Mindre bøvl for virksomheder der følger reglerne

Socialdemokratiet fremlægger nyt erhvervsudspil, der letter administrative byrder for de virksomheder, der følger reglerne
Med fire forslag vil Socialdemokratiet gøre det mindre bøvlet og besværligt at drive virksomhed for dem, der opfører sig ordentligt og bidrager til fællesskabet.

Virksomheder, der følger reglerne, bidrager til fællesskabet og sikrer et ordentligt arbejdsmiljø for de ansatte, skal opleve, at tilsynsmyndigheder og kontrolinstanser ikke unødigt påfører virksomheden administrative byrder. Omvendt skal virksomheder, der snyder og omgår reglerne, mærke konsekvenserne, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen: 

Vi vil have et mere tillidsbaseret system

”Vi vil have et mere tillidsbaseret system, så ordentlige virksomheder oplever mindre bureaukrati og større fleksibilitet, mens der samtidig sættes hårdt ind mod dem, der ikke overholder reglerne. Vi vil eksempelvis gøre fast-track ordningen for specialiseret arbejdskraft mere fleksibel for større virksomheder og fjerne nogle af de benspænd, som virksomheder, der ellers følger reglerne, oplever i dag,” siger Mette Frederiksen, ifølge en pressemeddelelse.

Bedre fradrag for forskning og udvikling

Derudover vil Socialdemokratiet sikre bedre rammevilkår for erhvervslivet og forbedre mulighederne for vækstlån til små- og mellemstore virksomheder uden for de store byer. Desuden vil Socialdemokratiet støtte, at produktion og nytænkning bevares på dansk jord ved at forbedre fradrag for virksomheders forskning og udvikling:

”Vi vil fortsætte ånden i de vækstteams, som SR-regeringen oprettede, ved at invitere erhvervslivet til en fordomsfri debat, om hvorvidt skatter og afgifter kan tilrettelægges på en ny og mere hensigtsmæssig måde. Det kunne f.eks. være en omlægning af chokoladeafgiften, som tilsyneladende er blevet så indviklet, at flere bagere og konditorer simpelthen ikke kan regne afgiften ud,” siger Mette Frederiksen.

 

De fire punkter i udspillet:

 

1: Tillid til ordentlige virksomheder

Hvor kontrolindsatsen med dem, der snyder, skal skærpes. Mensde, der spiller efter reglerne, omvendt skal mødes med mere tillid og færre krav.

2: Bedre rammevilkår

Socialdemokratiet vil i dialog med erhvervslivet om, hvorvidt afgifter eller andre rammevilkår kan tilrettelægges på en ny og mere hensigtsmæssig måde.

3: Vækst i hele Danmark

Socialdemokratiet vil styrke Vækstkaution-ordningen over en treårig periode for små- og mellemstore virksomhederuden for de store byer.

4: Mere forskning

Socialdemokratiet vil øge virksomheders fradrag for egne omkostninger til forskning og udvikling i Danmark til 130 pct.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce