Mine lærlingekammerater stemmer ikke

Formanden for Blik og Rør Ungdom opfordrer landets politikere til at veksle ord til handling i den uddannelsespolitiske debat.
Foto: Jonas Krøner
Daniel Troels Arildslund, formand for Blik og Rør Ungdom
Så er det nu! Der er udskrevet folketingsvalg.

Tidligere på året – tilbage i maj – skrev jeg i min første klumme her på Netavisen Pio, at mange af mine lærlingekammerater og kollegaer ikke stemmer, når der afholdes valg. Eller også stemmer de blankt.

Det skyldes, at de ikke har særlig stor tiltro til det politiske system. En af de åbenlyse årsager er nok, at politikerne – såvel blå som røde, højre- og venstrefløj – ikke taler om vores hverdag. Eller… Der er sådan set masser af politiske skåltaler, likes og opbakning i kommentarsporene på de sociale medier.

Det har vi også oplevet med Lærlingeoprøret. Her har politikerne nærmest været ved at falde over hinanden for at rose initiativet til oprøret og opråbet.

En af de åbenlyse årsager er nok, at politikerne – såvel blå som røde, højre- og venstrefløj – ikke taler om vores hverdag

Men når ord skal veksles til handling, og når der skal navigeres – og prioriteres – i en uddannelsespolitisk debat, hvor der er mange (sær)interesser på spil, så er det altid erhvervsuddannelserne, der ender som taberen. Alt imens vi bøjer nakken – for det er vi vant til. Ikke så meget snak, ikke så meget brok. Som lærlinge accepterer vi bare tingenes tilstand – lever med det og passer vores arbejde. Det er, som det er.

Valgkampen bliver en svendeprøve

Som jeg tidligere har skrevet, er der en (for stor) del af de lærlinge, jeg kender, som bliver hjemme på sofaen i stedet for at gå ned i stemmeboksen og sætte deres kryds. Det er selvsagt bekymrende. Selvfølgelig har man selv et ansvar for – og som sådan også en pligt til – at sætte sig lidt ind i, hvad de forskellige kandidater og partier står for.

Men… Når vi graver et spadestik dybere, hvem er det så lige, mine lærlingekammerater og jeg skal spejle sig i? Og hvem er det overhovedet, der taler vores sag inde bag Christiansborgs tykke mure? Politikerne interesserer sig ikke rigtig for vores hverdag eller forholdene på erhvervsskolerne.

Som lærlinge accepterer vi bare tingenes tilstand – lever med det og passer vores arbejde

De taler politiker- og akademikersprog, som vi ikke forstår. Eller måske er vi bare trætte af at høre på det. Der bliver ofte brugt utrolig mange (flotte) ord til at sige noget, der burde være meget kort og simpelt.

Den igangværende valgkamp bliver en slags svendeprøve. Kommer politikerne og journalisterne mon til at huske lærlinge og erhvervsskoleelever under valgkampen? Jeg tror desværre, at jeg kender svaret på forhånd.

Hvilke mærkesager?

Som formand for Blik og Rør Ungdom håber jeg selvfølgelig, at mine lærlingekammerater vil stemme personligt på en politiker og et parti, der varetager vores interesser. Her tænker jeg ikke kun på investeringer i erhvervsuddannelserne, selvom det naturligvis er en oplagt mærkesag for os.

Men der er også andre vigtige mærkesager – f.eks. at bevare (og udvide) retten til tidlig pension eller styrke indsatsen mod social dumping.

Hvem er det så lige, mine lærlingekammerater og jeg skal spejle sig i?

Desuden er der partier, som går til valg på at ville skære i dagpengesatsen – og dermed forringe lønmodtagernes sikkerhedsnet igen. Og der er flere partier, som (desværre) udtrykker sig positivt omkring at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU.

Jeg tror, at emner som disse kan engagere flere af mine lærlingekammerater og kollegaer og bidrage til en højere valgdeltagelse blandt dem. Det omhandler nemlig vores hverdag.

Men forudsætningen er også, at politikerne begynder at tale (mere) om netop det, og at medierne bliver bedre til at dække arbejdsmarkedsforhold.

Fremtidens klimahelte

Mange udråbte folketingsvalget i 2019 som et ”klimavalg”.

Om det forestående folketingsvalg også bliver et ”klimavalg” er ikke til at sige. Sikkert er det det dog, at den grønne dagsorden kommer til at fylde en del, og at klima er en højtprioriteret mærkesag hos vælgerne.

Når der bliver diskuteret klimamål og ambitioner for den grønne omstilling, så håber jeg virkelig, at politikerne – men også vælgerne – fatter alvoren. For hvis Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling, er der brug for tusindvis af faglærte. Det kræver massive investeringer i erhvervsuddannelserne, som politikerne har svigtet igennem alt for mange år.

Fremtidens klimahelte er faglærte

I Blik og Rør Ungdom er vi en del af bygge- og installationsbranchen. Det er os, der – i bogstavelig forstand – bygger fremtidens Danmark og laver energirenoveringer og -effektiviseringer af bygninger. Og det er os, der installerer fremtidens grønne løsninger – f.eks. fjernvarme, vandbesparende armatur og ventilationsanlæg.

Det kræver flere grønne faglærte – bl.a. dygtige blikkenslagere, VVS’ere og skorstensfejere. Fremtidens klimahelte er faglærte!

Daniel Arildslund er udlært blikkenslager og tidligere formand for Blik og Rør Ungdom.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvis man ikke stemmer når der er valg, uanset om det er til folketinget, regionerne eller kommunerne, så kan man heller ikke tillade sig at brokke over tingenes tilstand

Problemet er, at hvis ingen påtager sig opgaven med at være den, der kan repræsentere dem, og som de kan spejle sig i, så sker der ingenting. Og så får I de samme akademikertyper at vælge mellem, hvoraf i øvrigt ikke alle er lige verdensfjerne, skal det lige siges.

Men det er altid et godt råd at stemme personligt på en, man føler sig bedre repræsenteret af end andre. For det er ikke alle, der vil det samme, ikke engang indenfor det samme parti.

Send 60 folketingsmedlemmer i praktik inden for det grønne område. Det ville hjælpe gevaldigt på forståelsen!

Og måske nye vælgere ville finde vej til stemmeurnerne!

Fremtidige beslutninger ville komme ude fra virkeligheden.

Nye 60 folketingsmedlemmer efter tre måneder ville sætte gang i diskussionerne og beslutningsprocessen!

Efter yderligere tre måneder de sidste 59 folketingsmedlemmer i praktik!

Efter blot et år kunne de fremtidige lovgivningsspor være lagt ud!

På seriøs grundlag!

Alle vil det grønne!

Viden om praksis mangler!

Annonce