Minister vil bane vejen for flere demokratiske virksomheder

Ekspert-gruppe lancerer en stribe anbefalinger til, hvordan det kan blive nemmere at etablere demokratiske virksomheder.
Foto: Netavisen Pio/Henrik Rasch
Erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Virksomheder, der er ejet af enten medarbejdere, forbrugere, producenter eller selvstændige foreninger er en overset del af dansk erhvervsliv.

Hver dag går 180.000 danskere på arbejde i en af de omkring 20.000 meget forskellige, men dog demokratisk ejede virksomheder, som tilsammen står for næsten ti procent af erhvervslivets omsætning.

Det er noget af det, man kan læse i en rapport fra en ekspertgruppe, som i dag præsenterede ni anbefalinger til, hvordan man kan fremme demokratisk ejerskab af virksomheder i Danmark.

omkring 20.000 meget forskellige, men dog demokratisk ejede virksomheder

Ekspertgruppen blev i sin tid nedsat i sommeren 2021 med bred politisk opbakning som en del af sidste års finanslov.

Efter et års arbejde har gruppen nu barslet med en rapport, der giver et bud på, hvordan det kan gøres lettere at både etablere, drive og omdanne virksomheder til at være underlagt demokratisk kontrol.

En mere moderne og progressiv erhvervspolitik

Anbefalingerne blev tirsdag præsenteret i Nykredits hovedsæde i København, hvor også erhvervsminister Simon Kollerup (S) var til stede.

Ministeren tog godt imod anbefalingerne og bebudede samtidig, at han efter sommerferien vil indbyde Folketingets partier til forhandlinger med udgangspunkt i ekspertgruppens anbefalinger.

”Rapporten er et vigtigt skridt i retning af en mere moderne og progressiv erhvervspolitik og måde at drive virksomheder. Vi står stærkere som land med en mere divers (mangfoldig, red.) erhvervsstruktur, og her har vi fået belyst en del af vores erhvervsstruktur, som ikke fylder så meget, som den burde,” lyder det fra Simon Kollerup, som roste rapporten for at have leveret klare bud på, hvordan man kan styrke demokratiske virksomheder.

vigtigt skridt i retning af en mere moderne og progressiv erhvervspolitik

”Jeg ville holde godt øje med de her anbefalinger. Jeg kan godt forestille mig, at det her kan blive til noget. Jeg glæder mig til at tage fat på det politiske arbejde, og jeg ved, at der blandt mine politiske kolleger er en iver efter at flytte på noget. Herfra er det op til den politiske vilje. Det må vi se, om vi kan mobilisere,” siger Simon Kollerup.

FH ønsker hjælp til generationsskifte

Også Fagbevægelsens  Hovedorganisation (FH) tager godt imod rapporten.

FH’s formand Lizette Risgaard er specielt tilfreds med, at ekspertgruppen vil ligestille generationsskifter til medarbejdere med de muligheder, som andre ejerformer har i dag.

”Vi har hele tiden stået på, at det ikke skal være sværere at være medarbejder-ejet virksomhed end andre ejerformer. Og vi ved, at tusindvis af virksomhedsejere går på pension de kommende år. Her skal en hel eller delvis grad af medejerskab være en overskuelig mulighed - ligestillet med alle andre ejerformer,” siger Lizette Risgaard, der også peger på, at forskning viser, at medarbejderejede virksomheder er godt for produktiviteten.

Her skal en hel eller delvis grad af medejerskab være en overskuelig mulighed

”Nu glæder jeg mig til, at regeringen følger op på anbefalingerne. For det skal være lige så let at overdrage hele eller dele af virksomheden til trofaste medarbejdere, som det er at overdrage til det ældste barn,” siger Lizette Risgaard.

Brug for klare rammer

Også administrerende direktør i Kooperationen, Susanne Westhausen, tager godt imod den nye rapport, som hun mener er et godt grundlag for at forbedre de kooperative rammevilkår i Danmark.

En af de elementer, som ikke er kommet med rapporten, er et forslag om at skabe en specialiseret vejledningsindsats og klarere juridiske rammer omkring den kooperative, demokratiske virksomhedsform.

De demokratiske virksomheder fylder desuden godt i samfundsøkonomien

”Vi håber, at politikerne særligt vil prioritere at forbedre mulighederne for de demokratiske iværksættere, som i vores optik godt kunne have været givet endnu større opmærksomhed i ekspertgruppens anbefalinger,” siger Susanne Westhausen.

En overset sektor

Udover de konkrete anbefalinger peger eksperterne i deres rapport på, at demokratiske virksomheder generelt er en overset måde at drive forretning på i Danmark.

Store hæderkronede virksomheder som Coop, Nykredit og Arla er sammen forsikringsselskaber, pensionsselskaber og forsyningsvirksomheder, som vandværker og el- og varmeforsyning ejet af enten medarbejdere, forbrugere, foreninger eller producenter.

De demokratiske virksomheder fylder desuden godt i samfundsøkonomien og står eksempelvis for næsten en tiendedel af erhvervslivets samlede omsætning. Mere end hver 20. erhvervsaktive er ansat i en demokratisk virksomhed.

Henrik Rasch er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce