Minister om EU-kompromis om fiskekvoter: ”Vi har ramt en god balance”

Både miljøorganisationer og fiskere har været utilfredse forud for kompromisaftalen med EU, der betyder en væsentlig nedgang i danske fiskekvote
Kvoterne for fiskeriet i Østersøen næste år, blev tirsdag nat forhandlet på plads mellem EU-landene og EU-Kommissionen ved et ministerrådsmøde i Luxembourg.

Og resultatet af forhandlingerne bliver, at nedgangen i de danske fiskekvoter i Østersøen blev mindre, end der var lagt op til fra Kommissionens side.

Kommissionen havde bl.a. foreslået at reducere torskekvoterne i den vestlige Østersø med 68 procent og sildekvoterne med 71 procent.

”Efter besværligelige forhandlinger, har vi fundet en ansvarlig og bæredygtig løsning for fiskekvoterne i Østersøen. Fiskebestanden er for flere arter i dårlig forfatning og vi blev nødt til at enes som dramatiske nedskæringer,” siger den finske landbrugsminister Jari Leppä, der - fordi Finland har formandskabet i EU - ledte forhandlingerne på et pressemøde.

Han understreger, at man også har lavet en hjælpepakke til at hjælpe trængte fiskere.

For Danmark betyder dagens forhandling, at torskekvoten bliver reduceret med 60 procent, og sildekvoten bliver reduceret med 65 procent.

Minister: God balance mellem fisk og fiskere

Og selvom der bliver væsentligt færre fisk til de danskere fiskere, så mener fiskeriminister Mogens Jensen (S) at det er et godt kompromis, der er indgået, hvor man har fundet den rette balance.

”Jeg er godt tilfreds med, at vi har fundet et kompromis, hvor fiskebestandene år gode betingelser for at vokse, samtidig med Østersøfiskerne kan fortsætte med at fiske. Fiskerne skal leve af at fiske, men det kan de kun, hvis der også er fisk at fange de kommende år.

Det har været svære forhandlinger og en kompliceret opgave at finde den rette balance mellem bæredygtige fiskebestande og hensynet til fiskerierhvervet. Med de vedtagne kvoter har vi ramt en god balance,” siger han i en pressemeddelelse, og fortsætter:

”Vi er landet et sted, hvor vi får en miljømæssig forsvarlig forvaltning af fiskeriet og naturligvis holder os inden for den biologiske rådgivning.”

”Fiskeriet er fortsat udfordret i Østersøen, for bestandene er små, og vi skal passe godt på de fisk, vi har,” udtaler han.

Lavere kvoter frustrerer danske fiskere

De lavere fiskekvoter i Østersøen frustrerer de danske fiskere.

Hos Danmarks Fiskeriforening fortæller næstformand Kim Kjær Hansen, at det kommer til at koste arbejdspladser, at de danske fiskere fra næste år skal reducere deres fangst i den vestlige del af Østersøen.

”Det er beklageligt, og det kommer til at koste arbejdspladser,” siger han til DR.

”På vej mod et totalt kollaps”

Inden mødet blev regeringen kritiseret af både flere grønne organisationer og støttepartierne for at ville tillade mere fiskeri.

”Vi har i årevis vidst, at torskebestanden i Østersøen er i stor tilbagegang og vi på vej mod et totalt kollaps. Forskerne har tændt alle advarselslamper, men regeringen drøner videre! Vi er ved at smadre en hel fiskebestand. Jeg er dybt bekymret,” udtalte præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gerding.

placeholder

Det samme gjorde Enhedslisten, SF og De Radikale.

”Jeg er dybt forundret over, at en minister, der sidder i en regering, der kalder sig selv for den grønneste nogensinde, lægger op til at øge fiskeriet langt ud over, hvad eksperter anbefaler,” sagde blandt andet Enhedslistens miljøordfører Søren Egge Rasmussen til Berlingske.

Flere torsk til lystfiskere

Udover fiskekvoter til erhvervsfiskerne blev det også forhandlet, hvor mange torsk lystfiskere må tage med hjem pr. dag.

Her blev ministerrådet enige om at hæve det oprindelige forslag fra to til fem torsk pr. dag, hvilket ifølge ministeriet var en dansk mærkesag.

Der er omkring 5000 danskere, der har fiskeri som hovederhverv, og den danske fiskeindustri eksporterer hvert år fisk og skaldyr for mere end 20 milliarder kroner.

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce