Mette Frederiksen tager opgør med urimelige lønbonusser

"Vores velfærdssamfund bygger på en ret fin kontrakt om, at tingene skal være rimelige". Og det har lønbonusserne ikke været, lyder det fra S-formanden

"Når dele af erhvervslivet ikke har villet regulere det selv, så foreslår vi, at vi gør det. Men det er i en balance, hvor vi helst vil have, at løndannelser er et ikkepolitisk anliggende", sådan lyder det håndfast fra den Socialdemokratiske partiformand Mette Frederiksen, der i dagens udgave af Dagbladet Information bebuder et opgør med de lønbonusser, som er løbet af sporet. 

En trussel mod sammenhængskraften
På  dagen, hvor det er ti år siden, at Lehman Brothers krakkede og udløste finanskrisen vælger den Socialdemokratiske partiformand at sende et klart signal til de dele af danske erhvervsliv, som stadig udbetaler skyhøje toplønninger og giver massive bonusser oveni. 

Det resulterer så i en stigende ulighed, som er en trussel mod sammenhængskraften


"Vores velfærdssamfund bygger på en ret fin kontrakt mellem os om, at tingene skal være rimelige. Og vi har desværre set nogle eksempler på bonusser, som løber ud ad et spor, der ikke er rimeligt. Det resulterer så i en stigende ulighed, som er en trussel mod sammenhængskraften," siger Mette Frederiksen til Dagbladet Information. Den Socialdemokratiske partiformand påpeger samtidig at omkostningerne for de almindelige lønmodtagere har været urimeligt høje.

Socialdemokratiets har fremlagt fem forslag, som blandt andet medfører øget gennemsigtig for virksomhedernes aflønning, en grænse for, hvornår lønnen kan trækkes fra og et forslag om at samtlige af virksomhedernes ansatte skal have muligheden for at anvende aktieordningen, hvis sådanne indføres.
 

Faktaboks:
Socialdemokratiets forslag til ny regulering af toplønninger

1. Strammere regler for variabel aflønning.
Regeringen har netop lempet reglerne for variabel aflønning. Socialdemokratiet ønsker en skærpelse, hvor maksimalt 20 porcent af lønnen der udgøres af variabel aflønning.

2. Meget høje lønninger skal ikke kunne trækkes fra i virksomhedsregnskabet.
Virksomheder kan i dag fraregne lønudgifter forud for opgørelse af overskuddet. Socialdemokratiet ønsker at indføre en grænse for, hvornår lønsummen ikke længere kan trækkes fra virksomhedsoverskuddet. Konkret foreslås en grænse på 10 mio. Det vil sige, at den del af lønsummen, der overstiger grænsen, indregnes som overskudsdisponering. Dermed skal virksomheden svare selskabsskat af alt løn udover 10 mio. kr. pr. medarbejder.

3. Nyt CSR-kodeks skal sikre mere ydmyghed i toppen.
Socialdemokratiet mener, at staten i samarbejde med erhvervslivet skal udarbejde et nyt CSR-kodeks for løn. Det vil være frivilligt om man vil leve op til CSR-kodekset.

4. Skærpede krav til transparens om aflønning. 
De virksomheder, som ønsker at anvende variabel aflønning, skal klart gøre opmærksom på dette. Omkostningerne til diverse optionsprogrammer mv. skal fremgå direkte af regnskabet ligesom alle betingelser mv. for de variable løndele skal være offentligt tilgængelig.

5.  Tilbud om aktieordning skal være for alle medarbejdere
Reglerne for hvor stor en andel af virksomhedens ansatte, der skal tilbydes aktieløn, strammes. Regeringen har netop sænket minimumsandelen til 80 procent. Socialdemokratiet mener, at samtlige af virksomhedens ansatte bør have muligheden for at anvende ordningen.


 

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce