Mette Frederiksen vil have nærheden tilbage

Socialdemokratiet vil med nyt udspil have flere hospitaler, mere politi og flere uddannelser spredt ud over landet
Tæthed og nærhed betyder noget. Der er sket for meget centralisering både med den nuværende blå regering, og som følge af Lars Løkkes kommunalreform, mener Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

Derfor lancerer partiet onsdag et udspil, som skal vende noget af udviklingen rundt, og sikre, at der fortsat er velfærdstilbud tæt på borgerne.

”Nærsygehuse skal passe på vores ældre. Vi skal have flere politistationer i byerne. Det er vigtigt, at de patruljerer i lokalområdet. Og der skal være uddannelsestilbud i hele landet. Vi har en regering, der skærer ned på erhvervsuddannelser, og vi vil gerne gå den modsatte vej. Og vi skal også sikre gymnasier i mange af byerne,” sagde den socialdemokratiske partiformand, da hun præsenterede udspillet efter partiets sommergruppemøde i Kolding.

Se hele pressemødet her:

Nærhedsudspillet indeholder 18 forskellige forslag, som ifølge partiet skal styrke lokalsamfundene og bringe sundhed, uddannelse og tryghed ud i hele landet. Udover forslaget om 4 nye skattecentre i hele landet, foreslår Socialdemokratiet følgende:
Nærhospitaler tæt på borgerne

De seneste 10 år er der lukket 25 lokale sygehuse rundt omkring i Danmark, så der i dag er 55 sygehuse tilbage i hele landet.

Socialdemokratiet foreslår derfor oprettelsen af nye ”nærhospitaler”. Nærhospitalerne er et slags udvidet kommunalt sundhedshus, som skal tage sig af mindre komplicerede behandlinger, så især ældre patienter ikke skal tage så langt.

”Jeg kan mærke på mange mennesker, at når hospitalet i nærområdet lukker ned, og at rejsetiden bliver lang, så giver det noget utryghed. Den utryghed kan jeg ikke lide, at mennesker skal udsættes for,” siger Mette Frederiksen til DR.

Blandt de funktioner som nærhospitalerne skal sig af, foreslår partiet blandt andet jordemoderkonsultationer, scanninger, dialysebehandling samt behandlinger og operationer, som i dag foretages i speciallægepraksis og privatklinikker. Nærhospitalerne kan desuden indeholde prakitiserende læger, psykologer eller andre private eller offentlige sundhedstilbud.
Flere uddannelser ud i hele landet

Socialdemokratiet forslår også, at der oprettes flere skole- og uddannelsespladser uden for de store byer.

”Når jeg spørger folk, væk fra de store byer og i særdeleshed væk fra København, hvad der er det vigtigste for at man kan blive boende i en lille by eller ude på landet, så er det skole- og uddannelsestilbud,” siger Mette Frederiksen på pressemødet, om forslaget.

Socialdemokratiet vil blandt andet droppe regeringens årlige krav om 2 procents besparelser på erhvervsuddannelserne og i stedet forpligte erhvervsskolerne til at oprette lokale uddannelsespladser, uden for de store byer.

Så vil partiet desuden styrke de små gymnasiers økonomi. Det skal blandt andet ske ved at ændre på den såkaldte taxameterordning, så den ikke længere favoriserer de store gymnasier i byerne.

Endelig foreslår partiet også, at der laves en plan for ”en mere ligelig fordeling” af pladserne på de såkaldte ”velfærdsuddannelser”, altså uddannelser til lærere, pædagoger og sygeplejersker.

Mere lokalt politi
Socialdemokratiet forslår, at der oprettes 20 nye nærpoliti-enheder fordelt med 10 på hver side af Storebælt.

”Der er lukket cirka en tredjedel af alle politistationer i Danmark, og det kan man altså mærke,” siger Mette Frederiksen.

”Mange har oplevet, at der har været et indbrud, og der går for lang tid før politiet kommer,” lyder hendes begrundelse for forslaget.

Udover de nye nærpoliti-enheder vil partiet oprette mobile politistationer, der sammen med flere såkaldt ”moderne landbetjente” skal skabe tryghed og sikre en forebyggende indsats i lokalområderne.

Udkantsdanmark skal forskønne
Endelig forslår partiet, at der sættes yderligere gang i en ”forskønnelsesproces” af Udkantsdanmark.

Særligt i landdistrikterne er der flere tusinde faldefærdige huse, der skæmmer i landskabet og gør det svært at tiltrække nye borgere, mener partiet.

Det betyder blandt andet, at partiet ønsker at den såkaldte nedrivningspulje skal fordobles. Partiet forslår også mere kontrol med boligspekulanter, der udlejer faldefærdige huse til fattige og udsatte borgere. Og endelig forslår partiet, at man ser på, hvordan man kan sikre at alle - uanset hvor man køber bolig - kan få et realkreditlån.

Læs hele udspillet her.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce