Mette Frederiksen styrker statsministeriet

Martin Justesen afløser Martin Rossen som ny stabschef
Foto: Statsministeriet
Statsminister Mette Frederiksen (S)
Statsminister Mette Frederiksen styrker og udvider Statsministeriet. Statsministeriet udvides med 15-20 årsværk. Det vil omfatte både chefstillinger og andre medarbejdere. Der er afsat 18 mio. kr. fra og med 2021 på finanslovsforslaget til at øge bevillingen til Statsministeriet.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Udvidelsen af Statsministeriet "skal ses som led i den styrkelse af Statsministeriet, som statsministeren tidligere har bebudet, og som skal sikre, at regeringen kan drive den politiske forandring, som regeringen gik til valg på, samt realisere forståelsespapiret," hedder det i pressemeddelelsen.

Justesen ny stabschef

Statsminister Mette Frederiksen har samtidig besluttet at ansætte særlig rådgiver Martin Justesen som ny stabschef for det politiske sekretariat i Statsministeriet.

Dermed afløser Justesen Martin Rossen på posten - efter at Martin Rossen har fået et top-job hos Danfoss. Særlig rådgiver Sara Vad Sørensen vil som hidtil indgå i det politiske sekretariat.

Det betyder, at statsminister Mette Frederiksen fremover nøjes med to særlige rådgivere

Det betyder, at statsminister Mette Frederiksen fremover nøjes med to særlige rådgivere - modsat situationen frem til Rossens afgang, hvor hun havde ansat tre særlige rådgivere.

Statsministeren ændrer også sammensætningen af Regeringens Koordinationsudvalg og Regeringens Økonomiudvalg.

Skatteminister Morten Bødskov indtræder som fast medlem af Koordinationsudvalget, og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard indtræder som fast medlem af Økonomiudvalget.

Skatteminister Morten Bødskov indtræder som fast medlem af Koordinationsudvalget

De faste medlemmer af Koordinationsudvalget er herefter: Statsministeren (formand), finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren og skatteministeren.

De faste medlemmer af Økonomiudvalget er herefter: Finansministeren (formand), social- og indenrigsministeren, skatteministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren, erhvervsministeren og beskæftigelsesministeren.

Derudover opretter statsministeren et helt nyt fast ministerudvalg, der vil holde regelmæssige møder vedrørende covid-19-relaterede problemstillinger. Udvalget behandler større nationale tiltag for at hindre smittespredning af covid-19.

Sundheds- og ældreministeren, justitsministeren, finansministeren, udenrigsministeren, erhvervsministeren og kulturministeren deltager som faste medlemmer, mens øvrige relevante ministre deltager efter behov. Formandskabet varetages af sundheds- og ældreministeren.

Efter praksis deltager tillige et antal ledende embedsmænd på møderne i regeringsudvalgene. Det vil fortsat være tilfældet. Samtidig vil også særlige rådgivere fra særligt Statsministeriet og Finansministeriet kunne deltage i regeringsudvalgsmøder på linje med andre embedsmænd.

Mette F.: "Demokratisering"

Om de ekstra hænder i Statsministeriet siger statsminister Mette Frederiksen:

”Det er en demokratisering af den almindelige politiske proces. Hvis ikke du har en politisk ledelse, i enhver regering, og i enhver valgperiode, som lever op til det mandat, der er givet, og som også påtager sig ansvaret for det, så svækker du gradvist vores demokrati. Og det må man aldrig nogensinde gøre,” siger Mette Frederiksen til Mandag Morgen.

”Jeg kan se det på alle de reformer, jeg selv har været involveret i gennem tiden, enten direkte eller indirekte. Fokus er på konkrete problemer eller symbolik omkring et problem og så den umiddelbare løsning. Du ser aldrig en meget stærk opfølgning på, om tingene faktisk også bliver forankret derude i verden. Det er i hvert fald sjældent,” siger hun.

Mette Frederiksen understreger, at de særlige rådgivere fortsat kommer til at deltage i regeringens udvalg - ikke mindst statsministerens og finansministerens særlige rådgivere:

Vi kommer så til at udvide det rum, forstået på den måde, at primært særlige rådgivere i Statsministeriet og Finansministeriet skal med ind i udvalgene

”Idéen, som vi fik, om, at særlige rådgivere også skal kunne være til stede i de rette udvalg, både Ø og K, kommer vi også til at fastholde. Fordi det er i det rum, du også skal bygge bro mellem hverdag og driften af samfundet, samtidig med at du har det langsigtede blik på. Vi kommer så til at udvide det rum, forstået på den måde, at primært særlige rådgivere i Statsministeriet og Finansministeriet skal med ind i udvalgene, og de kommer så til at fungere på samme måde som embedsmændene," siger statsministeren til Mandag Morgen.

Politikerne styrer

BT's politiske redaktør, Henrik Qvortrup, vurderer, at statsminister Mette Frederiksen med tiltagene understreger, at det er politikerne, der styrer - og ikke embedsmændene:

Det er politikerne, som styrer embedsapparatet – og ikke omvendt

"Det er en tydelig understregning af, hvordan Mette Frederiksen tænker politik. Det er politikerne, som styrer embedsapparatet – og ikke omvendt. Hun sætter sig selv og sine håndplukkede folk for bordenden," siger Henrik Qvortrup til BT.

Qvortrup understreger, at skatteminister Morten Bødskovs medlemskab af Koordinationsudvalget er udtryk for, at Bødskov "i den grad er tilbage på a-holdet."

"Det er en klar forfremmelse af Bødskov. Koordinationsudvalget er hele livsnerven i regeringen. Det er her tingene drives frem," siger Qvortrup.

Opdateret kl. 11.30 med Mette Frederiksen-citater

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Godt gået Mette F. Klogt tænkt.

Det er med garanti et godt og klogt træk.

Annonce