Mette F.: Sådan stopper vi de udenlandske kapitalfondes opkøb af billige boliger

Socialdemokratiet klar med fire-punktplan, der skal gøre det mindre interessant for kapitalfonde at investere massivt i renovering af lejelejligheder
Indtoget af udenlandske kapitalfonde på det danske boligmarked, særligt i København, bekymrer Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

Kapitalfondenes opkøb – med amerikanske Blackstone i spidsen - har nemlig ført til store huslejestigninger flere steder. Og det risikerer at føre til storbyer, hvor kun de rigeste har råd til at bo, advarer Mette Frederiksen: 

”I Socialdemokratiet mener vi, at alle skal have råd til at bo i de store byer. Vi vil have byer med en blandet bolig- og beboersammensætning. Derfor er det en vigtig politisk opgave at sikre flere og billigere lejeboliger. De udenlandske kapitalfondes opkøb af billige boliger, som sker med det ene formål at tjene en masse penge på store huslejestigninger, trækker i den stik modsatte retning,” siger Mette Frederiksen ifølge en pressemeddelelse.

Derfor er det en vigtig politisk opgave at sikre flere og billigere lejeboliger

Blackstone har – i samarbejde med sin danske partner 360north - på få år opkøbt  157 ejendomme med 2.535 lejemål primært i København.

De danske udlejningsejendomme er blevet interessante for udenlandske investorer, fordi der ligger en stor gevinst og venter, når lejerne fraflytter deres bolig. Herefter kan udlejeren foretage en nænsom renovering, der muliggør fordobling af huslejen.

Gør lejerne nervøse

”Det er et kæmpe problem, at udenlandske kapitalfonde i stor stil er begyndt at opkøbe billige boliger i København. Jeg tror, at mange lejere med rette er nervøse og utrygge ved kapitalfondenes opkøb af deres ejendomme og forholdsvis aggressive fremfærd overfor lejerne,” siger Mette Frederiksen, der fortsætter:

”Derfor skal vi have stoppet de udenlandske kapitalfondes opkøb af billige boliger, som sker med det ene formål at tjene en masse penge på store huslejestigninger. Regeringen derimod ser også her fuldstændig passivt til. Og det risikerer at svække vores sammenhængskraft.”

Regeringen derimod ser også her fuldstændig passivt til

Socialdemokratiet foreslår konkret – ud over forslaget om at hæve det beløb, der minimum skal investeres i modernisering pr. lejlighed fra ca. 250.000 til 500.000 kroner, der er politisk flertal for bestående af S, DF, Enhedslisten og SF - en firepunktsplan, der skal gøre det endnu mindre interessant at spekulere i udlejningsejendomme:

  • Huslejen må maksimalt være 10 pct. over den gennemsnitlige husleje for almene boliger i kommunen efter en § 5 stk. 2-renovering.
  • Der indføres en ny afgift på fortjenesten på udlejningsejendomme med boliger, som købes og sælges igen inden for en kort periode.
  • Huslejestigningen som følge af § 5 stk. 2-renoveringer skal være midlertidig, så huslejestigningen bortfalder efter en periode.
  • At § 5 stk. 2-renoveringer kun kan anvendes, hvis det forbedrer ejendommens energiklasse, så omfanget af ordningen begrænses.

Lejernes LO: "Rigtig gode forslag"

Hos Lejernes LO modtages S-firepunktsplan meget positivt:

"Vi synes de socialdemokratiske forslag er rigtig fine. Vi er særligt glade for forslaget om, at renoveringen skal indeholde energimæssige tiltag. Som det foregår nu, bruger man monderniseringspengene samfundsmæssigt forkert. Pengene bruges individuelt i lejlighederne til flotte køkkener og bade. Men pengene kunne rent samfundsmæssigt være brugt meget bedre på at energiforbedre ejendommene," siger formanden for Lejernes LO, Helene Toxværd.

Som det foregår nu, bruger man monderniseringspengene samfundsmæssigt forkert

"Helst så vi 5.2.-renoveringsbestemmelsen helt afskaffet. Det håber vi kan komme på længere sigt, når et ekspertudvalg har gennemgået lovgivningen på området," tilføjer Toxværd.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Den Amerikanske Kapital Fond Blackstone ødelægger den grønne omstilling! De skal pålægges at isolerer de opkøbte huse/lejligheder for derved, at spare på energien fremadrettet, dem de desværre har opkøbt p.g.a. Dårlig lovgivning og tidligere svag Venstre regering
Vi må i Danmark forhindre USA i at indføre Trump lignende tilstande hvor alt er til salg for usselt mammon! Det er uanstændigt og ude af trit med Dansk mentalitet, vi ønsker boliger der er til at betale!

Annonce