Minister om Tibet-sag: Ytrings- og forsamlingsfrihed trådt under fode

Chefer i Udenrigsministeriet, PET og Københavns Politi vidste, at Grundloven blev overtrådt ved Kina-kritiske demonstrationer. Det udløser skarp kritik i ny beretning fra Tibetkommissionen.
Foto: Peter Krefting/Wikimedia Commons
Demonstranter blev ulovligt forhindret i at demonstrere ved kinesiske besøg i Danmark
Ledelsen i Udenrigsministeriet, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Københavns Politi må bære deres del af ansvaret for, at grundlovens bestemmelser om ytrings- og forsamlingsfrihed blev overtrådt ved en række demonstrationer mod officielle kinesiske statsbesøg i Danmark.

Det fremgår af den længe ventede anden beretning fra Tibet-kommissionen, som i dag blev afleveret til Folketingets Udvalg for Forretningsorden.

Tibet-kommissionen blev oprindelig nedsat i 2017 for at undersøge de myndigheder, der have ansvaret for beslutningen om at gribe ind overfor lovlige demonstrationer for skåne de prominente kinesiske gæster fra at blive konfronteret med viftende tibetanske flag og Kina-kritiske demonstranter.

Kommissionen afleverede sin første beretning i 2017, hvor ansvaret for myndighedernes brud på Grundloven blev lagt på to mellemledere i Københavns Politi.

Nye oplysninger i sagen – blandt andet et stort antal e-mails sendt mellem Udenrigsministeriet, PET og Københavns Politi – fik dog Folketinget til at gennedsætte Tibet-kommissionen, som altså i dag har afleveret sin beretning nummer to.

Særdeles kritisabelt

Ifølge en pressemeddelelse fra Justitsministeriet siger kommissionen, at Udenrigsministeriets håndtering af kinesiske besøg ”generelt har været præget af en forvaltningskultur, hvor hensynet til at undgå at støde de kinesiske gæster blev sat over grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og at denne forvaltningskultur var kendt også på ledelsesniveau i Udenrigsministeriet”.

Københavns Politi skulle forhindre anti-kinesiske demonstrationer.

Kommissionen finder det blandt andet kritisabelt, at ministeriet ved videregivelsen af de kinesiske ønsker til PET og Københavns Politi undlod at præcisere, at grundloven skulle overholdes.

Kommissionen kalder det desuden ”særdeles kritisabelt”, at Udenrigsministeriet aktivt har tilskyndet til og samarbejdet om, at Københavns Politi skulle forhindre anti-kinesiske demonstrationer.

For PETs vedkommende er det ifølge kommissionen også kritisabelt, at PET uden at præcisere, at Grundloven skulle overholdes,  gentagne gange kom med henstillinger til Københavns Politi om, at de kinesiske gæster ønskede at undgå at blive konfronteret med anti-kinesiske demonstrationer.

Fundamentale værdier

Endelig peger kommissionen på, at der i Københavns Politi i 2002, 2004, 2012 og 2013 blev givet instruktioner og handlet klart ulovligt.

Kommissionen anfører dog, at Københavns Politi blev udsat for pres fra Udenrigsministeriet og PET for at indfri de kinesiske ønsker om at forhindre anti-kinesiske demonstrationer. Det ændrer dog ikke ved, at ”Københavns Politis handlinger var klart ulovlige, og at det ikke fritager for ansvar,” hedder det i ifølge Justitsministeriet i kommissionens beretning.

Den barske kritik fra får følgende kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup (S):

”Ytringsfrihed og forsamlingsfrihed er fundamentale rettigheder og værdier i vores danske demokrati. Myndighedernes vigtigste opgave er at værne om borgernes rettigheder."

"Derfor er det selvfølgelig helt uacceptabelt, at ytringsfriheden og forsamlingsfriheden er blevet trådt under fode i forbindelse med officielle kinesiske besøg i årene fra 1995 til 2013,” lyder det fra justitsministeren, som understreger sin forventning om, at ministerier og myndigheder løbende har fokus på at sikre borgernes fundamentale demokratiske rettigheder

Retten til at demonstrere fredeligt og ytre sig frit er helt afgørende værdier.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) siger i en kommentar, at regeringen står fuldstændig fast på den grundlovssikrede ret til ytrings- og forsamlingsfrihed:

”Retten til at demonstrere fredeligt og ytre sig frit er helt afgørende værdier i et demokratisk retssamfund, og de rettigheder gælder selvsagt også i forbindelse med udenlandske officielle besøg. Det hverken kan eller må der være den mindste tvivl om, og det skal også være i den ånd, Udenrigsministeriet planlægger og afvikler udenlandske officielle besøg,” lyder det blandt andet fra udenrigsministeren.

”Den kritik, som rejses af Udenrigsministeriets og andre myndigheders håndtering af besøg, der blev afviklet for år tilbage, tager jeg alvorligt. Det er en kritik, ministeriet tager til efterretning og vil handle på, ligesom der de senere år løbende er taget en række initiativer i Udenrigsministeriet for generelt at styrke fokus på de retlige rammer for organisationens arbejde,” udtaler Jeppe Kofod.

Henrik Rasch er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er jo decideret pinligt at man ikke kan stole på myndighederne efterhånden. I denne sag er det både politiet og udenrigsministeriet. Der har også været kedelige sager i landbrugs- og fiskeriministeriet, og under Covid-19-hysteriet tabte jeg al tillid til sundhedsmyndighederne (og EU som jeg i forvejen ikke havde nogen fidus til).
Justitsministeriet er formentlig nævnt i Tibetrapporten; der er min tillid også for længst røget.

Sket er sket, det kan man så arbejde på at forhindre sker igen.

Men hvorfor kaster en stor del af pressen sig nu rasende over den nuværende regering og ministre, når det var Pind og Pape der stod for det overordnede dengang?

Jeg hører ikke nogen der afkræver de 2 herrer en forklaring.

Kan det være fordi det var de blå der lavede ulovlighederne, det forties muligvis bevidst og derfor går man efter at skabe et vrangbillede af den nuværende regering?

Der er jo ikke fejet noget som helst ind under noget,og da slet, slet ingen brud på grundloven eller?

Det kunne de blå da vistnok aldrig finde på :-).

ja men det er da også skrækkeligt at nogle få demonstranter fik taget deres flag, så selvfølgelig skal hele det juridiske apparat i gang, og herregud 57 millioner for at opklare hvem der skal have en næse er da billigt, hvis det kan forhindre at Danmark går i hundene.

I rekruttidens samfundstimer i forsvaret lærte jeg, at man kun skal reagere på en LOVLIG given ordre.
Er der nogen politidirektører, der har fået deres kasket før de var modne til den??

Og traditionen tro har det ingen konsekvenser for enkeltpersoner i embedsværket.

Annonce