Minister om SAS-sag: Fuldstændig uacceptabelt og udtryk for gammeldags kultur

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard tager på et samråd i Folketinget kraftigt afstand for chikanesag i Københavns Lufthavn.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) var onsdag indkaldt til samråd i folketingets beskæftigelsesudvalg i sagen om en vikar, der blev chikaneret i Kastrup Lufthavn, fordi han ikke ville være medlem af fagforeningen 3F.

Eller som det officielt hed: ”Udvalget har bedt ministeren redegøre for regeringens holdning til de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i Københavns Lufthavn, samt hvilke initiativer ministeren vil tage for at sikre reel fagforeningsfrihed i Danmark.”

Trusler og tvang er selvfølgelig helt uacceptabelt

Samrådet var indkaldt af politikere fra Venstre, konservative og Liberal Alliance.

”Det, der har fundet sted i Københavns Lufthavn, er fuldstændig uacceptabelt og udtryk for en kultur, som burde høre fortiden til.”

”Trusler og tvang er selvfølgelig helt uacceptabelt, og kan selvfølgelig aldrig være den rigtige måde at løse konflikter eller organisering på,” siger Peter Hummelgaard og hæfter sig ved at både 3F’s landsorganisation og lokalafdelingen i Kastrup har taget kraftigt afstand fra episoden, ligesom den pågældende medarbejder har været ude og beklage.

Peter Hummelgaard siger, at han en forventning om, at 3F skrider ind over for medlemmernes ”uacceptable adfærd”.

 ”Jeg har en forventning om og tiltro til, at arbejdsmarkedets parter er ved at rydde op og træffe foranstaltninger, siger Peter Hummelgaard onsdag, hvor han også fortæller at han har indkaldt arbejdsmarkedets parter, DA og FH, til en drøftelse af Den Danske Model men også af den konkrete sag.

Et mere generelt problem?

Samrådet var som sagt indkaldt af en række af de borgerlige politikere. En af dem, Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance, ville gerne have svar på om ikke sagen var udtryk for mere end en enkeltstående tilfælde, men et mere generelt problem.

”Det er lidt uklart om ministeren anerkender, at der er tale om et systematisk problem, og ikke bare en enlig svale i Kastrup Lufthavn, men også en lang række andre steder,” siger han og nævner en række andre virksomheder, hvor der også har været sager med medarbejdere, der har følt sig truet eller presset på grund af deres fagforeningsvalg.

Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen vil gerne høre hvad ministeren i denne sammenhæng, vil gøre for at sikre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, så ingen føler sig truet eller chikaneret.

Peter Hummelgaard svarer, at i den konkrete sag er ansvaret for arbejdsmiljøet uddelegeret til parterne, men hvis nogen føler sig chikaneret, så har Arbejdstilsynet en mobbe-hotline, man altid kan ringe til.

Endelig vil de Konservatives Birgitte Bergman gerne vide hvad ministeren mente om de vedtægter fra forskellige faglige klubber, hvor der står at medarbejderne på en bestemt arbejdsplads skal være organiseret.

”Reglerne er fuldstændigt klare. Uanset hvad man skriver i sine klubvedtægter, så kan den enkelte medarbejder overfor sin arbejdsgiver sige, at jeg hverken vil tvinges til eller diskrimineres på grund af mit fagforeningsvalg,” siger Peter Hummelgaard og opfordrer 3Fs lokale klubber til at rydde op i deres vedtægter.

Vil ikke fjerne fradrag for gule fagforeninger

Peter Hummelgaard bliver, undervejs i samrådet, også spurgt til spørgsmålet om fradragsretten på faglige kontingenter, som han i et interview har sagt, kun burde gives til fagforeninger, der tegner og vedligeholder overenskomster.

Det ville betyde, at man ikke kan få fradrag for et medlemskab af de såkaldte gule fagforeninger, som Krifa og ASE.

De fradrag skal bruges mere målrettet til medlemskaber af de fagforeninger, der bærer rygraden i den danske model

Peter Hummelgaard siger, at det var hans personlige holdning, men at det ikke var regeringens politik.

”Regeringen har ikke nogen planer om at fremsætte lovforslag, der skal differentiere i fradraget for foreningskontingent.”

”Men min holdning er, som jeg også har skrevet om i min bog, at hvis man vil gøre noget ved den stigende ulighed, så kræver det et velorganiseret arbejdsmarked. Efter min mening, så skal vi bruge fradrag til at fremme ting, som vi gerne vil adfærdspåvirke. Og at de fradrag skal bruges mere målrettet til medlemskaber af de fagforeninger, der bærer rygraden i den danske model,” siger Peter Hummelgaard,

 

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hej Peter, Er slet ikke uenig i at trusler og vold ikke er vejen frem i nogen for uenigheder. Jeg vil bare fortælle dig, at det der er sket i Kastrup hører til sjældenhederne, lige såvel at det heldigvis hører til sjældenhederne at Politikerne spiller på falske ulovlige heste, men det sker jo. En anden vinkel i den konkrete sag, bliver desværre ikke nævnt med et ord, og det er holdningen hos den udsatte medarbejder om at det er OK at nyde goderne fra den overenskomst der er indgået mellem DI og 3F, og som kun er blevet skabt grundet de øvrige medlemmers månedlige kontingent til 3F. Hvis alle gjorde sådan, ville der jo ikke være nogen aftaler.Så den udsatte har ikke noget imod goderne, men vil gerne betale til en der ikke har forhandlinger, sandsynligvis til nogen der er billigere. Det svarer faktisk til at jeg gerne vil bruge de Danske samfundsgoder, såsom hospitaler, vejnet, skoler osv., og gerne vil betale min skat i Lichtenstein. Det må du som socialistisk politiker være enig med mig i, ikke er moralsk korrekt. :)

Annonce