Mette: Rossen har ingen instruktions­beføjelser over for almindelige embedsmænd

Statsministeren afviser alle påstande om, at hun reelt har gjort stabschef og særlig rådgiver Martin Rossen til vicestatsminister
Statsminister Mette Frederiksen (S) afviser oppositionens påstande om, at hun reelt har gjort stabschef og særlig rådgiver, Martin Rossen, til en slags vicestatsminister.

Det fremgår af Mette Frederiksens besvarelse af 28 samrådsspørgsmål fra Kristian Jensen (V), Sophie Løhde (V), Peter Skaarup (DF og Mai Mercado (K).

Sagen har hen over sommeren været genstand for massiv presseomtale, og der er et samråd om sagen i Folketinget fredag kl. 14, hvor statsminister Mette Frederiksen vil blive krydsforhørt.

Ingen instruktionsbeføjelser

Men af de 28 svar – som har været offentligt tilgængelige i to døgn – fremgår, at Martin Rossen ikke har instruktionsbeføjelser over for ”det almindelige embedsværk”. Hverken i Statsministeriet eller i andre ministerier.

Af svar nummer tre fremgår yderligere, at stabschef Rossen ikke har ”instruktionsbeføjelser over ansatte i andre ministerier, herunder særlige rådgivere i andre ministerier.”

Af svar ti fremgår det, at Martin Rossen – som medlem af regeringens Koordinationsudvalg og Økonomiudvalget ”deltager i drøftelser i udvalgene på lige fod med de øvrige udvalgsmedlemmer”. Men det ”indebærer ikke, at den pågældende (Rossen, red.) får del i ministrenes kompetencer inden for deres respektive ressortområder.”

Statsministeren afviser i svar 25, at nogen medarbejder i Statsministeriet – altså heller ikke Martin Rossen – har ”kompetencer til på mine vegne at godkende eller afvise sager, der skal forelægges af mig.”

Kan ikke fyre eller give lønforhøjelse til sekretær

Statsministeren pinder i svar 24 ud, at Martin Rossen end ikke har beføjelser til at fyre eller give sekretæren i Politisk Sekretariat lønforhøjelse.

at Martin Rossen end ikke har beføjelser til at fyre eller give sekretæren i Politisk Sekretariat lønforhøjelse

I svar 20 understreger Mette Frederiksen, at hverken hun eller Statsministeriet finder, at de arbejdsopgaver, som stabschef Martin Rossen har ansvaret for ”ligger ud over de rammer, der er fastsat i betænkning nummer 1537 fra 2013” (Om særlige rådgivere med videre, red.).

I svar 15 oplyser Mette Frederiksen nærmere om, hvorfor hun lige præcis har gjort stabschef Rossen til medlem af Økonomiudvalget og Koordinationsudvalget:

”Jeg har fundet, at stabschefen med de arbejdsopgaver han har, og de kompetencer, han er i besiddelse af, kan bidrage til drøftelserne i disse to udvalg.”

OK fra Folketingets Lovsekretariat

I svar 16 hugges det ud i sten, at Ministeransvarslighedslovens ordning for ministres ansvarlighed grundlæggende er ”upåvirket af hvordan regeringen internt tilrettelægger sine arbejdsprocesser.”

Her henholder statsminister Mette Frederiksen sig til et notat, der er udarbejdet af det uafhængige Folketingets Lovsekretariat om særlige rådgivere fra 8. juli 2019.

Flere medier, herunder Ekstra Bladet, har hæftet sig ved, at Statsministeriet i to pressemeddelelser har formuleret sig noget forskelligt om en forestående styrkelse af Statsministeriet.

I svar 17 forklarer Mette Frederiksen, at Statsministeriets overvejelser endnu ikke var færdige, da man udsendte den første pressemeddelelse i begyndelsen af juli:

”Denne organisering af Statsministeriet er i forhold til den personalemæssige sammensætning forskellig fra organiseringen af Statsministeriet, som fremgik af Statsministeriets pressemeddelelse af 4. juli 2019. Det skyldes, at overvejelserne om styrkelse af Statsministeriet på tidspunktet for udsendelse af pressemeddelelsen den 4. juli 2019 ikke var afsluttede.”

Folketinget har fuld kontrol

"Der er overhovedet ikke noget kontroltab for Folketinget," understregede Mette Frederiksen under det åbne samråd i Udvalget for Forretningsordenen fredag eftermiddag.

Under samrådet understregede statsministeren, at stabschef Martin Rossen deltager i drøftelserne i regeringens Økonomiudvalg og Koordinationsudvalg, men uden at han dermed udstyres med et ministeransvar - eller indstruktionsbeføjelser over for almindelige embedsmænd:

"Stabschefen indgår i de drøftelser, der er. Det gør han, fordi han dermed beriger de drøftelser, han indgår i," lød det fra statsminister Mette Frederiksen.

Den radikale Jens Rohde, der ellers har udtalt sig meget kritisk om Martin Rossens rolle, vedgik under samrådet, at Mette Frederiksen ikke gør sig skyldig i ulovligheder, og at hun har handlet inden for gældende regler, ved at udnævne stabschef Martin Rossen til medlem af de to regerings-udvalg.

Kristiansen: Kritik bygger på manglende viden

Tidligere særlig rådgiver for tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, Michael Kristiansen, vakte tidligere på måneden opsigt med et debatindlæg i Altinget, hvor han slog til lyd for, at en stor del af Rossen/Frederiksen-kritikken bygger på manglende viden om de faktiske forhold:

Med søvngængeragtig sikkerhed er kritikken væltet ned over statsminister Mette Frederiksen (S) og stabschef Martin Rossen

”Med søvngængeragtig sikkerhed er kritikken væltet ned over statsminister Mette Frederiksen (S) og stabschef Martin Rossen efter hans ansættelse i Statsministeriet.

En giftig cocktail af politisk forargelse, misundelse, bevidste misforståelser og en lidt skæv statsministeriel kommunikation har udløst samråd, byger af spørgsmål, klummer, heliumballoner og generel sludder og sladder,” skrev Kristiansen blandt andet.

Michael Kristiansen var særlig rådgiver for Fogh tilbage i 2001 til 2005.

Opdateret kl. 15.15 med citater fra det åbne samråd.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Med en engels tålmodighed besvarede Mette F. igen og igen de samme spørgsmål, som var besvaret skriftligt en gang. Sofie Løhde havde bare ikke fattet det,sammen med Marcado, Peter Skårup og i sær Messerschmidt, som var helt ude i tovene. Man forstod kort og godt ikke hvad han sagde. Det var sort tale. Deltagerne var bl.a andre tidligere ministre, som dog burde kende centraladministrationen fra egen tid. Det syntes så ikke at være tilfældet. Man skulle ellers tro oppositionen havde travlt med at få styr på sig selv og deres eget kaos, men nej kan man gøre myg til elefanter så ..... Jeg må sige de ikke imponerede de blå. Eneste fornuftige indlæg kom fra Jens Rohde. Resten var pladder og drilleri.

Annonce