Minister om sundhedsudspil: Flugter godt med regeringens overvejelser

Kommunerne og regionerne kræver handling fra regeringen i nyt fælles udspil om fremtidens sundhedsvæsen
Foto: Folketinget, Steen Brogaard
Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke
Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner vil have regeringen og Folketinget til at forhandle om en ny sundhedsaftale.

Kravet om handling kommer onsdag i et nyt sundhedsudspil, hvor de to parter præsenterer 12 såkaldte fælles pejlemærker, der kan fungere som grundlag for en national sundhedsaftale om fremtidens sundhedsvæsen.

KL og Danske Regioner peger blandt andet på, at der skal etableres formaliserede samarbejder mellem kommuner og regioner omkring hver af de 21 akuthospitaler med både politisk dialog og et tæt fagligt samarbejde.

Derudover skal der laves en plan, som over en årrække grundlæggende beskriver fremtidens behandling for de store kronikergrupper i sundhedsvæsenet.

Og endelig skal fokus være på tidlige indsatser, egenomsorg, træning med videre, så sygdom og sygdomsforværring forebygges.

placeholder

”Regioner, kommuner og almen praksis er en del af løsningen af fremtidens sundhedsvæsen,” siger Jacob Bundsgaard (S), der er formand for KL, i en pressemeddelelse.  

Vi har brug for et stærkere samarbejde på tværs af sektorerne

“Men vi har brug for et stærkere samarbejde på tværs af sektorerne. Sundhedssamarbejderne skal koordinere forløb for de borgere, der har brug for alle tre parter – det kan fx være den ældre medicinske patient eller borgeren med en kronisk sygdom eller psykisk lidelse.” 

“Det er vigtigt, at de lokale sundhedssamarbejder både er politisk forankrede og har et stærkt fagligt lag, så der er beslutningskraft såvel som en høj faglighed.”

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, siger til Netavisen Pio, at han "tager positivt imod deres (KL og Danske Regioners, red.) pejlemærker".

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kalder de 12 pejlemærker for et “vigtigt indspil fra to centrale aktører i sundhedsvæsenet”.

“Det flugter rigtig godt med regeringens overvejelser. Det skal vi sammen bygge videre på,” siger Magnus Heunicke til Jyllands-Posten.

Det skal vi sammen bygge videre på

Kræver handling fra regeringen

KL og Danske Regioners udspil skyldes, at der kommer flere og flere ældre, og at flere borgere har kroniske sygdomme og psykiske lidelser. Samtidig kommer der til at mangle hænder i velfærdssamfundet.

Disse udfordringer kalder på nytænkning og udvikling af sundhedsvæsenet, lyder det fra KL og Danske Regioner.

De mener, at regeringen og Folketinget bør forhandle om en ny sundhedsaftale.

placeholder

”I begge organisationer er vi helt klar på at tage fat der, hvor der er behov,” siger Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner, i en pressemeddelelse.

Det fælles fodslag bør regeringen omsætte til en sundhedsplan

“Og de her 12 fælles pejlemærker viser, at der er rigtig mange steder, hvor vi er enige. Det fælles fodslag bør regeringen omsætte til en sundhedsplan, der kan løfte sundhedsvæsenet i en god retning til gavn for borgerne.”

 

Nogle af de 12 pejlemærker fra KL og Danske Regioner:

  • KL og Danske Regioner er enige om, at der skal etableres formaliserede samarbejder mellem kommuner og regioner omkring hver af de 21 akuthospitaler. De formaliserede samarbejder omfatter også psykiatrien.

  • Sundhedssamarbejder skal koordinere patientforløbet for de borgere, der har brug for både kommunen, sygehuset og den praktiserende læge. Det er især ældre medicinske patienter, patienter med kroniske sygdomme og patienter med psykiske lidelser.

  • Sundhedssamarbejderne skal sikre koordinering f.eks. når ændringer i sygehusets opgavevaretagelse har væsentlige konsekvenser for kommunernes opgaver eller økonomi. Det gælder også ændringer i kommunerne, som har væsentlig betydning for opgaver eller økonomi i regionerne.

  • Der skal laves en plan, der over en årrække grundlæggende beskriver fremtidens behandling for de store kronikergrupper i sundhedsvæsenet. Fokus skal være på tidlige indsatser, egenomsorg, træning mv., så sygdom og sygdomsforværring forebygges.

  • Der igangsættes ligeledes på kort sigt et arbejde med at beskrive og udbrede mange af de gode erfaringer med samarbejde, sammenhængende patientforløb og delegeret behandling, som allerede eksisterer, herunder specialiseret hjerterehabilitering og IV-behandling mv.

Kilde: KL og Danske Regioner 

Tim Tørnqvist Jensen er student på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er så fint med samarbejde og fælles fodslag i sundhedsvæsnet, mellem de forskellige sektorer og al den anden administrations- og kassetænkning. Pillefabrikanterne må da klappe i deres små hænder. Men hvad har det med sundhedspolitik at gøre? Den må vel for søren jo i høj grad handle om, hvordan vi kan leve et sundt og aktivt liv - hele livet. Om at forebygge at sygdom og lidelse opstår, alt det vi godt ved: nedslidning, stress og dårligt indeklima på arbejde, forurening af vores fælles vand, jord og luft, personlige valg som røg, kost og motion. Og så videre.

Annonce