Mon Enhedslistens vælgere vender tilbage til demokratiske værdier?

Enhedslisten svigter sine mange nye moderate og demokratisk sindede vælgere, når de vender sig mod NATO og går i byen for Putin, mener ung socialdemokrat.
Foto: Folketinget/Steen Brogaard
Eva Flyvholm (EL), forsvarsordfører
Enhedslisten fik et efter min mening velfortjent godt kommunalvalg med mange sympatiske og kloge visioner på klima, miljø, transport, kultur og uddannelsesområdet. Tillykke med det. Flot gået.

Men nu svigter Enhedslisten sine mange nye moderate og demokratisk sindede vælgere med deres angreb på demokratiernes alliance NATO og tilsvarende byærinder for udemokratiske og totalitære Putin og Rusland.

Efter den seneste optrapning i konflikten mellem Rusland og Ukraine, må det for mange, der har stemt på Enhedslisten grundet deres gode og velmenende grønne budskaber, stå klart, at der er mere skræmmende tendenser i partiet, end der i valgkamp bliver givet udtryk for.

Det var rystende at høre Enhedslistens udenrigsordfører Eva Flyvholm udtrykke forståelse for Rusland og Putins adfærd i Ukraine.

Men helt galt blev det, da medlemmer af Enhedslisten forleden arrangerede demonstrationer imod NATO og USAs engagement i forsvaret af Ukraines uafhængighed og den deraf følgende konsekvens, at amerikanske allierede skulle have ophold på dansk jord som del af deres beredskab for Ukraine.

Enhedslistens folketingsmedlem Christian Juhl meldte sig endda som taler.

Særligt én organisation nemlig med sit fravær

Den samme tendens gik igen, da stort set samtlige ungdomspartier onsdag, samledes til demonstration foran den russiske ambassade for at vise støtte til ukrainerne samt for at opfordre til, at Danmark og resten af det vestlige samfund skal sige fra og opfordre til en fredeligt og ligeværdig relation mellem Rusland og Ukraine.

Her glimrede særligt én organisation nemlig med sit fravær. Det ene af Enhedslistens to ungdomspartier, Socialistisk Ungdomsfront, havde nemlig valgt ikke at bakke op om demonstrationen med den begrundelse, at det var ubalanceret alene at kritisere Rusland og ikke NATO.

Både blandt Enhedslistens folkevalgte og i ungdomsrækkerne forholder man sig altså skeptiske over for NATO-samarbejdet og kan ikke melde klart ud, at Ruslands ageren er forkert.

Jeg håber inderligt, at de mange frafaldne socialdemokrater og andre, der i november 2021 stemte på Enhedslisten grundet listens charmerende og dragende paroler om klima- og miljøaktivisme og social retfærdighed, vågner op af deres vildfarelse og indser, at der er tale om et ganske farligt og skræmmende parti, der hepper på Putin og dermed underminerer ikke bare Ukrainernes frihed, men også Danmarks og hele den demokratiske del af verden.

Nikoline Linnemann Prehn er folketingskandidat for Socialdemokratiet og stud.scient.pol, Københavns Universitet.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Ud af EU og ud af NATO - Hvad er det lige vi kan bruge Enhedslisten til?

Intet. Men nu ved vi, hvis side de er på.

Det er nu ikke noget nyt. De har altid haft svært ved at lande på benene, når det gælder selv helt banale moralske spørgsmål. Det skulle ellers være så nemt, men åbenbart ikke for dem.

Pamperiet lever godt indenfor Enhedslisten. Se også:

https://www.dr.dk/nyheder/politik/enhedslistens-partitop-vaelger-tavshed...

Den dag vi forlader NATO vil det ikke vare mange timer før Bornholm ikke er dansk! Og et kvarter senere eksisterer Danmark ikke som en selvstændig nation.
Enhedslisten forholder sig ikke til virkeligheden, men det er jo ikke første gang.

Det er ikke første gang, at kommunister og dets socialdemokratiske sympatisører går et andet lands ærinde, til skade for Danmark. Det sås ved enhedsforhandlingerne i 1945 mellem Socialdemokratiet og DKP, og i 1970'ernes NATO-debatter. Een gang kommunist, altid kommunist. Heldigvis er det lykkedes Socialdemokratiet at stå imod nu som i 1945.

Med fare for at forstyrre cirkelonanien i den socialdemokratiske kreds, så er udgangspunktet for ekstasen helt løgnagtigt. Enhedslisten har på intet tidspunkt støttet Putin, men har taget afstand fra den russiske aggression. Der kræver kun ganske lidt research at finde ud af dette, hvis man skulle have glemt eller overset det.
Det sjove er at forsøg på karaktermord på Enhedslisten tilsyneladende er det eneste middel, mange socialdemokrater har fantasi til. Det blev også forsøgt under kommunalvalget i efteråret, og de eneste, der blev rigtigt skadet af det, var Socialdemokratiet selv. Så bare giv den gas.
Alternativt kan man forsøge at forholde sig til hvad Enhedslisten reelt har sagt, hvilke demonstrationer, lysten har været med til at arrangere og hvilke forslag i forhold til sanktioner mv., Enhedslisten har talt for. Så kan det være vi kan få en rigtig debat.

Jamen Kim dog. Sikken du tager på vej. Grunden til at vi er mange der ikke tager Enhedslisten alvorlig er jo nok, at det står klart for de fleste, at man IKKE kan lede et land med deres politik. Måske en frimærkeklub, men ikke et moderne land.

"Enspænderlisten" - Med særlig interesse på egne interesser:

https://www.dr.dk/nyheder/politik/enhedslistens-partitop-vaelger-tavshed...

Helt enig, Kim. Denne opinionsartikel er intet mindre end et patetisk forsøg på karaktermord.

En ting må man da sige om Putin's handlinger i dag. NATO er med ét alt andet end obsolete. I dag har Putin gjort NATO mere relevant end på noget andet tidspunkt i historien. Her må selv Enhedslisten bøje sig i støvet.

Jeg ønsker og håber mig fortsat en fredelig verden. Det gør alle vel grundlæggende. Og det har intet at gøre med øst eller vest. Ligesom jeg fortsat mener vi havde en historisk chance efter murens fald i 1991 til netop at opbygge en fredelig verden i sameksistens. En chance, som Vesten ikke tog alvorlig nok og som har medvirket til den situation vi har oplevet i dag - Men det er historie nu. Desværre.

I det mindste de næste mange mange mange år frem. Hvor mange er ikke til at vide. Måske endog for altid i civilisationens historie, nu hvor vi står med udsigten til et forestående klimakollaps. For hvordan skal vi lige klare den opgave i en delt verden? For den udfordring kan kun løses i forening gennem store forandringer i den måde vi lever på. Og selv da, i forening, er den udfordring en astronomisk opgave.

Men tænk, hvis vi lige så hurtigt kunne træffe beslutninger om forebyggelse af klimaforandringer som vi kunne blive om sanktioner mod Rusland. I EU parlamentet tog det kun 2,5 timer. Bekæmpelse af klimaforandringer har vi for alvor snakket om politisk i mindst 25 år. Og alligevel stiger drivhusgas udledningerne hurtigere og hurtigere år efter år - Når vi endelig indser katastrofen er det alt for sent.

Alt for sent, som vi ligeledes så det i dag med russisk invasion af Ukraine.

Vi lære det aldrig - Rettidig omhu.

For Enhedslisten er det, som sædvanligt, vigtigere at profilere og fremvise deres egen "godhed" og bedrevidenhed, end det er at løse de påtrængende og virkelige problemer.

HVORNÅR begynder Socialdemokratiets folketingsgruppe / regeringens ministre igen at føre socialdemokratisk politik, hvor man fx ikke igen skærer i SU for nogle / tager SU-penge fra hjemmeboende studerende og giver dem til andre?
HVORNÅR hæver - eller bare foreslår Socialdemokratiet en forøgelse af - indkomsterstattende overførselsindkomster samt dagpengeperioden (som bl.a. S vil sænke for dimittender).
Så er der Arne-pensionen og 3 måneders højere dagpenge.... Narresutter for de fleste, da dels ikke alle kan få disse glimrende "initiativer", dels den højere dagpengeperiode ikke automatisk gives til alle uden undtagelse/r.

NÅR Socialdemokratiet laver deciderede forringelser for - og undlader at hæve - lavindkomster og derved svigter sit sociale ståsted, er det garanteret blandt andre ting noget, som kan få studerende og andre borgere til at vælge at stemme på Enhedslisten - mere end det er Enhedslistens fortvivlende udenrigspolitik.

MON ikke det samlet set ville gavne Danmark, Danmarks udenrigspolitik og Socialdemokratiet, hvis Socialdemokratiet dropper borgerlig/radikal økonomisk politik og fokuserer på egne (oprindelige) sociale værdier?
Jeg spørger bare.

Søren Clausen
Kære Pio, den nye fredsbevægelses planlagte demoer 5. marts er ikke "anti-amerikanske," som I skriver, der er tale om fredsmanifestationer mod oprustning og krigstrusler, og de drejer sig i første omgang om planerne om oprettelse af USA-baser på dansk jord. Det er forfærdeligt at en så skelsættende beslutning allerede er blevet overdøvet af krigstrommerne fra en meget nærværende konflikt. Men vi slipper ikke for at diskutere USA-baser, uanset hvad der sker med Ukraine. Må jeg minde om at det udgør et brud på 70 års principfast dansk afvisning af udenlandske militærbaser på dansk jord. Som formuleret af HC Hansen, en af vores største socialdemokratiske statsministre:
»Det må derfor være af betydning, at vi i vort område undlader forsvarsforanstaltninger, som – selv blot med urette – ville kunne opfattes som provokation og dermed vanskeliggøre afspænding«.
Disse ord var kernen i den officielle begrundelse, som stats- og udenrigsminister H.C. Hansen i 1958 gav for regeringens nej til fredstidsstationering af amerikanske tropper med og uden atomvåben i Danmark. Begrundelsen lå i tæt forlængelse af Hans Hedtoft-regeringens nej i 1953 til USA’s ønske om fast stationering af amerikanske kampfly på to baser i Jylland.

Jeg håber at mange socialdemokrater og andre, der stemte på Enhedslisten ved kommunevalget, vil vende tilbage til Socialdemokratiet, skriver Nikoline Linnemann Prehn, der selv er DSU'er og socialdemokrat. Det er ganske forståeligt. Det modsatte ville forekomme mærkeligt.
Hun mener at Enhedslisten hepper på og støtter Rusland og Putin. Det er på ingen måde sandt. Jeg har alle årene fordømt hans undertrykkelse af egne borgere og hans ganske uacceptable holdning til Ukraine - ikke mindst den aktuelle brutale og folkeretsstridige invasion i landet. Og jeg ved at mine partikammerater i Enhedslisten er helt enige heri.
Det er rigtig, at vi er uenig i Danmarks medlemskab af NATO. Det er ingen ny sag og er ikke begrundet i den ulykkelige situation i Ukraine. Uenigheden ændrer dog ikke ved, at vi kæmper ligeså indædt i solidariteten med ukrainerne som Nikoline.
I Enhedslisten lader vi ungdomsorganisationerne selv formulere deres politik og beslutte, hvilke aktiviteter, de ønsker at deltage i. Det er vel ikke forskelligt fra forholdet mellem DSU og Socialdemokratiet. Iøvrigt deltog Rød-Grøn ungdom i ungdomsdemonstrationen, ligesom flere af vore MFere deltog.
Jeg talte ikke til møde i København, men til fredsbevægelsens møde i Århus - og intet i min tale forherligede eller roste hverken Putin eller Rusland. Tværtimod.
Jeg vil gerne diskutere vore uenigheder, men skal vi så ikke prøve, om det kan ske på et lidt mere faktuelt grundlag, Nikoline ?

Annonce