Mette Frederiksens erstatning fundet

Socialdemokratiet i Ballerup har enstemmigt indstillet ny afløser for partiformanden, der for nylig flyttede valgkreds til Nordjylland.
Den 28-årige formand for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) Kasper Sand Kjær er blevet indstillet som folketingskandidat af et enstemmigt kandidatudvalg i Ballerupkredsen.

Dermed er teten givet videre fra Mette Frederiksen i en af landets allerbedste socialdemokratiske valgkredse. Kasper Sand Kjær er sammen med Musa Kekec, der er medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup, de eneste kandidater der har meldt sig på banen til at overtage Mette Frederiksens valgkreds.

Kandidatudvalgets enstemmige indstilling af Kasper Sand Kjær vækker naturligvis begejstring hos den unge socialdemokrat:

”Jeg er rigtig glad og stolt over indstillingen. Men jeg er også meget ydmyg, når det er en kreds med så lange traditioner for at være repræsenteret ved socialdemokratiske folketingsmedlemmer på Christiansborg. En tradition, som det er mit klare mål skal fortsætte efter næste valg”, udtaler en begejstret Kasper Sand Kjær til Netavisen Pio.

Store sko at udfylde
Historien viser, at Ballerup-Glostrupkredsen har haft 45 års ubrudt repræsentation i Folketinget og dette mål forventer kredsen i Ballerup at Kasper Sand Kjær kan fortsætte:

”Det er jo nogle store sko, som jeg skal udfylde. Og jeg har ingen ambition om at kunne udfylde dem fra dag et. Men Mette har jo så at sige vist vejen, og blev selv valgt ind i 2001 fra Ballerupkredsen som ung kandidat,”, siger Kasper Sand Kjær.

Det er jo nogle store sko, som jeg skal udfylde.

Kasper Sand Kjær beskriver sig selv som ’socialdemokrat med stort S’ og er kendt fra sit virke i Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor han har været ansigtet udadtil.  Privat er han far til Magnus på 1 år, kæreste med social- og sundhedsassistent Camilla og bosiddende i Gladsaxe.

Kasper Sand Kjær har ligesom Mette Frederiksen været ungdomskonsulent i LO før kursen mod Folketinget blev sat. Og det er da også politiske bekymringer, der har fået Kasper Sand Kjær til at stille op:

Når jeg stiller op, er det også fordi, jeg er bekymret over udviklingen i Danmark, hvor højrefløjen fortsætter en kurs, der underminerer vores velfærdssamfund

”Når jeg stiller op, er det også fordi, jeg er bekymret over udviklingen i Danmark, hvor højrefløjen fortsætter en kurs, der underminerer vores velfærdssamfund. Skattelettelser, afgiftslettelser, privatiseringer, forringelser af velfærden, større tilskud til privatskoler er med til at underminere velfærdsinstitutionerne i vores velfærdssamfund. Den rejse kan og må ikke fortsætte”.

Kasper vandt udvalgets hjerter
Socialdemokratiets Kredsforening i Ballerup har ikke taget let på opgaven med at finde en ny folketingskandidat efter partiformand Mette Frederiksen fornyelig rykkede opstillingen til Aalborg Østkredsen, så hun næste gang er på nordjydernes stemmeseddel.

Kandidatudvalget skulle finde en kandidat, der passede politisk og menneskeligt til kredsen, der kunne opnå valg til Folketinget og en der kunne få indflydelse på den førte politik. Udvalget fik i alt 14 henvendelser fra interesserede kandidater og 8 af kandidaterne blev indkaldt til samtale.

Kasper vandt udvalgets hjerter, da vi mødtes med ham.

Men valget faldt på Kasper Sand Kjær og i et brev til medlemmerne i Ballerup begrunder kredsformand Torben Jensen indstillingen således:

”Kasper vandt udvalgets hjerter, da vi mødtes med ham. Det er en vigtig egenskab, når man taler med medlemmer, og når man skal skaffe rigtigt mange stemmer. Kasper har meget kampagneerfaring, og ved hvor meget det kræver at skulle lære medlemmer og kredsen at kende, samtidig med at man skal gøre sig kendt i hele storkredsen”.

Arbejderne skal have en stærkere stemme
Den socialdemokratiske kreds har prioriteret en kandidat, som de mener kan blive valgt, som er villig til at tage sliddet med kampagnearbejdet og har forbindelse til fagbevægelsen.

Allerede inden Kasper ansøgte om kandidaturet, havde han sikret sig opbakning i den lokale fagbevægelse, og han har også masser af kontakter i den centrale fagbevægelse

”Kasper har hele pakken. Endda lidt mere til. Han er politisk stærk, og med en solid baggrund i blandt andet DSU og formandskab i Dansk Ungdoms Fællesråd, vil kredsens politiske projekt være sikret i mange år ud i fremtiden. Allerede inden Kasper ansøgte om kandidaturet, havde han sikret sig opbakning i den lokale fagbevægelse, og han har også masser af kontakter i den centrale fagbevægelse”, skriver kredsformand Torben Jensen i brevet til medlemmerne.

Arbejderforbindelse er heller ikke fremmed for Kasper Sand Kjær selv, der netop ser det som sin opgave at være arbejdernes stemme:

”Jeg særligt glad for at stille op i Glostrup og Ballerup, som minder meget om det jeg selv er vokset op i og kommer fra. Selvom jeg oprindeligt er fra Jylland, så er jeg født og opvokset blandt faglærte og ufaglærte arbejdere og offentligt ansatte, der har været sat under et massivt pres fra globaliseringen og konkurrencestaten. De fortjener en stærk stemme på Christiansborg. Jeg er nok en meget klassisk socialdemokrat og jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, hvem jeg skal repræsentere”.

Jeg er nok en meget klassisk socialdemokrat og jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, hvem jeg skal repræsentere

Der er frist for øvrige kandidater, der ligesom Kasper Sand Kjær, Musa Kekec og Charlotte Holtermann kan mønstre underskrifter fra 25 partiforeningsmedlemmer, søndag den 8. april.

Den endelige kandidat vil blive valgt på et kredsrepræsentantskabsmøde den 17. april. Kandidaten skal mønstre 2/3-dele af de fremmødtes stemmer.

Artiklen er opdateret torsdag kl. 14.42 da redaktionen blev gjort opmærksomhed på Musa Kekecs kandidatur. Artiklen er desuden opdateret fredag kl. 14.04 med oplysning om Charlotte Holtermanns kandidatur.

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce