Miljøminister sætter foden ned: Ingen nye havbrug

Miljøministeren mener, at havbrug er så skadeligt for miljøet, at hun nu stopper opførelsen af nye. Inden valget trak S støtten til aftale om nye havbrug.
Det er bekymring over tilstanden i vandmiljøet, der nu får miljøminister Lea Wermelin (S) til at sætte en stopper for udvidelser af havbrugssektoren.

Regeringen vil i stedet satse på bæredygtig udvikling for fiskeopdræt i Danmark. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Jeg er bekymret for tilstanden i vores vandmiljø

Miljøministeren mener, at Danmark har nået grænsen for, hvor mange fisk der kan opdrættes på havet, hvis det ikke skal gå ud over miljøet.

I Danmark er der lige nu 19 havbrug, hvor der opdrættes fisk i lukkede anlæg i havet. Og miljøministeren vil ikke kun sætte en stopper for nye havbrug. De eksisterende får heller ikke lov at udvide deres produktion.

”Jeg er bekymret for tilstanden i vores vandmiljø, og det gælder både vores åbne havområder og kystområder, og derfor ser jeg ikke for mig, at der er plads til flere eller større havbrug,” siger Lea Wermelin (S) til Ritzau.

Omstilling fra vand til land

Det er endnu uvist, hvad der skal ske med de 19 nuværende havbrug, og miljøministeren vil ikke sige noget på forhånd. Hun afventer en undersøgelse af området, som er færdig i løbet af efteråret.

Hun løfter dog lidt af sløret for, hvad regeringens fokus på en bæredygtig udvikling kommer til at indebære.

”Grundlæggende vil regeringen en bæredygtig strategi for fiskeopdræt i Danmark, og det vil grundlæggende sige, at opdrættet skal være på land,” siger hun.

Det vil grundlæggende sige, at opdrættet skal være på land

Forslaget om at rykke fiskeopdrættet fra netbure i havet til bassiner på land, møder opbakning fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, ser dog fortsat kritisk på de 19 eksisterende havbrug, som hun mener bør tages på land, fordi teknologien her er bedre.

Hos brancheforeningen Dansk Akvakultur er man ikke just begejstret for miljøministerens udmelding:

”Det er ærgerligt, at ministeren nu vil bremse al udvikling i et bæredygtigt fødevareerhverv med henvisning til, at vi skal være et ”grønt foregangsland”, men altså uden akvakultur-udvikling,” siger bestyrelsesformand Niels Dalsgaard i en pressemeddelelse.

S trak sig fra aftale om havbrug

Tilbage i 2014 præsenterede Lea Wermelins partifælle og daværende minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Dan Jørgensen (S), tanken om, at havbrug kunne få tilladelse til at udvide. Dog med det forbehold at havbrugene samtidig tog initiativ til kompenserende tiltag, der skulle reducere den negative miljøpåvirkning, som fiskeopdræt forårsager.

Den efterfølgende Venstre-regering bar idéen videre og vedtog – med stemmer fra Socialdemokratiet – den lovgivning, som miljøminister Lea Wermelin (S) altså nu vil sætte foden ned over for.

Socialdemokratiet ændrede holdning før folketingsvalget, hvor partiet meddelte, at man ville trække sig fra aftalen pga. en stigende bekymring for både vandmiljøet og administrationen af området.

Det skete bl.a. på baggrund af nye målinger fra Aarhus Universitet, der slog fast, at den generelle kvælstofudledning ikke er blevet reduceret.

Politisk medarbejder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og tidligere student på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce