Minister: Komisk at benægte kontanthjælpsloft har ført til mere julehjælp

Dobbelt så mange søgte om julehjælp i 2016 i forhold til 2015, og mange angiver kontanthjælpsloftet som årsag. Socialminister Mai Mercado erkender, at der er en sammenhæng.
Børne- og Socialminister Mai Mercado var i dag kaldt i samråd af Socialdemokratiets Pernille Rosenkrantz-Theil. Baggrunden for samrådet var den store stigning i antallet af danskere, der søger om julehjælp, som flere organisationer rapporterede om tilbage i december. En stigning, der kom kun få måneder efter, at blå blok indførte et loft over kontanthjælpen.

Mai Marcado forsøgte længe at undgå at forholde sig direkte til sammenhængen mellem kontanthjælpsloftet og den stigende efterspørgsel efter julehjælp ved at henvise til, at kontanthjælpsloftet ikke kan forklare hele stigningen, og at der kan være andre grunde til, at efterspørgslen er steget. Hun erkende dog, at kontanthjælpsloftet har en betydning, om end hun ikke ville komme nærmere ind på, hvor stor den er.

7.000 har søgt om julehjælp på grund af kontanthjælpsloft
TV2 kunne i starten af december 2016 fortælle, at Dansk Folkehjælp havde fået ansøgninger fra 15.482 familier om julehjælp. Det var en fordobling i forhold til 2015. Ifølge Dansk Folkehjælps generalsekretær, Klaus Nørlem, havde omkring 7.000 familier begrundet deres ansøgning med, at de var ramt af kontanthjælpsloftet, som trådte i kraft i oktober 2016. Dermed kan indførelsen af kontanthjælpsloftet altså forklare en stor del af stigningen.

organisationens hjemmeside hedder det, at ”Dansk Folkehjælp har i år oplevet en voldsom stigning med en fordobling i antallet af ansøgere. Mere end 15.000 har i år søgt om hjælp. Den store stigning, anslår Dansk Folkehjælp, skyldes den nye kontanthjælpsreform, som presser familierne på deres økonomi. Mere end 40 % angiver, at de er berørt af kontanthjælpsreformen.”

Socialminister Mai Mercado indledte med at sige, at stigningen ”selvfølgelig gør indtryk”, at flere og flere søger om julehjælp. Hun ville dog i første omgang ikke forholde sig til, hvorvidt kontanthjælpsloftet havde betydning. I stedet henviste hun til, at ”flere er blevet opmærksomme på det gode initiativ, som julehjælpen er”, og at ”tabuet ved at søge julehjælp er blevet mindre”.

Derimod ønskede hun i første omgang ikke at forholde sig til, hvilken rolle kontanthjælpsloftet har spillet i det stigende antal fattige. ”Jeg køber ikke præmissen om, at flere søger om julehjælp alene på grund af kontanthjælpsloftet”, lød det fra ministeren, der altså dermed undgik at forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt kontanthjælpsloftet er en del af forklaringen.

Erkender sammenhæng med kontanthjælpsloft
Det fik hun dog ikke lov at slippe for. Socialdemokraterne Pernille Rosenkrantz-Theil og Ane Halsoe-Jørgensen afkrævede ministeren svar på, om kontanthjælpsloftet så er en del af forklaringen på den stigende efterspørgsel efter julehjælp. Og der er nok noget om snakken, erkendte ministeren:

”Jeg afviser ikke, at et kontanthjælpsloft godt kan være medvirkende til, at det kan være svært at finde de penge. Og jeg ville egentlig også synes det var komisk, hvis jeg sad sådan helt væk fra virkeligheden og sagde ’det har ingen betydning overhovedet, fattigdom findes overhovedet ikke i Danmark’. Det ville jo være komisk”.

Ministeren understregede flere gange, at hun ikke som minister ligger inde med tal for, hvor mange der har søgt om julehjælp, ligesom hendes ministerium ikke har undersøgt, hvad der er årsag til stigningen.

Det fik Pernille Rosenkrantz-Theil til at undre sig over, at ministeren var meget hurtig til at pege på øget opmærksomhed og mindre tabuisering som forklaringer på stigningen, men meget tilbageholden med at tale om kontanthjælpsloftets betydning. ”Julehjælp er jo ikke nogen ny ting, men man kunne jo spørge organisationerne, om fordoblingen af ansøgningerne skyldes de har fordoblet deres reklamebudget”, sagde hun ironisk.

Mai Marcado afviste ikke overraskende at pille ved kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen, som ifølge regeringen vil flytte i alt 700 personer fra ledighed til beskæftigelse.

Dansk Folkepartis Pernille Bendixen deltog også på samrådet. Ifølge hende er en del af forklaringen på den øgede efterspørgsel efter julehjælp, at muslimer, som slet ikke fejre jul, i stigende grad er begyndt at ansøge om julehjælp.


placeholder

Annonce