

Hvad var den konkrete anledning til, at departementschef Barbara Bertelsen “senest sommeren 2020” rådede statsministeren til at få sin mobil telefon sat op til automatisk sletning af sms-beskeder?

Mette Frederiksen oplyste, at det skete som led i den løbende sikkerhedsrådgivning af statsministeren.

Hun forklarede tidspunktet med - fem-seks måneder efter at Barbara Bertelsen tiltræder som departementschef i Statsministeriet - at kort efter Bertelsens tiltræden starter coronakrisen. Og herefter arbejdede departementschefen og hendes embedsmænd nærmest i døgndrift med at “få Danmark og danskerne sikkert gennem coronakrisen.”

Sommeren 2020 kom der endelig “lidt luft”, og det kunne være årsagen til, at rådgivningen om at få aktiveret sms-slette-funktionen fandt sted “senest sommeren 2020”.

Kommission har bedt om omfattende sms-materiale

Er det usædvanligt, at Mink-kommissionen har bedt de relevante ministerier udlevere sms-materiale?

Kommissioner har tidligere udbedt sig sms-materiale. Men Nick Hækkerup forklarede flere gange, at det er første gang en kommission har bedt en regering og ministerier udlevere sms-materiale i det meget omfattende omfang, som Mink-kommissionen har bedt om.

Ifølge Mink-kommissionen har den udbedt sig sms-materiale fra hovedparten af de indkaldte 61 vidner. Mere præcist sms-kommunikation fra 1. september 2020 til og med året ud.

Benytter ikke sms til klassificeret kommunikation

Benytter statsministeren sms-beskeder i forbindelse med klassificeret kommunikation?

Det afviste Mette Frederiksen kategorisk, men det betyder ikke, at sms-kommunikation ikke kan være af følsom karakter. Og at det ville være uheldigt hvis en sådan følsom sms-kommunikation kom i de forkerte hænder, f.eks. i forbindelse med tyveri af statsministerens mobiltelefon.

Er statsministerens mobiltelefon nu overdraget til politiet med henblik på at forsøge, at få sms-kommunikationen gendannet?

Ja og nej. Statsministeren oplyste under pressemødet, at politiet har fået udleveret hendes aktuelle mobiltelefon og flere af hendes tidligere mobiltelefoner, som nu - noget overraskende - benyttes af andre i Statsministeriet.

Mindst lige så overraskende er det, at Statsministeriet ikke har fuldt overblik over samtlige af statsministerens tidligere mobiltelefoner. Derfor kan Statsministeriet ikke garantere, at politiet pt. har fået udleveret samtlige relevante mobiltelefoner, som Mette Frederiksen har benyttet. Ministeriet arbejder fortsat på at få det fulde overblik over statsministerens tidligere mobiltelefoner.

Hvorfor skulle der gå seks dage før S-regeringstoppen forklarede sig nærmere i sagen om de slettede sms-beskeder?

regeringen ville være sikker på at give korrekte svar

Mette Frederiksen forklarede, at regeringen ville være sikker på at give korrekte svar. Og også at hun har brugt to dage på at deltage i klimatopmødet i Glasgow i Skotland og en fuld dag på at deltage i Nordisk råd og Nordisk Ministerråd i København.  

Opdateret

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Kommentar:

Uanset Pressemødet i går- og uanset oppositionens konstante konspirations teorier, som "man" igen her til morgen så i tv-medierne, så er der kun én ting, som efter min mening er interessant, nemlig når Granskningskommissionens fremlægger sin færdige rapport; om den såkaldte "Mink-Sag"...

Med håbet om én positiv dag,

Erling Drews...

Lige nøjagtig - folkedomstolen kører for fuld kraft...og de blå holder sig ikke tilbage...

Artiklen er, i forhold til emnet auto-sletning, ikke helt tro mod Statsministerens ord: Mette Frederiksen sagde, at hun blev rådgivet til at starte den automatiske sletning ”senest i sommeren 2020”, altså før minksagen. Men Statsministeren ved ikke med sikkerhed, hvornår der blev tændt for funktionen. Det er ”formodningen”, at det også skete senest i sommeren 2020: Vi ved således faktuelt ikke hvornår auto-sletningen startede.

"Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet"🤣

Hej Jens - Du har åbenbart et klarsyn, som mange vil misunde dig.

Øhh - men det var der ... kære Schlütterven :-) Præcis som med alle de andre blå og lyseblå, så var det den helt brede kost der var i sving. Sendte danskere i krig uden grund ...

Øhh - men det var der ... kære Schlütterven :-) Præcis som med alle de andre blå og lyseblå, så var det den helt brede kost der var i sving. Sendte danskere i krig uden grund ...

Mette Frederiksen har her dagen efter pressemødet opnået den største hæder nogen dansk politiker kan opnå. Hun er af Ekstrabladets frilænkede chefredaktør Henrik Qvortrup blevet kaldt "Skamløs." Her er virkelig en mand, man må tage alvorligt og som ved, hvordan man opfører sig.

Og i dagens udgave af EB - er Qvortrup ude med en beklagelse over at bladet har bragt fejlagtige artikler om kommunikationen mellem Justitsministeren og Statsministeren under pressemødet - Et glimrende eksempel på det journalistiske lavpunkt som hersker på bladet under Qvortrups ledelsen - “ Skamløst “ i jagten efter clickbait -

Jeg gider ikke høre mere om sms, der er slettet, men som uden tvivl gendannes, og lur mig, der er intet at komme efter. Og hvad vil oppositionen så gøre. Så skal de pludselig til selv at komme med politiske forslag og arbejde. uha uha. Mediernes faren rundt, oppositionens fnidder, eller at Megafon spørger 1000 personer om MF, og får et svar at hendes troværdighed er faldet, klart den er, folk sætter sig sjældent ind i substansen, tror på postulater og dømmer ud fra det. Man ser det i USA, hvor naive folk tror på Trump, herhjemme er mange ligeså.
Hvordan kan man for alvor tro at et rimelig godt begavet menneske som MF, skulle være så dum at hun forsøger at skjule noget eller lyve, hvad interesse, det bliver jo altid opdaget før eller siden. Så nej der er inte tmotiv for det.

Tvivlsom rådgivning af Barbara B.

Se eksempelvis dette link:
https://itwatch.dk/ITNyt/Politik/article13434132.ece

Man må gå ud fra at Statsministeriet har verdens bedste og hurtigste og nyeste mobiltelefoner.

Så gå i den nærmeste genbrugsbutik til Statsministeriet.

Så får du sikkert en personlig sms oven i mobiltelefon-genbrugskøbet!

Og hvis du er heldig er der en personlig hilsen fra Barbara eller Mette!

“Læg dig fladt ned! Intet cover-up!”

Hvad betyder det når den BLÅ presse, og de BLÅ partier bruger
udtrykket, at nedlægge et helt erhverv, i Debatten på DR2 onsdag,
fortalte en minkavler, at 30% af samtlige minkavlere var truet
af en konkurs, og at de ville lukke ned for minkavl i 2020.
Samtidig i samme udsendelse viste Fødevareminister Rasmus Prehn
et landkort der viste hvor stor udbredelsen af smittede besætninger
var i november 2020, og han udtalte at i de smittede områder, og
de minkfarme som lå indenfor den zone på 7,8 km. hvor alle mink
skal aflives omfattede 75 % af alle mink i Danmark, så vil den
oplyste dansker vel kunne regne ud, at de 75 % som skulle aflives
ifølge de veterinære myndigheder, har der været hjemmel på plads,
til de politiske analfabeter betyder det oversat, der var lovgivningen
på plads. Læs venligst op på den veterinære Beredskabsplan for
alvorlige husdyrsygdomme på side 75, som er udgivet i 2019 under den
daværende Fødevareminister Jacob Ellemann Jensen.

Der løber meget vand i hønsegården for tiden, og konspirationsteorier og vilde påstande fyger gennem luften.
Samtlige de forhold der rettes kritik af, ulovlig beordring af aflivning af landets minkbestand, sletning af mails (for at skjule et bevidst lovbrud?) - ja og så er der vel ikke meget andet - har jo kun mening, hvis Mette vidste, at hun handlede ulovligt.
Prøv at antage, at hun var bevidst brød loven. Så skulle en professionel politiker og hendes rådgivere altså have beordret minkene aflivet for tre dage senere at selv at melde sit fuldvoksne selvmål ud, at det var da vist nok en hovsa, og i løbet af de næste 3 døgn sætte hele processen i stå. Denne mærkværdige handlemåde, skulle tillige foregå trods det forhold, at hun sagtens kunne hente lovhjemmel i folketinget til sine indgreb!
Hvilken tåbe tør uden at rødme fremsætte den påstand. at et så meningsløst scenarie har nogen mentalt meningsfyldt gang på jord, hvis men da ikke lige er medlem af oppositionen op til et forestående valg.
Enhver anden forklaring, end at statsministeren handlede i god tro, er simpelt hen absurd, og handlede hun i god tro er der i sagen kun, hvad hun selv har oplyst og beklaget, og der er intet at skjule i SMS'er.
Der spildes i denne tid uanede resurser og snakke energi på et påstået handlingsforløb, der i enhver forstand efterlader indtrykket af udbredt vanvid i den politiske og pressemæssige opmærksomhed, og som udtrykker en udstrakt despekt for vælgernes intelligensniveau.
Som jeg ser billedet, var indgrebet en strengt nødvendig foranstaltning i en situation, hvor antallet af smittede minkbesætninger på bare en måned steg fra ganske få til flere hundrede, og hvor der var evidens for, at smitten i tungt omfang spredte sig til befolkningen omkring farmene.
Jeg må sige, at jeg er langt mere tryg ved en handlekraftig Mette med bukserne på, der handler, end oppositionens mæfikker, der på det pågældende tidspunkt plæderede for at lade stå til og hæve alle restriktioner. Ser man på den internationale Corona-statistik ligger den danske håndtering, såvel sundhedsmæssigt som samfundsøkonomisk. i den absolutte elite, helt i modsætning til den borgerlige vanvidskørsel op til, under og efter finanskrisen.

Annonce