Minister vil lave karakterskalaen om: Skrotter idé om 12+

Uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) dumper Tommy Ahlers' idé om et moderne 13-tal og vil i stedet gentænke hele 7-trinsskalaen.
De ekstraordinært dygtige elever skal belønnes med en ekstraordinær god karakter, mente den daværende uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers (V).

Derfor lancerede den daværende regering idéen om karakteren 12+, der skulle være en ny topkarakter på 7-trins-karakterskalaen. Som en pendant til det gamle 13-tal, skulle det nye 12+ gives for den ekstraordinære indsats, hvor eleven bringer sig selv i spil.

Det handler om de studerendes trivsel – de synes ikke, 12+ er en god idé

Men den idé dumper den nyudnævnte uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), fordi hun mener, at en ekstra topkarakter blot vil lægge et ekstra karakterpres på de studerende: 

“Det handler om de studerendes trivsel – de synes ikke, 12+ er en god idé,” Halsboe-Jørgensen til Politiken.

I stedet vil ministeren gentænke hele karakterskalaen og lave en ny model.
 

Studerende er positive 

Afvisningen af Tommy Ahlers’ bud på et moderne 13-tal, bliver positivt modtaget i studenterorganisationerne, Frit Forum og Danske Studerendes Fællesråd: 

“Vi var bange for, at det ville udgøre endnu et konkurrenceparameter. Vi tror ikke, studerende har brug for mere pres og konkurrence,” siger formand for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen til Politiken.

Jeg tror i stedet næste skridt skal være, at få udlignet den matematiske skævhed som er i omkring 7-tallet

Et nyt 12-tal er ikke løsning, i stedet skal man få værdien tilbage i middelkarakterene, mener Fie Hækkerup, der er formand for den socialdemokratiske studenterforening, Frit Forum: 

“Karakteren 12+ ville blot have givet mere forvirring blandt eleverne, om hvad der kræves for at få en topkarakter. Jeg tror i stedet næste skridt skal være, at få udlignet den matematiske skævhed som er i omkring 7-tallet, mens 4-tallet skal manifesteres som en ordentlig middelkarakter,” siger hun til Netavisen Pio.
 

For store spring

Det nuværende karaktersystem, som i 2006 afløste 13-skalaen, har for stor spring mellem bundkarakteren -3 og topkarakteren 12, mener ministeren.

“Der er det helt basale i, at springene er for store,” siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Hvordan et nyt karaktersystemet skal se ud, ved ministeren ikke endnu. Men man skal se på, hvordan trinnene mellem karaktererne kan mindskes, og hvordan man kan fjerne noget af karakterpresset, fortæller hun til Politiken.

Vi skal ikke som nu have en model, hvor man starter på toppen og bevæger sig nedad efter fejl

Styrker frem for fejlfinding 

I den nuværende 7-trinsskala starter man oppefra og trækker fra, efterhånden som eleven laver fejl, og den negative form for bedømmelsen, vil Ane Halsboe-Jørgensen gerne væk fra.  

“Vi skal ikke som nu have en model, hvor man starter på toppen og bevæger sig nedad efter fejl. Skalaen skulle jo gerne bidrage til alt andet end fejlfinding,” siger hun.  

Faktisk går 7-trinsskalaens negative bedømmelse stik imod den helt grundlæggende pædagogiske tanke om, at læring er noget som bygges op og udvikles, mener Hanne Leth Andersen, der er rektor på RUC:

“Vi skal ikke kun tælle fejl og målopfyldelse, vi skal også tænke i styrker. Derfor skal vi have en skala, som bygger op nedefra, ligesom den gamle 13-skala gjorde. Og det er ikke kun oppe i toppen, vi skal se på, hvad eleven kan - det skal vi gøre hele vejen i karakterskalaen,” siger hun til Netavisen Pio.
 

Ahlers: 12+ er “en pissegod idé”

Tommy Ahlers mener selv, at forslaget om karakteren 12+ hvilede på en ambition om at komme væk fra den fejlfrie præstation:  

“12+ er for den ekstraordinære præstation. Ikke for den fejlfri. Man må gerne rode lidt. Det skal ikke være perfekt. Havde det været tilfældet, ville jeg forstå bekymringen,” siger Tommy Ahlers til Politiken og tilføjer, at han fortsat mener, at 12+ stadig er “en pissegod idé”.  

Jeg ser det sådan, at nu vil Ane Halsboe-Jørgensen gå tilbage til at tænke på helheden

Rektor Hanne Leth Andersen er en af dem, som har anerkendt Tommy Ahlers forlag om karakteren 12+, fordi hun mente, at udmeldingen var et forsøg på at inddrage det originale og selvstændige i bedømmelsen som et modsvar til nulfejls-tankegangen.  

“Jeg ser det sådan, at nu vil Ane Halsboe-Jørgensen gå tilbage til at tænke på helheden og se på hele skalaen, fordi hun har bedre tid end Tommy Ahlers havde dengang før valget.”

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook