Annonce

Mette F.: “Regeringen forbereder nu et ambitiøst reformprogram”

"Vi tæmmede tigeren," understreger statsministeren med henvisning til coronakrisen: “Takket være befolkningens store indsats"
Regeringen forbereder et ambitiøst reformprogram.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) i forbindelse med Folketingets igangværende afslutningsdebat.

Gøre Danmark til et både rigere og grønnere samfund

“Regeringen forbereder nu et ambitiøst reformprogram. Vi vil øge væksten og velstanden. Gøre Danmark til et både rigere og grønnere samfund. Først og fremmest: Dygtigere,” siger Mette Frederiksen i sin afslutningstale og føjer til, at S-regeringen vil “sætte reformarbejdet i gang med et 10-årigt perspektiv”:

“Vi kommer til at tage fat på de afgørende strukturelle udfordringer for dansk økonomi og for vores samfund som et hele.”

“Vi tæmmede tigeren”

I reformarbejdet vil regeringen bruge erfaringerne fra bekæmpelsen af coronakrisen:

“Vi skal bruge den erfaring. Vi tæmmede tigeren. Når vi kan bekæmpe en global pandemi. Fordi vi beslutter os for det. Så kan vi meget mere end det.”

Mette Frederiksen konstaterer, at Danmark har klaret sig godt gennem pandemien indtil nu:

“Takket være befolkningens store indsats. Den eminente omstillingsevne i alle dele af samfundet. Erhvervslivet, myndighederne, sundhedsvæsenet. Og det solide samarbejde her i Folketinget om en resolut krisehåndtering.”

Danmark er rykket tættere sammen

Statsministeren understreger også, at Danmark under pandemien er rykket mere sammen:

Som fællesskab står Danmark stærkere end i mange år

“Som fællesskab står Danmark stærkere end i mange år.”

Men statsministeren understreger samtidig, at nu skal Danmark skal videre med “reformer, innovation, uddannelse, jobskabelse og vækst”.

Mette Frederiksen nævner nogle af de udfordringer, Danmark står over for:

Den grønne omstilling “skal både skabe et mere bæredygtigt samfund og skabe arbejdspladser – i stedet for at sende dem ud af landet”.

“Den fejlslagne integration. Bureaukratiet i den offentlige sektor. De unge, der aldrig får en uddannelse.”

Mette Frederiksen opfordrer til, at vi kaster os over opgaverne “uforfærdede”:

“Med en genvunden tro på, at svaret ikke er givet på forhånd. At politik ikke kun er drift, administration og at skrue lidt på en knap i maskinrummet."

Mette Frederiksen drømmer om et "et stærkere, grønnere og mere retfærdigt Danmark":

"Vi har en unik mulighed for at bygge videre på det Danmark, som viste sit værd under krisen.”

Tre udfordringer

Mette Frederiksen forkuserede i sin åbningstale på tre udfordringer:

Kun fire ud af ti

Flere skal i arbejde, at hver tredje på arbejdsmarkedet i dag er løst ansat, tilkaldevikar, platformsarbejder, på nultimekontrakt eller i ulønnet praktik, og endelig at "ud af ti kvinder med baggrund i Mellemøsten, Nordafrika, Afghanistan, Pakistan eller Tyrkiet er der kun fire, som er i arbejde. Kun fire ud af ti".

Om den tredje udfordring siger Mette Frederiksen, at der har været for meget fokus på, hvad man har ret til, men ikke hvad man har pligt til:

"Der har været for stor fokus på alt det, man har ret til i Danmark. Og for lidt fokus på alt det, man har pligt til. Det siger jeg ikke mindst i forhold til den diskussion, der står foran os omkring ydelserne."

Mette Frederiksen ønsker at vende diskussionen om kontanthjælpen på hovedet, så den kommer til at handle om, hvordan vi får folk i arbejde:

"I stedet for kun at fokusere på, hvordan vi indretter kontanthjælpssystemet. Så handler det først som sidst om at få folk i arbejde. Derfor: Hvad om vi vender hele tankegangen? Og lægger til grund, at alle voksne selvfølgelig kan bidrage med en egentlig arbejdsindsats. At samfundet udtrykker den forventning – klart."

Mette Frederiksen understreger, at udgangspunktet må være, at man forsørger sig selv:

Insistere på, at når man har fået ophold i Danmark, så skal man selvfølgelig forsørge sig selv

"Insistere på, at når man har fået ophold i Danmark, så skal man selvfølgelig forsørge sig selv. Og hvis det i en periode alligevel ikke kan lade sig gøre, vil regeringen foreslå, at man – til gengæld for sin ydelse – som det helt klare udgangspunkt får pligt til at bidrage med, hvad der svarer til en almindelig arbejdsuge på 37 timer. Møder man ikke op, når man skal, får man ikke sin betaling. Vi vil indføre den arbejdslogik."

Digitalisering vil ændre virksomheder og arbejdsmarked

Mette Frederiksen understreger, at regeringens reformarbejde ikke mindst handler om at ruste Danmark til den digitale revolution, som vil forandre arbejdsmarkedet og virksomhederne:

Der åbner sig nye og attraktive markeder

"Når vi ser fem-ti år frem, vil den digitale revolution forandre arbejdsmarkedet og virksomhederne. Det vil stille nye krav til vores uddannelser. Efterspørgslen på grønne løsninger vil stige. Der åbner sig nye og attraktive markeder. Den fremtid ligger godt til Danmark."

I den forbindelse vil S-regeringen udarbejde en digitaliseringsstrategi: 

"Vores stærke position på digitalisering skal understøttes af en ny digitaliseringsstrategi for både det private og det offentlige. Og en langsigtet, bred og ambitiøs plan for at imødegå cybertruslen."

Statsministeren understreger, at Danmark skal fortsætte med at være et produktionsland:

"De stolte produktionsvirksomheder, der skaber arbejdspladser herhjemme – i alle dele af landet – ved at sælge dansk topkvalitet ude i verden: I skal have de bedste vilkår. Danmark var, er og skal fortsat være et produktionsland."

En del af reformarbejdet består i at styrke Danmarks konkurrencekraft:

"Ny viden og erhvervsliv skal knyttes tættere sammen. Derfor har vi øget forsknings- og udviklingsfradraget for virksomhederne. Hævet de grønne forskningsmidler markant."

Resultat-tavlen: Forståelsespapiret med De Radikale, SF og Enhedslisten

Statsminister Mette Frederiksen takker i sin afslutningstale særligt S-regeringens tre støttepartier De Radikale, SF og Enhedslisten. Og fremhæver i talen en lang række resultater af samarbejdet:

  • "For to år siden satte vi os ned sammen og skrev vores fælles vision for en ny retfærdig retning for Danmark. Tænk, at det kun er to år siden. Der er sket en hel del på de to år. Og her tænker jeg ikke kun på corona."
  • "Vi lovede hinanden, at vi ville gå forrest i kampen mod klimakrisen. Vi satte et mål, som nogle kaldte urealistisk. Men som har vist sig at blive den ambition, der driver en grøn omstilling fremad i hele samfundet."
  • "Energiøer. Arbejde med CO2-skat. En natur- og biodiversitetspakke. Stop for olie i Nordsøen. Tredobling af afgiften på bæreposer og engangsservice. Genanvendelse af affald. Flere elbiler. Senest har vi foreslået skærpede regler for miljøzoner i byerne."
  • "Der var længe en diskussion om ”hockeystaven”. At vi først tæt på 2030 skulle træffe de svære beslutninger. Her – kun ét år efter, at vi vedtog klimaloven – har vi allerede truffet beslutninger, som, sammen med landsbrugsudspillet og erhvervslivets beslutninger, bringer os næsten halvdelen af vejen. Halvdelen! Og vi har indgået en ambitiøs aftale om et mål i 2025."
  • "Vi lovede at styrke vores velfærd. Det er en stor opgave. Men vi er i gang. Minimumsnormeringer. 1000 nye sygeplejersker. Løft af psykiatrien. Kommunale budgetter med mere plads til velfærd. Bedre rettigheder og mere tryghed til udsatte børn. Og pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre."
  • "Vi har leveret en milliardinvestering i uddannelse."
  • "Vi har afskaffet omprioriteringsbidraget. Gjort op med uddannelsesloftet. Afsat penge til flere lærere i folkeskolen. Investeret i opkvalificering og efteruddannelse af ufaglærte. I bedre ungdomsuddannelser. Og flere studiepladser på velfærdsuddannelserne under corona."
  • "Dertil er der sat gang i oprensning af generationsforureninger. Bedre barselsvilkår for selvstændige. Og at sex selvfølgelig altid skal være baseret på samtykke. Det skrev vi i forståelsespapiret. Nu står det i loven."

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

En meget flot og engageret og visionær tale, leveret med passion og optimisme. Godt gået statsminister. Og flere indlæg var gode, f. eks Pia Olsen Dyhrs og også Mai Villadsen, sågar LA, mens jeg havde det svært med de radikales leflen og flirt med de blå partier både V K DF og LA samt NB blev omfavnet, den fik ikke for lidt hos den radikale leder. Men når hun nu ikke ville politik mere, hvorfor lod hun så ikke Lidegård få magten, han havde været langt bedre at få ind end Sofie C.N. i flokken med regeringen. Sofie C.N. har været en træls politiker som Østergård. hun er bitter og sur både at se og høre på oftest.
Hun holdt en yderst modig tale, ja, men ikke solidarisk med sine andre kolleger, tværtimod var det direkte løftebrud af forståelsespapiret. Er spændt på Mette F svar senere.

Reformer. Jo tak.
Den eneste reform fru Frederiksen har gennemført er folkeskolereformen som beskæftigelsesminister.

Og den fik 03.

Dumpet på alle parametre!

Resultat. 20 % af lærerne er i dag uuddannede. 20% af eleverne kan ikke læse, skrive og regne, når de forlader folkeskolen. Folkeskoler er blevet erstattet af frie skoler. 10.000 flere elever i frie grundskoler.

Fru Mette Frederiksen har formået at lukke et helt erhverv.

“At være folkeskolelærer” Næsten lige så mange som var beskæftigede i minkerhvervet.

Jo landet behøver reformer?

Det bedste og eneste en fru Mette aFrederiksen burde gøre var at give “folkeskolelærerne” en kæmpe undskyldning.
En undskyldning fordi hun som beskæftigelsesminister ikke evnede at stoppe tiltagene fra Socialdemokratiet, Venstre, SF og De radikale, som smadrede den folkeskole som folkeskolelærerne møjsommeligt havde fået til at køre strømlinet igennem 20 år på trods af forskellige regeringers PISA ideologisk forskrækkelse.

Folkeskolereformen blev prikken over i’et som ikke engang eksister i folkeskolen.

SF og Dansk folkeparti fortryder bitterligt at de stemte for!

Er allerede parate til at give undskyldningen.

Fru Mette Frederiksen jagede alene 5.000-6.000 folkeskolelærere på efterløn eller pension. Henved andre 5.000 har forladt folkeskolen til fordel for frie skoler eller andet erhverv.

En undskyldning allerede før sommerferien ville gøre underværker for et hårdt prøvet folkefærd.

Og lærerne skulle ifølge folkeskolereformen forberede sig på skolerne. Det ville blive en stor gevinst! Lærerne protesterede!

Coronanedlukningen har inden for alle andre erhverv vist fordelene ved at arbejde hjemme.

Mange erhverv vil fortsætte efter coronaen. De har set fordelene!

Også her burde fru Mette Frederiksen give en stor undskyldning.

Lærerne havde ret på alle parametre!

Vreden har været stor! Fortvivlelsen har været stor!

Lærere elsker at forberede sig og undervise børnene!

Den glæde tog fru Mette Frederiksen fra lærerne!

Hun skulle med djævelens vold og magt gennemføre reformer!

Når lærerne har fået deres undskyldning kan nogen af dem måske komme videre med deres liv.

Et helt liv med børn, elever, fag, forberedelse. Et helt livsværk!

Hældt i rendestenen med en folkeskolereform.

Den der svigtede allermest under folkeskolekonflikten var Marianne Jelved.
Hun siger nu “Jeg er frisk”. Hendes gamle elev Jens Rohde, siger til gengæld: “ Vi havde Danmarks bedste folkeskole!”
Hans argument er: “Vi har et godt samfund!” “Hvorfor skal folkeskolen altid italesættes?

Som Mette Frederiksen sagde under afslutningsdebatten: "Vi tæmmede tigeren," understreger statsministeren med henvisning til coronakrisen: “Takket være befolkningens store indsats.”

En veluddannet, fornuftig befolkning, der kan andet end svare på PISA undersøgelser og gå til nationale tests.

Ti af folketingsmedlemmerne er allerede gået ned med stress i indeværende folketingssamling.

10.000 lærere har allerede forladt folkeskolen efter fru Mette Frederiksens folkeskolereform.

Danmark trænger ikke til reformer!

Danmark trænger til den fred og ro som gode folkeskolelærere bibringer børn og unge hver morgen når skoledagen starter.

Uanset hvor mange reformer en fru Mette, eller andre netop har gennemført.

Børns liv og fremtid er vigtigere end politiske ideologier, tvangstanker, arbejdsmarkedsreformer, ismer, osv., osv.

Børn er mennesker af kød og blod!
Lærere er mennesker af kød og blod!

Og behøver respekt, omsorg og frihed!

Børnenes statsminister kunne passende give undskyldningen fra Folketingets talerstol fredag før sommerferien.
Altså lærernes og elevernes sommerferie!

Det ville være sundt for folkeskolelærerne og bibringe lidt håb for fremtiden!
Coronaen beviste at lærerne hele tiden havde haft fat i den lange ende af spanskrøret!

Den milde, den pædagogiske, den lærerige!

Lærerne var langt bedre end deres rygte!

"Vi tæmmede tigeren," understreger statsministeren med henvisning til coronakrisen: “Takket være befolkningens store indsats.”

Nu venter blot undskyldningen til minkavlerne! En reform overnight! Chokket! Traumaet!

Hvor er du Mette?

Ti folketingsmedlemmer er allerede gået ned med stress i indeværende folketingsår!

Hvad med sygeplejersker, læger, sosuer, folkeskolelærere, minkavlere?

Reformer?!?

Danmark trænger til fred og ro!

Kommandusen!

Hvis vi ikke var så forbandet digitaliserede, ville cybertruslen være langt mindre. Det er gået alt for stærkt - for mange kan sjælen slet ikke følge med.
Digitaliseringen bliver vores 'downfall', er det allerede. Det har ødelagt familielivet, vores forhold til hinanden, venner og kolleger, alt hvad der tidligere var så godt at tyskerne kaldte os, "Die 'hyggelige' dänen." Det var vi engang, nu går det meste op i at promovere sig selv på sociale medier. Vi har ingen pli i forhold til, hvordan vi omgås hinanden i forhold til det digitale. Det digitale er ikke en gave, det er og bliver en svøbe.

En lille fodnote: Skulle Putin få ideen om at angribe vores internetkabler under Østersøen, så ville det kunne betyde, at det på mange områder vil ændre Danmark som det ser ud lige nu, ingen internet og uden internet ingen digitale betalinger, hverken kreditkort, paypal eller mobilepay ville fungere. Ingen Netbank. Ingen digital post.

Derfor vil jeg give et uopfordret råd, brug det eller lad være: Sørg for at have kontanter derhjemme. Ikke bare nogle hundrede kroner, snarere nogle tusinde, for ingen vil kunne garantere, hvornår det ville komme til at fungere igen.

Hvis det lyder som lidt af en dommedags profeti, så tænk lige over, at skulle det ske, så er det for sent når først det er sket. Og så må man håbe at ens købmand/supermarked vil give kredit. Jeg skal i hvert fald ikke tages på sengen.