Minister “forstår” modstand mod A-kasseforslag

Et forslag fra SF, Enhedslisten og regeringens ekspertgruppe om hurtig adgang til dagpenge for ledige uden a-kasseforsikring møder stor modstand
Foto: Keld Navntoft
 

Skal man som ledig have ret til dagpenge, selvom man ikke tidligere har været medlem af en a-kasse? Spørgsmålet er et af de store spørgsmål i de igangværende forhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en forbedring af arbejdsfordelings-ordningen.

Ordningen skal afholde arbejdsgivere fra at fyre ansatte i bundter, når regeringens lønkompensationsordning hører op i slutningen af august. Ideen er at virksomhederne så kan bruge arbejdsfordelings-ordningen til at sende medarbejdere hjem på supplerende dagpenge - i stedet for at fyre folk.

Regeringens økonomiske ekspertgruppe foreslår en model, hvor ledige, der ikke er medlem af en a-kasse, alligevel kan få adgang til supplerende dagpenge, hvis deres virksomhed sender dem hjem.

Forslaget får opbakning fra Enhedslisten og SF, men er stødt på voldsom modstand fra Danske A-kasser og store dele af fagbevægelsen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har ikke hidtil kommenteret forslaget. Men på et pressemøde i Albertslund onsdag, understregede ministeren, at regeringen 'lytter til de råd, som ekspertgruppen er kommet med', men tilføjede så i følge A4 Arbejdsliv:

Samtidig kan jeg også godt forstå dem, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor det skal være muligt at tegne en brandforsikring, når det er begyndt at brænde

“Samtidig kan jeg også godt forstå dem, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor det skal være muligt at tegne en brandforsikring, når det er begyndt at brænde.” 

Peter Hummelgaard konstaterede, at der er mange forskellige holdninger til spørgsmålet:

“Og i ekstraordinære situationer skal man også være parat til at bruge ekstraordinære værktøjer. Men jeg kan konstatere, at der ser ud til at være mange forskellige holdninger til det her spørgsmål, afhængigt af, hvilken fagforening eller a-kasse, man spørger,” sagde Peter Hummelgaard.

Til kritikernes argument om, at dem, der er ledige nu, har haft rigelig med muligheder for at melde sig ind i en a-kasse tids nok til at være berettiget til dagpenge under en krise, svarede beskæftigelsesministeren ifølge A4 Arbejdsliv:

“Det er jo et af de stærke argumenter, der er derude.”

A-Kasser: At gøre grin med de trofaste

Torben Poulsen, formand for Danske A-Kasser, advarede i sidste uge mod forslaget med henvisning til, at det er at lave grin med dem, som trofast har betalt deres kontingent til A-kassen i flere år.

Man pisser lidt ned ad ryggen på dem, som har været medlem af en a-kasse i to, fire, seks, otte, 10 eller 30 år

”Man pisser lidt ned ad ryggen på dem, som har været medlem af en a-kasse i to, fire, seks, otte, 10 eller 30 år af en a-kasse ved at lave amnestiregler,” sagde Torben Poulsen til Netavisen Pio.

Næstformand i HK Privat Martin Rasmussen betegner forslaget som  'en hån mod fællesskabet'. Også Dansk Metal og FOA  er stærkt utilfredse ved  udsigten til, at ikke-forsikrede danskere får adgang til dagpenge.

FH-kompromisforslag: Lavere dagpengesats

Til gengæld for den hurtige adgang til dagpenge foreslår regeringens økonomiske ekspertgruppe, at den ansatte skal forpligte sig til at være medlem af en a-kasse i et år frem, ligesom den ansatte også skal betale et beløb svarende til et års medlemskab af en a-kasse.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) foreslår en løsning, hvor den ansatte kun skal forpligte sig til et års fremadrettet medlemskab af en a-kasse for at tage den hurtige genvej til supplerende dagpenge. Men den ansatte skal, ifølge FH, kun have ret til en lavere dagpengesats svarende til knap 15.700 kroner om måneden. Til sammenligning får en fuldtidsforsikret på højeste dagpengesats 19.083 kroner.

Opdateret 16.01.2022 som led i undersøgelse ad citatpraksis

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er lidt underligt at A-kasserne er modstandere af forslaget - det har jo altid været op ad bakke at få folk til at melde sig ind i fagforening og A-kasse, fordi folk i deres uvidenhed bilder sig ind, at de aldrig vil få brug for det. Og når de så pludselig står med håret i postkassen og en arbejdsgiver på nakken, vil de alligevel gerne have hjælp af tillidsrepræsentanten. Dengang jeg var tillidsmand havde jeg derfor altid indmeldelsesblanketten med, når jeg skulle hjælpe et ikke-medlem. Det virkede ikke bare hver gang, men hver eneste gang - at hjælpe en free-rider har alle dage været den nemmeste måde at tromle vedkommende ind i fagforeningen på.

At dem, der har betalt fuld pris, nu får ondt i røven, viser så bare, at de ikke har forstået hvad solidaritet er for en ting. At hjælpe en ikke-forsikret er jo netop at vise solidaritet på en måde, så selv den største idiot (måske undtagen Thomas) kan forstå det, og hvis hjælpen kommer med visse betingelser, vil det jo betyde flere medlemmer og dermed større styrke. Win-win.

Forslaget med, at ikke-forsikrede får en lavere sats, indtil de er på omgangshøjde med de forsikrede, er så svaret på det problem. Efter min mening burde det ikke være nødvendigt, men folk får så nemt ondt i røven, så det er nok et udmærket kompromis.

Niels, med den holdning skulle du sælge forsikringer. Når ulykken ER sket, vil alle gerne tegne en forsikring.

Nu har jeg så aldrig betragte fagbevægelse og A-kasse som en forsikringsordning, men derimod som et kampmiddel. Derfor er jeg lidt ligeglad med,om der er nogen der har kørt på frikort, nare de melder sig ind til sidst. På min seneste arbejdsplads havde jeg en organisationsprocent på 95 i min afdeling, de fleste af dem arvede jeg fra min forgænger, men selv de mest skeptiske meldte sig ind, når de havde oplevet på egen krop, at jeg i langt de fleste tilfælde kunne forhindre, hvad der ellers ville have været en fyring. Og hvordan bar jeg mig ad med det? Simpelthen ved at have en høj organisationsprocent. Arbejdsgiveren var helt på det rene med, at hvis tillidsmanden var glad, ja så gled arbejdet som smurt, mens der skete alle mulige mærkelige ulykker, hvis arbejdsgiveren forsøgte at køre med klatten uden at tage medarbejderne med på råd. Det var en balance, og den vægt, som jeg kunne lægge bag det faglige arbejde, var en direkte funktion af organisationsprocenten. Så jeg var bedøvende ligeglad med forsikringsordningen, for mig var det blot en gulerod der skulle få de nye medarbejdere til at købe den egentlige vare.

Bemærk: De få kolleger, som var medlemmer af en af de gule fagforeninger, fik ingen hjælp, før de meldte sig ud og meldte sig ind i den røde fagforening. Selv om jeg faktisk havde pligt til at hjælpe alle, organiserede eller ej, havde jeg en grænse. Jeg hjalp altid gerne et menneske, der ikke havde bogen i orden, fordi vedkommende af ren og skær uvidenhed ikke forstod, hvor vigtigt det er at være fagligt organiseret, netop fordi min hjælp altid - som i altid - fik vedkommende til at melde sig ind af ren og skær taknemmelighed. Mens et menneske, som bevidst havde valgt en gul fagforening, fordi han troede at det bare er en forsikringsordning, og ikke en kamporganisation, ikke fik min hjælp før fagforeningsbogen havde fået den rette farve. I et par tilfælde har jeg faktisk bistået med at ekspedere et sådant menneske ud af vagten, men det er jo forbudt, så det har jeg aldrig sagt.

Niels. Tror du skal skille tingene ad. Fagforening og A kasse er 2 forskellige ting. Du kan jo være medlem af den ene uden at være i den anden. Så jeg må indrømme, jeg forstår ikke helt dine argumenter, med mindre du har misinformeret dine kolleger for at overtale dem til medlemskab af din fagforening.

Jeg ved sgu godt, hvordan det fungerer, men det ændrer ikke på, at jeg betragter A-kassen som et middel til at organisere folk, og ikke et mål i sig selv. I min fagforening havde vi tillidsrepræsentanter mundkurv på, når det gjaldt problematikker vedrørende dagpenge, fordi reglerne hele tiden blev ændret, hvorfor vores lokale viden hurtigt blev forældet. Så der var en stående ordre om at henvise alle A-kassespørgsmål til A-kassebestyreren, som brugte det meste af sin tid på at holde sig ajour med reglerne.

Men igen: Det ændrer ikke på, at det væsentlige efter min mening er det faglige arbejde. Hvis det faglige arbejde bliver udført korrekt, og ellers har en solid opbakning blandt kollegerne, er A-kassen relativt unødvendig - hvis en faglig aktion kan forhindre en fyring, har man jo ikke brug for en arbejdsløshedsforsikring. Den bliver så kun relevant, når de økonomiske konjukturer en sjælden gang er stærkere end den solidariske vilje.

Hvorfor mener du, at folk skal forhindres i at nyde den tryghed, som det er at være medlem af en A-kasse? Er det fordi at de skal ligge, som de har redt? Er hævn virkelig vigtigere end kampen for rimelige forhold? Det er småborgerlig tankegang som denne, der kan ende med at gære fagbevægelsen tandløs - er det virkelig det, du ønsker, en tandløs fagbevægelse?

Selv ønsker jeg en stærk fagbevægelse, og for mig er A-kasserne blot et af flere midler til at tromle folk ind i fagforeningen, på en måde, så de oplever, at de faktisk får noget for deres penge.

PS: At "tromle" folk ind i fagforeningen er et levn fra dengang vi havde eksklusivaftaler - folk som vægrede sig ved at blive medlemmer, blev metaforisk talt kørt over af en damptromle, som gjorde det klart for dem, at enten meldte de sig ind, eller også havde de ikke noget job. Det var på mange måder nemmere dengang, men at vi nu skal overbevise folk om nytten af et medlemskab af fagforeningen har faktisk vist sig at højne niveauet for det faglige arbejde. Eksklusivaftalerne blev lidt til en sovepude, i modsætning til nu, hvor du som tillidsrepræsentant faktisk skal vise resultater. Men udtrykket har overlevet, så selv om det nu er frivilligt, om man vil være medlem eller ej, kaldes hvervningen af nye medlemmer stadig " at tromle". Eller gjorde, jeg har været pensioneret i over ti år, så der er sikkert meget, der er ændret siden min tid. Hvad der ikke har ændret sig er, at et A-kassemedlemskab er og bliver sekundært i forhold til et fagforeningsmedlemskab.

Er det værre end hvad vi har set med Venstre og landbrugsorganisationerne? - og de Konservative og deres samhørighed med Dansk Industri?

Jeg husker faktisk en beskæftigelsesminister fra Venstre, som kom direkte fra en stilling som direktør i Arbejdsgiverforeningen. Jeg har heldigvis glemt hans navn, han var på alle måder uspændende.

15.700 kr i dagpenge til nyledige der ikke er i fagforening
hvis der er nogle der pliver pisset på er det kontanthjælps-
modtager der får 5.000 kr minder og ikke må eje hus eller
ander værdier der skal sælges først.
og hvor går grænsen for hvor meget en nyledig må eje før
vedkommende ikke kan få ( skjult kontanthjælp )
er det et hus til en milion eller to milioner
og hvad med biler må de have en ny bil til en halv milion
må de have to biler må de have en båd eller to og hvor mange
penge i kontanter
Det er at pisse på folk der er på kontanthjælp og som
ikke må eje noget af støre værdi,og som bliver kontroleret
i hovde og røv

Eller skal det forstås sådan at kontanthjælps modtager
også kan forpligte sig til at være i en fagforening i et år
og så få 15.700 kr i dagpenge

Jens Kamp...

Jeg er ved at blive lidt træt af din snak om kontanthjælp og de 1.000 kr. Du får det til at lyde som verdens undergang... indtil for få måneder siden havde vi fuld beskæftigelse og der var jobs i massevis, men på en eller anden underfundig måde har du undgået at få job og har været ledig i 11år...

og så bliver din kontanthjælp beskåret med 1.000 kr. ja, det er det der sker, men det er jo ikke hele sandheden, hvor meget betaler du i husleje, hvor maget får du i boligydelse og hvorfor må du ikke eje noget ???
Reglen om at værdier skal omsættes først passer jo ikke, det sørgede Thorning regeringen for med hjælp fra SF... Det er først når man kategorisk ikke får et arbejde eller ikke med de muligheder der er for at 225 timers reglen kører af sporet det går galt...

Jeg kender en kvinde der har været på kontanthjælp i omkring 20 år, hun blev sendt ud i det ene håbløse job efter det andet med løntilskud, men blev ikke ansat efter forløbet fordi virksomhederne gerne vil ha' gratis arbejdskraft... Hun var i det ene håbløse resurseforløb efter det andet, men hun havde ikke psyke til at komme op om morgenen, så hun mødte når vågnede, men hun mødte... kommunen købte vækkeure til hende, men hun hørte dem ikke, kommunen sendte folk ud for at vække hende, de kunne høre hende for hun snorkede så højt at huset næsten rystede... men når hun endelig vågnede, havde fået noget morgenmad, så tog hun afsted på arbejde....
Ikke en eneste gang blev hun trukket i kontanthjælpen fordi hun gjorde hvad hun kunne, for at overholde de aftaler hun lavede med kommunen...
Nu får hun så førtidspension,og forhøjet boligydelse... så jeg forstår ikke hvorfor du efter 11års ledighed stadig ikke enten har fået arbejde eller førtidspension... der må ligge noget til grund for det, som du altså ikke fortæller.

Henrik Willumsen
Jeg er også træt af at folk altid har den opfattelse at det er dem på kontant hjælp, der er noget ivejen med og at de ikke gider at arbejde,men nej det er langt fra sådan det er og jeg kender flere i min alder der også har svært at finde et arbejde for der er mange der søger de samme opslåget stillinger,sådan er det.
Og du læser det jeg skriver som du vil have der skal stå for du skriver at jeg har været ledig i 11 år..endnu engang
jeg blev fyret fra et fast job i 2009 og har siden haft forskellige job og det længste var 10 md og flere job af 3 md varihed og også job af korter varihed og jeg vidste fra start af, at disse job var tidsbegrænset og i et tilfælle hvor jeg arbejde var driftlederren meget glad for min arbejdeskraft men kunne ikke fastansætte mig da der var ansættelsestop i virksomheden,der var udenlandske ejet. og imellem disse job fik jeg dagpenge,
og optjente også til en ny periode på dagpenge imellem de job jeg kunne finde og til sidst var dagpengene opbrugt.Og så blev jeg nød til at søge kontanthjælp og jeg kan se at jeg har haft et arbejde hvor min sidste lønseddel siger DEN 13-10-2016 og timeantal ialt 252 timer så det er langt fra 11 år og det er bare blevet meget svære at finde arbejde idag og hvad grundene er kan man kun gætte om..Min alder har jeg læst har det svære ved at

finde arbejde.og ander gæt er der er kommet mange Østeuropæer der arbejder i danmark og jobcenterne har travelt med at hjælpe flygtninge-indvander i arbejde og der er en ny lov der gør at når man går ud på en arbejdesplads med sit CV for man at vide at de på grund af dataloven må de ikke tage imod CV men at man skal sende det fra en pc.
Og ja masser af undskydninger.men det er bare ikke lige så nemt at finde arbejde idag som det var for før finans krisen.
Også til noget du ikke forstår,for at kunne få kontant hjælp må man ikke eje et hus eller ander støre værdiger
og i udgangspunkt er det 10.000 kr fordi det heder sig at man kan kun få kontanthjælp hvis man ikke har ander muligheder for at forsørge sig selv,og ejer man hus eller ander støre værdier kan man bare sælge disse og sådan er det altså bare.OG OG OG jeg er også træt af at hele tiden læse om hvor mange penge man vil giv de nyledige
Dem på dagpenge skal have dagpenge loftet sat op med 5ooo-10.000 kr og dagpenge-uret er sat i stå
Og dem der ikke har en a-kasseforsikring vil man have ind i en a-kasse hvis de forpligter sig til at blive der i mindts et år. Og så kan de få 15.700 kr og det kalder jeg kontanthjælp af bagvejen og det er også at pisse på kontanthjælps modtagerne,som jeg har skrevet at man ikke kan få kontanthjælp hvis man ejer et hus eller ander værdier. og vis man er gift,eller bor sammen da det så er den anden ægtefælde der skal forsørge en.
og forstå lige dette.Den 29-12-2017 fik jeg 8.470 kr og den 31-1-2018 fik jeg 7.580 kr og idag er det 7400 kr
Og til dette kan jeg kun sige at folk på kontanthjæl er alle ander fuldstændig ligeglade med de bliver behandelet som lort,Og ja 225 timers reglen er kun lavet for at tilfredsstille dem der har ondt i røven over at nogle af deres skattepenge går til sådanne udskud, og det er jo ikke fordi dem med ondt i røven mangler

Og jeg bliver ved med at have den holdning
Og hvis man mener at kontanthjælpen er for høj så sæt den ned. som man før har gjordt før (kontanthjælpslofte)
Men sæt den ned for alle og ikke som nu hvor man giver folk dummebøder fordi de ikke har fundet et arbejde for der kommer ikke flere job ud af at man tager 1000 kr (225 timers reglen)fra folk man bliver kun fattiger
Eller måske skulle man bare skyde dem hvis de ikke har fundet et arbjede inden for et år
Så bliver der også råd til skattelettelser så alle med ondt i røven kan komme ud at flyve flere gange om året
og sætte et fedt aftryk af CO2 på himmelen for klimaet koster for mange penge at rede

Hold nu op med at være så dum, Thomas, Jens har jo arbejdet hele sit liv. Prøv at læse hvad folk skriver i stedet for at holde lort ud af ørerne.

Niels Duus...
Jens skriver sin misundelse ud i systemet, det er hele tiden at andre får, og at han betaler dummebøder...

Jeg prøver at forholde mig til den økonomiske virkelighed, men det har Jens altså svært ved... de andre kan få og han mener at han derfor er en andenrangs-borger... det er klynk.

Den er da helt gal oven i hovdet på ham der thomas
jeg har ikke skrevet noget om straf til de der arbejder

Jens Kamp...

Du fortsætter i samme skure... der er intet nyt i det her indlæg ud over at det er kedeligt og langt...

Jeg spørger dig :

Hvor mange penge har du at leve for når alt er betalt... Du skal medregne boligydelse, hjælp til El, og varme, så der er et reelt tal at forholde sig til.

En folkepensionist har ca. 9.800 kr. efter skat plus boligydelse, og varmehjælp og 800 kr. i ATP...
For mit eget vedkommende betyder det, at jeg betaler 3.800 kr. i husleje på grund af boligydelsen, jeg bruger ca. 1000 kr. på olie til opvarmning 600 kr. til El 175 kr. til vand og afløb, uden tilslutning til det offentlige, bilen snupper ca. 1000 kr. altså udgifter på 6.575 kr. Jeg har 4.225 kr. at leve for... det er essensen ... tøj vask personlig hygiejne og mad skal komme fra den pulje, samt hvis jeg skal ha' et stykke nyt møbel, et nyt TV eller ny computer, alt sammen skal tages fra rådighedsbeløbet...
Jeg ryger ikke, stoppede i 1988, jeg drikker ikke, og jeg løber ikke efter fremmede damer... har en kæreste på langdistance fordi vi som pensionister vil blive beskåret med ca. 6.000 kr. hvis vi bor sammen...
Har du hørt eller set nogen klage fra mig over min ulykkelige alderdom... Nix, og du kommer heller ikke til det.
Fortæl mig så, hvor meget du har til rådighed når du har betalt dine faste udgifter, alle de andre klager over hvad andre kan eller ikke kan, det er helt ligegyldigt... du skal ikke søge medlidenhed, tobak og andet hører ikke til i en kontanthjælp, så hvis du ryger er det dit valg, og hvis du har andre misbrug, så skal det heller ikke trækkes fra det du har til rådighed.
Mine 6 høns sørger for en del til husholdningen, og køkkenhaven hjælper til ligesom man gjorde for et par hundrede år siden, men det er fordi jeg gider at gøre noget selv.

Og til slut du må ud af den vildfarelse at man skal sælge sit hus for at få kontanthjælp... Fordi et hurtigt salg altid resulterer i underskud, og det må din kommune ikke udsætte dig for, og du kan endda få boligydelse til at bo i eget hus, når du er på kontanthjælp... så hold op med den sang, det var Margrethe Vestager der ødelage dagpengesystemet, men hun var med til at sørge for, at folk der kom i klemme, ikke behøver at gå fra hus og hjem... på den igen Jens... du har meget at lære, men der er tilsyneladende noget fra oldtiden som ikke er der mere som hænger fast inde i dit hoved... kom så igen, og lad os se hvad du har at klage over !!!

Thomas er en Trold.

Jeg har i mange år hørt at(kommunen tror man kan leve af mursten)så det er jeg glad for at det ikke er sådan mere.
Og at du ikke kan bo sammen med din kærste uden at man bliver trukket i kontanter er en lige så dum lov.staten burde være der for at sørge for at mennesker har det godt og at de ikke skal spekulere i at man mister penge ved at flytte sammen med den man elsker .Og det vil jeg kalde for samfundsnedbrydne og det er klart bevist.Der har arldrig været så mange der bor alene.og samfundet går i en forkert retning ved bla dette.nå men du vi vide hvor mange jeg har til mig selv...skriver igen om lidt

Jeg har lige læst igen hvad der står skrevet..Jeg søger ikke på nogle må medlidenhed eller noget i den stil.
Og jeg skriver ikke at jeg vil have og have.Det jeg skriver er at jeg lige som alle ander mennesker har et liv at leve.Jeg har en vaskemaskine som er ved at være færdig. Jeg har en kolonihave hvor græsslågmaskinen er næsten død.
Jeg bruger briller koster også altså med styrke fra optikker 6500 kr...DET jeg skriver er at man tar ( tager ) tusind kroner af de penge jeg lever af indtil jeg har et job..OG jeg har set ved sidst stat og kommune løn forhandlinger
hvordan man var ved at lukke danmark ned hvis man ikke fik det man ville have..
Det jeg beder om er at få lov at beholde den kontanthjælp der er givet mig
Og når så der bliver taget 1000 kr fra mig samtidig at jeg bliver sendt i praktik den ene gang efter den anden hvor det kun er arbejdesgiveren der tjener ved dette.
Og jeg har været 4 uger ved kommunens entrapenørgård hvor vi bla samlet affald op langs grøft og vej.
OG jeg syns det var et godt job og et fornuftigt job.
MEN det der er galt er at samtidig med at jeg står tideligt op for at passe dette job i 4 uger har man taget
1000 kr og de ander der også går og samler affald ved vej og grøft har 1000 kr mere og også dem der bare ligger der hjemme og sover har 1000 kr mere
Det giver mig ikke et arbejde ved at tage 1000 kr fra mig,tværtimod for jeg bruger bus hvergang jeg skal til jobsamtale og det sker at jeg trækker jobsøgning pga af mangel på penge til bus
Og jeg vil gerne indrømme jeg har arldrig været god til at ligge budget
SÅ forstå jeg vil ikke have og have jeg beder bare om lov til at beholde den kontanthjælp der gør at ens liv er værd at leve,og ja jeg har lige sendt to jobansøgninger idag og det ene er igenem et vikarberug så imorgen vil jeg ringe til det og bede om en personlig samtale for det job lyder bare lige noget for mig .men jeg er ikke i tvivel om at det er der nok også mange ander der vil søge men man jo håbe at det bliver mig der får det
OG når alt er betalt er der ca 3600 kr tror jeg men som sagt at have styr på pengene er ikke det jeg er bedst til
nå men lige meget hvor meget jeg skriver om de 1000 kr får jeg dem jo nok ikke tilbage men håbe på hilikopterpengene også falder ned der hvor jeg bor
God dag til alle

Og denne corona-krise har også ramt mig.
Hold to meters afstand
Sprit dine hænder når du går ind i butikken og når du går ud
og det er dagligt vi alle snakker om den
og det er dagligt vi håber på det snart kan blive hverdag
og forfædeligt med alle dem der er døde osv
og dagligt høre man om alle de tiltag man vil gøre
alle de penge man vil give til næsten alle
og snak om penge til nogle befolkningsgrubber
så man kan få sat hjulene igang
og når jeg så tænker på at der fra mig
blev taget 1000kr og nogle her på siden kalder
mig får et pattebarn og en klynker
Ja så kan man sgu kun føle sig som en andens gangs borger
Men tag ikke fejl mit humør har det godt for vi har
kun dette ene liv så jeg lever livet og smiler hver dag
Og ennu en gang
God dag til alle

Mette Frederiksen er den bedste statsminister
Danmark har haft siden Harald Blåtand

Hvi Mette er den bedste statsminister siden Harald blåtand hvorfor g'r hun så ikke noget mere for at hjælpe os som er uden arbejde,de siger der ikke er penge til det,nå nej men smide penge ud til højre og vebstre og ud af dk ,det kan man godt,men hjælpe os det kan man ikke ,der er noget galt et eller andent sted hvorfor skal vi gå rundt og få dårlige nerver pga de forhold vi lever under som arbejdsledige ,de burde gør som 3f formand og sf siger forlæng den tid hvor vi ikke bruger af dagpengeuret til august -september evt længere vi trænger til noget ro.
nedenstående ville jeg have sendt til drtv spørg bogen men kunne ikke af en eller anden grund

det spørger hvorfor man spøger om det man spørger om
Det gør jeg fordi det er totalt grotesk at man ikke vil hjælpe os mere end som så ,man vil ikke forlænge dagpenge uret som der bliver sagt både fra sf og 3f plus andre,man vil ikke forhøje dagpengesatsen for det er der bestemt ikke penge til .
Nå så spørger jeg bare hvordan kan man så hælde penge ud til højre og venstre sende millionvis af penge ud af dk for at hjælpe der,og nu var det over hundrede millioner til forsvar på arktis men hjælpe os,det er der ikke penge til ,jeg forstår det simpelthen ikke ,vi er sgu under pres både på den ene og den anden måde hvorfor vil man ikke forlænge tiden hvor vi ikke bruger af vores dagpenge ur. Nogle kloge personer siger at der er arbejde ,ja det er der måske på nogle områder men der bliver også flere og flere uden arbejde ,det her det er simpelthen under lavmål,er i klar over hvordan det er at være under pres som vi er, vi skal søge 2 arbejdspladser pr uge ja det skal vi men mange gange er der ikke noget at søge ,så må man søge på noget som man ikke får hvor latterligt er det,
forlæng dog den tid hvor vi ikke bruger af dagpengeuret til august september eller længere så vi kan få ro på ,og satsen hm vores regeringsparti var engang et parti for folket er det så det nu ,det kan jeg ikke påstå ,i er ihvertfald ikke et parti for os som er uden job,så det med satsen det kan vi glemme det er simpelthen så dårligt jeg er flov over at være borger i dagens danmark

ps: mette er ikke den bedste statsminister siden harald,det var anker jørgensen som også var arbejdernes man......

Annonce