Ministerium indrømmer: Der kommer mere kvælstof i 2016

I går oplyste Miljø- og Fødevareministeriet, at den nye landbrugspakke betyder, at der de kommende år udledes mere kvælstof. Også selvom effekten af tidligere tiltag medregnes. Det lægger nyt pres på miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.
Når det skal vurderes, om der kommer mere kvælstof i de danske vandløb i 2016, så vil det umiddelbart logiske vel være, at se på udviklingen i forhold til 2015. Det var i hvert fald opfattelsen blandt de politiske partier. Men sådan har Miljø- og Fødevareministeriet imidlertid ikke regnet.

I forbindelse med den meget omtalte fødevare- og landbrugspakke, der blev aftalt mellem de blå partier umiddelbart før jul, har ministeriet i stedet sammenlignet 2016 med 2012, og regnet de forbedringer, der er sket i 2013, 2014 og 2015, med til 2016. Det oplyste Miljø- og Fødevareministeriet i går, skriver Berlignske.

”Den måde at regne på er lidt kreativ. Jeg synes også, at det regnestykke var forkert stillet op, når man gik helt tilbage til 2012. Og nu har vi så fået at vide, at ser man på, hvad der sker fra 2015 til 2016, så går det i minus”, fortæller den konservative miljøordfører Rasmus Jarlov i dag til avisen.

Landbrugspakke giver mere kvælstofudledning
Som vi fortalte i går her på Netavisen Pio, så er det hævet over enhver tvivl, at regeringens fødevare- og landbrugspakke isoleret set vil medføre mere kvælstofudledning i årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Det fremgår nemlig klart af en tabel, som miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har udleveret til partierne.

Det fremgår dog også af tabellen, at når den såkaldte baselineeffekt indregnes, det vil sige effekten af øvrige tiltag på området, som ligger ud over fødevare- og landbrugspakken, så vil kvælstofudledningen alligevel falde i de næste fire år. Eva Kjer Hansen har gentagne gange sagt, blandt andet på et samråd i Miljø- og Fødevareudvalget 28. januar, at landsbrugspakken vil give et ”grønt plus” i alle årene fremover.

Den udlægning har en række eksperter dog sat spørgsmålstegn ved de seneste dage, blandt andre Jørgen E. Olesen, professor ved Aarhus Universitet, der har været med til at udarbejde beregningerne bag fødevare- og landbrugspakken. Han mener, at regeringen har ”skruet de ydre effekter op ved at regne fra tidligere år”, altså ved at tage udgangspunkt i 2012 frem for 2015. Han har om regnemetoderne udtalt, at ”I en forskningsmæssig sammenhæng ville vi bliver slået ihjel”.

Den konservative Rasmus Jarlov udtalte i weekenden til Berlingske, at ”Er vi blevet fremlagt noget, som er vildledende, bliver jeg tosset. Så vil vi selvfølgelig reagere”. Om Rasmus Jarlov nu er blevet ”tosset”, og om det får konsekvenser for den konservative støtte til såvel fødevare- og landbrugspakken som til Eva Kjer Hansens fortsatte virke som miljø- og fødevareminister, må de kommende dage vise.


placeholder

Annonce