Mette F: Vi skal stå vagt om Den Danske Model

Interview: Man kan ikke både hævde at respektere den danske arbejdsmarkedsmodel og samtidig kræve, at politikerne blander sig i forhandlingerne
Politikerne skal respektere den danske arbejdsmarkedsmodel og lade parterne forhandle i fred. Sådan lyder meldingen i dag fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, som i et interview med Netavisen Pio sender et klart budskab til dem, der i øjeblikket mener, at Socialdemokratiet bør blande sig i de igangværende forhandlinger:

”Vi skal respektere den danske arbejdsmarkedsmodel. Jeg bliver selvfølgelig bekymret, når jeg på de sociale medier, hvor der er en meget hidsig tone, hører folk, der siger, at den danske model er vigtig, samtidig med, at de vil have Socialdemokratiet til at blande sig. Man kan simpelthen ikke begge dele.”

Essensen i den danske arbejdsmarkedsmodel er jo, at parterne forhandler, til alle muligheder er udtømte

For knap to uger siden brød overenskomstforhandlingerne i både staten, kommunerne og regionerne sammen. Det fik først fagforeningerne til at varsle strejke og sidenhen de offentlige arbejdsgivere til at varsle lockout af flere hundredetusinde offentlige ansatte. Men det faktum, at truslen om en konflikt er rykket nærmere, ændrer ikke noget, mener Frederiksen:

”Essensen i den danske arbejdsmarkedsmodel er jo, at parterne forhandler, til alle muligheder er udtømte. Og der er vi jo ikke endnu. Parterne sidder i forligsinstitutionen, og jeg håber på, at de når frem til et resultat, for det vil være det bedste. Både for de offentligt ansatte, for velfærdssamfundet og for den danske arbejdsmarkedsmodel”.

Advarer mod at blande sig i lockoutvarsler
Forhandlingerne ligger i øjeblikket i forligsinstitutionen. Og indtil der er en afklaring, så skal politikerne blande sig udenom, mener Frederiksen: ”Indtil alle muligheder er udtømte, så skal Christiansborg i mine øjne blande sig udenom. Og hvis man ikke vil det, så står man reelt ikke op for den danske arbejdsmarkedsmodel”.

Indtil alle muligheder er udtømte, så skal Christiansborg i mine øjne blande sig udenom

I kølvandet på sidste uges lockout meldte både Enhedslistens Pernille Skipper, SF’s Pia Olsen Dyhr, De Radikales Morten Østergaard og Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl sig på banen med synspunkter, der kritiserede lockouten og opfordrede til forhandlinger eller opfordrede til at imødekomme de offentligt ansatte.

Flere har derfor efterlyst svar fra Mette Frederiksen på, hvor Socialdemokratiet står i forhold til lockouten. Men det er helt forfejlet, at partierne nu skal til at melde ud om konflikten, mener Frederiksen:

”Både strejkeredskabet og lockoutredskabet er legitime redskaber i den danske model. Jeg forholder mig ikke engang til indholdet, hverken til strejke eller lockoutvarslet, for det skal vi heller ikke blande os i. Det er de to parter, der suverænt afgør, hvilke redskaber de vil tage i brug og hvornår de vil tage dem i brug.”

Den danske model har sikret lønmodtagerne velstand
Mette Frederiksen advarer mod at tro, at det vil skabe et bedre arbejdsmarked og bedre vilkår for de ansatte, hvis man erstatter den danske forhandlingsmodel med mere direkte politisk indblanding:

”Det er den danske model, der har bibragt både danske lønmodtagere og danske arbejdsgivere et af verdens bedste arbejdsmarkeder og dermed stabilitet og ordentlige vilkår for det omkringliggende danske samfund.”

Det er den danske model, der har bibragt både danske lønmodtagere og danske arbejdsgivere et af verdens bedste arbejdsmarkeder

Men spillereglerne på det offentlige arbejdsmarked er jo anderledes end på det private arbejdsmarked, fordi politikerne her også har rollen som arbejdsgiver?

”Det er bare ikke en ny problemstilling. Det er jo rigtigt, at det offentlige arbejdsmarked er anderledes fra det private arbejdsmarked al den stund, at politikere også er arbejdsgivere. Og at man i øvrigt som offentlig arbejdsgiver har et ansvar både over for sine medarbejdere, men jo også for at varetage den opgave, det er at passe på den offentlige sektor. Men det er der jo altså ikke noget nyt i, det har altid været vilkårene på det offentlige arbejdsmarked”.

Fortsat kamp for en stærk offentlig sektor
Mette Frederiksen understreger, at hun som socialdemokrat selvfølgelig ønsker gode løn- og arbejdsvilkår for de offentligt ansatte.

Jeg er som socialdemokrat meget optaget af, at de offentligt ansatte har gode løn- og arbejdsvilkår

”Jeg er som socialdemokrat meget optaget af, at de offentligt ansatte har gode løn- og arbejdsvilkår. Sagen er bare den, at det forhandles af parterne, og det skal de have lov til selv at finde en løsning på.”

Hun gør derfor opmærksom på vigtigheden af at skelne mellem, hvad der skal forhandles ved overenskomsterne, og hvad der skal forhandles i Folketinget:

”Jeg har jo selv ved flere lejligheder sagt, at jeg synes, at nogle af vores offentligt ansatte løber for stærkt, og at der mangler frihed og ordentlige forhold, så de faktisk kan bruge deres kompetencer. For de områder er netop ikke et overenskomstspørgsmål, og jeg tror, at vi har behov for at skille tingene ad.”

Jeg har jo selv ved flere lejligheder sagt, at jeg synes, at nogle af vores offentligt ansatte løber for stærkt

Hun peger også på, at det for Socialdemokratiet er en vigtig kamp at sikre flere midler til den offentlige sektor, så velfærden kan følge med den stigende efterspørgsel i de kommende år:

”Spørgsmålet om hvordan vi i øvrigt sikrer, at det er godt at være ansat i den offentlige sektor, om der er kollegaer nok og hvad det er for en økonomi, der er rammen for den offentlige sektor, det er en politisk diskussion. Og det er den kamp vi tager, når vi forhandler finanslov. Som for eksempel dengang, hvor vi kæmpede imod regeringens omprioriteringsbidrag,” afslutter Frederiksen.

 


Kommentarer fra Facebook

Annonce