Minister fjerner optagelseskrav til gymnasier

Undervisningsministeren fjerner krav om, at grundskoleelever skal opnå karakteren 4 i alle fag til optagelsesprøven til gymnasiet – fremover er et gennemsnit på 4 tilstrækkeligt
Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fjerner med et lynindgreb et af to karakterkrav for grundskoleelever, der ønsker at fortsætte på et gymnasium.

Den tidligere undervisningsminister Merete Riisager (LA) indførte med virkning fra i år en optagelsesprøve for en række grupper af grundskoleelever, der ønsker at fortsætte på gymnasiet. Blandt andet skal elever på prøvefrie fri- og efterskoler gennemføre og bestå prøven. Også selv om eleven tidligere har bestået 9. klasses afgangsprøve og tidligere er erklæret egnet til at fortsætte i gymnasiet.  

De omfattede grundskolelever skal bestå prøver i  fire forskellige fag - dansk, engelsk, matematik og fysik – med en karakter svarende til minimum 4 i hvert enkelt af de fire fag. Og samtidig opnå point svarende til karakteren 4 i gennemsnit.

Hvis eleverne får karakteren 02 i blot et enkelt fag, nægtes de optagelse - uden mulighed for dispensation. Efter den gældende karakter-skala er karakteren 02 lig med lige akkurat bestået. Mens karakteren 00 eller -03 er dumpekarakterer.

Sådan bløder Pernille op

Men nu fjerner Pernille Rosenkrantz-Theil med øjeblikkelig virkning det ene af de to karakterkrav i forbindelse med den nye ekstra eksamen. Nemlig kravet om, at man skal have opnået point svarende til karakteren fire i hvert enkelt af de fire eksamensfag.

Har man opnået point svarende til karakteren fire i gennemsnit, er det fremover tilstrækkeligt til at få adgangsbillet til gymnasiet. Man dømmes altså fremover ikke ude, hvis man får point svarede til karakteren 02 i et enkelt af de fire fag, hvis ellers man samlet har et gennemsnit svarende til mindst karakteren 4.

Har man opnået point svarende til karakteren fire i gennemsnit, er det fremover tilstrækkeligt til at få adgangsbillet til gymnasiet

”Jeg er ikke sat på jorden for at forhindre unge mennesker i at komme i gang med en uddannelse, alene fordi de har klaret optagelsesprøven dårligt i et fag. Hvis de samlet set er blevet vurderet egnede til at komme i gang, og i øvrigt har klaret de andre fag fint, kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skal have chancen,” siger børne- undervisningsministeren til Politiken.

placeholder

Elever på prøvefrie fri- og efterskoler er ikke alene om at være ramt af det ekstra eksamenskrav. Kravet gælder også elever, som har søgt om optagelse på gymnasiet for sent, som er vurderet ikke-uddannelsesparat, eller som har været på udveksling eller i arbejde efter folkeskolen.

Vækker glæde hos fri- og efterskolerne

Formanden for Dansk Friskoleforening, Peter Bendix Petersen, betegner over for Politiken undervisningsministerens indgreb som ”fremragende”.

placeholder

Samme melding lyder fra formanden for Efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen, der glæder sig over ministerens ”lydhørhed”. Og over at hun har været ”så hurtig på aftrækkeren”.

Liberal Alliances undervisningsordfører, Henrik Dahl, betegner det derimod over for Politiken som "skadeligt for samfundet" at fjerne karakterkravet igen.

Om en måneds tid foreligger en evaluering af den ekstra nye eksamen. På baggrund af den vil Undervisningsministeren - sammen med partierne bag gymnasiereformen - tage stilling til eventuelle yderligere ændringer af den nye ekstra eksamen, herunder om den grundlæggende skal fortsætte.

Fakta

  • Der var indkaldt cirka 5.400 personer, og cirka 4.400 personer gennemførte optagelsesprøven den 14. juni.
  • Cirka 20 procent kom fra prøvefrie skoler.
  • I størrelsesordenen knap 70 procent skønnes at have bestået optagelsesprøven den 14. juni.
  • Lynindgrebet skønnes at omfatte i størrelsesordenen 175 ansøgere.
  • Børne- og Undervisningsministeriet har ikke opgørelse over den geografiske fordeling.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce