Annonce

Minister klar med straf til frække kommuner

Kommunale skattestigninger på i alt 70 millioner kroner udløser nu en økonomisk sanktion.
Samtlige 98 kommuner har vedtaget deres budgetter for 2019. Tallene viser, at kommuneskatten stiger i alt 69,3 millioner kroner. Det udløser individuel og kollektiv sanktion, lyder det fra regeringen, som nu vil nedsætte skatten, så det modsvarer skattestigningen.

10 kommuner har benyttet sig af muligheden for at få tilskud til at sænke skatten og har sat skatten ned med samlet 120,6 millioner kroner. Omvendt har seks kommuner valgt at sætte skatten op med samlet 189,8 millioner kroner. Samlet stiger kommuneskatten altså med 69,3 millioner kroner.

I økonomiaftalen havde regeringen ellers aftalt med KL, at kommunerne ville arbejde for, at skatten samlet ikke skulle stige.

”Jeg undrer mig virkelig over, at der ikke er flere kommuner, som sætter skatten ned, når der gives tilskud til det. Dertil kommer, at kassen bugner i en række kommuner. Det er frækt over for de borgere og virksomheder, som betaler skatten. Det aftalte løft af vores velfærd er jo fuldt finansieret,” siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i en pressemeddelelse.

Det er frækt over for de borgere og virksomheder, som betaler skatten.

”Kommunerne vil nu blive mødt med en økonomisk sanktion. Regeringen vil desuden i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2019 søge tilslutning til, at den statslige bundskat nedsættes med et beløb, der svarer til den kommunale skatteforhøjelse,” lyder det fra ministeren.

Ifølge loven skal der ske en krone-til-krone-modregning i statens bloktilskud til kommunerne. Fem ud af de seks kommuner, der har hævet skatten, vil blive mødt af en individuel sanktion. Resten skal kommunerne betale for kollektivt, skriver ministeriet.

Kommuner: Vi holder os inden for rammen

Kritikken fra ministeren afvises af KL's formand Jacob Bundsgaard (S), der er borgmester i Aarhus. Han regner med, at kommunerne samlet set holder sig inden for aftalen med regeringen, når service og anlæg regnes med.

”Da vi startede budgetlægningsprocessen i sommer, stod det hurtigt klart, at kommunernes behov langt oversteg, hvad de økonomiske rammer tillod os at bruge,” siger Jacob Bundsgaard i en skriftlig kommentar til TV2.

”Derfor er der både lokalt og i fællesskab mellem kommunerne blevet lagt store kræfter i at komme i mål. Det har krævet benhårde prioriteringer lokalt og et intensivt samarbejde på tværs af kommunerne.” 

69 millioner kroner svarer til under 0,03 procent af kommuneskatten samlet set.

Fakta: Her stiger og her falder skatten

De seks kommuner, der hæver skatterne i 2019, er: Frederikssund, Gribskov, Bornholm, Kerteminde, Norddjurs og Mariagerfjord. De seks kommuner hæver skatten med i alt knap 190 millioner kroner.

De ti kommuner, der sænker skatterne i 2019, er: Gladsaxe, Vallensbæk, Furesø, Faxe, Kalundborg, Ringsted, Næstved, Odense, Vejle og Aarhus. De ti kommuner sænker skatten med i alt 120 millioner kroner.

Norddjurs Kommune er den kommune, hvor skatten stiger mest. Her kan borgerne se frem til en skattestigning på 1,1 procent. Det giver kommunen en ekstra indtægt på 60 millioner kroner.

Vejle Kommune sænker dækningsafgiften med 4,25 promille. Det giver en skattenedsættelse på knap 40 millioner kroner.

David Troels Garby-Holm er forhenværende redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet