Milliarder til dansk erhvervs- og kulturliv

Regeringen og bredt flertal udvider og forlænger corona-hjælpepakkerne frem til den 31. januar
Foto: Foto: Keld Navntoft/Sten Brogaard
Erhvervsminister Simon Kollerup (S) og kulturminister Joy Mogensen (S)
Regeringen har sammen med et bredt flertal af partierne i Folketinget lavet en aftale om at forlænge corona-hjælpepakkerne til den 31. januar. Samtidig bliver de udvidet for blandt andet leverandører til private arrangementer, kiosker og aftenskoler. Flere puljer til kulturen, idrætten og foreningslivet bliver også ført videre.

Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Regeringen skærpede fredag corona-restriktionerne for at holde smitten nede og undgå de samme omfattende restriktioner og nedlukninger, som man har set flere steder i Europa.

Når man forlænger restriktionerne, skal hjælpen også følge med, lyder det.

Derfor har regeringen indgået en aftale med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Enhedslisten, som giver ekstra hjælp til dansk erhvervs-, kultur-, idræts- og foreningsliv. Flertallet udvider og forlænger hjælpepakkerne frem til den 31. januar 2021.

Det betyder, at underleverandører såsom taxaselskaber, biografer, folkeoplysningsområdet og messevirksomheder nu kan se frem til mere hjælp.

”Med den nye aftale øger vi trygheden ved at forlænge nuværende ordninger, samtidig med at vi hjælper alle de virksomheder, som rammes af nye restriktioner. Når messecenteret og den lokale catering-virksomhed eller lyd- og lystekniker mister sin indtjening på grund af corona, så skal vi stå klar med hjælp.” 

Det er deres samfundssind, som hjælper Danmark igennem krisen

“Det samme gælder, når minkfarme rammes af smitte, og underleverandører pludselig får visket deres ordrebøger rene. Tiden med corona er desværre meget uforudsigelig, men med hjælpen kan vi holde hånden under dem, som holder ekstra for i den svære tid. Det er deres samfundssind, som hjælper Danmark igennem krisen,” siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Mere hjælp til kultur-, idræts- og foreningsliv

Aftalen forlænger også flere af de vigtige hjælpepakker, som holder hånden under kultur-, idræts- og foreningslivet. Det gælder blandt andet aktivitetspuljen på kulturområdet og puljen til breddeidrætten og foreningslivet.

"Kulturlivet, idrætten og foreningslivet er særligt hårdt ramt af krisen. Derfor er der også særlig hjælp til de områder i den nye politiske aftale. Jeg er glad for, at vi kan holde hånden under både kulturinstitutioner og udøvende kunstnere i hele landet.” 

Vi kan holde hånden under både kulturinstitutioner og udøvende kunstnere i hele landet

“Alle tænker ængsteligt over, hvad der bliver muligt i fremtiden. Derfor afsætter vi midler til et genstartsteam, der kan arbejde med nye, kreative løsninger til, hvordan danskernes kulturliv bedst består under og efter krisen," siger kulturminister Joy Mogensen (S).

Derudover etablerer man med aftalen et nyt genstartsteam, en ny biografpulje og en ny kompensationsordning til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Aktivitetspuljen videreføres med 300 millioner kroner, og puljen til breddeidrætten og foreningslivet videreføres med 150 millioner kroner.

Samtidig afsætter partierne også midler til en ny kompensationsordning for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet på 60 millioner kroner.

Og de etablerer en ny biografpulje på 15 millioner kroner og et nyt genstartsteam med 50 millioner kroner, som skal understøtte nye, kreative løsninger i kultur-, idræts- og foreningslivet inden for rammerne af de gældende restriktioner.

Læs reaktioner fra Folketingets øvrige partier her.

For virksomheder:

Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021.

Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 pct.

Der åbnes for kompensation til virksomheder, som er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.

Virksomheder, som oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige og faste omkostninger.

Virksomheder, som har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder for eksempel messeaktivitet.

Faste leverandører til pelsdyravlere kan for eksempel være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier., hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.

For ledige og studerende:

Personer, som opbruger deres dagpengeret i perioden fra 1. november 2020 og indtil 1. november 2021, vil få forlænget deres ret til dagpenge med to måneder. Samtidig forlænges retten til sygedagpenge med tre måneder, og 225-timersreglen suspenderes for kontanthjælpsmodtagere fra 1. november 2020 til 31. januar 2021, mens der afsættes 60 millioner kroner til opkvalificering af ledige.

De udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerede bliver forlænget 31. januar 2021, og der afsættes en pulje på 18 millioner kroner til forlængelser af ph.d.-stipendiater, som universiteterne beslutter, som må forlænges grundet corona-restriktionerne.

For kulturområdet:

En lang række kompensationsordninger bliver forlænget frem til d. 31. januar 2021

Frem til 31. januar 2021afsættes yderligere i alt 450 millioner kroner til puljer til kultur- og foreningslivet samtbreddeidrætten, samt 50 millioner kroner til anbefalinger fra et nyt genstartsteam, som skal komme med forslag til, hvordan at kultur-, forenings- og idrætslivet kan udvikle og udfolde sig under corona.

Som et nyt initiativ, oprettes en ny pulje til biograferne på 15 millioner kroner til at gennemføre aktiviteter på biografområdet

Ny kompensationsordning på 60 millioner kroner til aftenskoler, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet, som mister deltagerbetalinger eller får flere udgifter på grund af forsamlingsloftet på 10 personer.

Hertil kommer 25 millioner kroner til arbejdslegater målrettet kunstnere, der er økonomisk udfordret under den aktuelle corona-situation.

Læs hele aftaleteksten

Læs økonomi-tabellen

Tim Tørnqvist Jensen læser Journalistik på Roskilde Universitet. Tidligere student på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce