Motorsaven stopper i 385 ældre statsskove og EL ønsker boliggaranti til hjemløse

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
Største danske område nogensinde bliver nu urørt, vil natur. Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og biodiversitetspakken stopper nemlig den kommercielle motorsav i 385 ældre statsskove. Statsministeren møder Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg. Og Enhedslisten ønsker en boliggaranti for hjemløse.

Dermed velkommen til dagens Aktuelt.

 

Største danske skovområde nogensinde bliver nu til vild natur

Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og biodiversitetspakken stopper den kommercielle motorsav i 385 ældre statsskove.

Der er tale om den største udpegning af urørt skov til dato.

Udpegningen på ca. 30.000 ha svarer til et areal, der er tre gange så stort som Københavns Kommune. Dermed når andelen af urørt skov i Danmark op på godt 55.000 hektar altså mere end en fordobling.

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

“Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. Derfor afsatte vi 888 mio. kr. på finansloven for 2021 til at give naturen et historisk løft. Når vi nu mere end fordobler arealet af urørt skov i Danmark, indfrier vi et løfte til både danskerne og dansk natur,” siger miljøminister Lea Wermelin (S).

“Når vi stopper skovdriften i de urørte skove, har vi taget hensyn til træindustrien ved at lave en overgangsordning i forhold til leverancer fra statens skove. Samtidig igangsætter vi en ny kortlægning af biodiversitet i private skove i forhold til den private skovsektors omstilling af værdikæden,” understreger Lea Wermelin.

De nye udpegninger af urørt skov sker som led i Natur- og biodiversitetspakken fra december 2020, som regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet står bag. Her blev der afsat 888 mio. kr. til bl.a. at udlægge yderligere urørt skov og dermed skabe et samlet areal i Danmark på op imod 75.000 hektar urørt skov.

"Største danske skovområde nogensinde bliver nu til vild natur. Jeg er stolt af, at vi i dag indfrier et løfte til danskerne og til dansk natur. Nu mere end fordobler vi pladsen til den vilde natur med ca. 30.000 hektar ny urørt skov," skriver miljøministeren på Twitter.

placeholder

 

Fakta: Tal for urørt skov 

  • De nye udpegninger af urørt skov sker som led i aftale om Natur- og Biodiversitetspakken, som regeringen og aftaleparterne bag finanslov 2021 har indgået.

  • Det drejer sig om 385 statsskove, primært gamle løvskove, i det østlige Danmark inklusiv Jyllands østkyst, hvor potentialet for at hjælpe truede dyr og planter tilknyttet skovene er størst.

  • De 30.000 hektar ny urørt skov er mere end en fordobling af det nuværende areal med urørt statsskov, og svarer til et område, der er tre gange så stort som Københavns Kommune.

  • Et par af de store udpegninger er Store Dyrehave nord for København og Nørreskoven på Als. Udvalgte ældre skove med en høj andel af hjemmehørende træarter i Vest- og Midtjylland indgår også i den nye udpegning, ligesom der indgår enkelte nåletræsplantager. Mange af stederne er dele af skovene allerede urørt skov, så her er der tale om en udvidelse af det eksisterende areal med urørt skov.

  • Nyere statslige egentlige skovrejsningsområder plantet på agerjord efter ca. 1980 er udeladt, da de ikke har samme biodiversitetsværdi eller potentiale.

  • På finansloven for 2021 har aftaleparterne afsat midler, så der kan udlægges yderligere urørt skov og dermed skabes et samlet areal af urørt skov i Danmark på op imod 75.000 hektar. Med den nye udpegning når andelen af urørt skov op på godt 55.000 hektar.

  • Urørt skov som følge af besluttede og kommende naturnationalparker indgår i de 75.000 hektar urørt skov.

  • Forventningen er, at den næste runde udpegninger af urørt skov primært vil have fokus på statsejede nåletræsplantager i det vestlige Danmark, så målet om de 75.000 hektar nås.

  • Der er med udpegningerne fra aftalen om urørt skov fra juni 2020 allerede udpeget samlet godt 25.000 hektar urørt skov i statsskovene.

 

Statsministeren deltager i Nordisk Råd og mødes med nordiske regeringsledere

Statsminister Mette Frederiksen (S) deltager onsdag den 3. november i Nordisk Råds 73. Session, der finder sted i København.

I den forbindelse mødes statsministeren med sine nordiske kollegaer i Statsministeriet. Samme dag tager statsministeren imod NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Finland er som formand for Nordisk Ministerråd vært for mødet med de nordiske regeringsledere. Til mødet deltager statsministrene fra Danmark, Norge, Finland og Island samt Sveriges minister for nordisk samarbejde sammen med lederne af Grønland, Færøerne og Åland.

Efter mødet med de nordiske regeringsledere tager statsministeren imod et officielt besøg af NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Statsminister Mette Frederiksen understreger, at medlemskabet af Nato er fundamentet for dansk sikkerheds- og forsvarspolitik:

”I en verden, hvor vi ser autoritære tendenser vinde frem, er det transatlantiske samarbejde i NATO og fastholdelsen af den internationale regelbaserede orden stadigt vigtigere for danskernes sikkerhed og tryghed. Danmarks stærke engagement i NATO er fundamentet for dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Derfor ser jeg meget frem til at møde generalsekretær Jens Stoltenberg i København. Vi skal blandt andet drøfte det transatlantiske samarbejde, situationen i Afghanistan og regionale sikkerhedsudfordringer”.

Statsministeren skal blandt andet drøfte coronaberedskab med sine nordiske kolleger:

”Vores samarbejde i Norden er tæt og stærkt. Det markerer vi med vores nordiske møde samt Nordisk Råds session i København. Den nordiske region er bredt set kommet godt ud af corona-pandemien. Men vi kan og skal stadigvæk lære af hinandens erfaringer og styrke vores beredskab, så vi ikke igen kommer på bagkant, når en sundhedskrise rammer. Det glæder jeg mig til at drøfte med mine kollegaer”.

 

EL: Hjemløse skal har ret til at få anvist bolig inden for 30 dage

S-regeringen fremlagde mandag et hjemløseudspil.

Enhedslisten ser gode takter, men udspillet mangler vilje til at gå hele vejen. Socialordfører Pernille Skipper mener, at der skal laves en reel boliggaranti, hvis indsatsen skal virke.

“Det er fint at have en ambition om at nedbringe hjemløshed ”markant”. Men enhver kan jo regne ud, at der skal mere til. Enhedslisten vil have en boliggaranti indskrevet i serviceloven. Mennesker i hjemløshed skal have ret til at få anvist en bolig inden 30 dage, fra de tjekker ind på et herberg. Punktum,” siger Enhedslistens socialordfører, Pernille Skipper.

Hun glæder sig over, at regeringen med udspillet satser på “housing first”:

“Der er rigtig gode tanker og ideer i regeringens udspil. En reel satsning på ”housing first”, hvor mennesker i hjemløshed først og fremmest får tilbudt en bolig, og derefter den nødvendige sociale indsats. Vi har talt om housing first i årevis, uden der er sket noget. Hvis der skal ske noget denne gang, er vi nødt til at gå hele vejen. Vi skal have en reel boliggaranti.”

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

"Motorsaven stopper i 385 ældre statsskove"

Over en udfasningsperiode på 6 år. Så nu skal der rigtig saves i bund mens tid er. Og efterfølgende skal store dele af de her nye naturområder fældes. Der skal skabes lysninger til køer og andre dyr, som skal indføres i naturen. Alle træer og planter, som ikke har dansk oprindelse skal fældes for at give plads til de naturligt hjemhørende arter. Herefter skal maskinerne i gang med at fjerne grøfter og kunstige vandløb og alt andet, hvad den lokale skovrider finder kunstigt. Igen alt krat skal ryddes væk. Og det er alleredde i gang. Her i området, hvor jeg bor er der de seneste år, på foranledning ag Gråsten Skovdistrikt, fjernet enorme mængder af krat i skovene. Krat med nøddetræer, som har været der lige så længe jeg kan huske. Og det er mange år. Skov vejene er nu så bredde, at der kan lande et fly. Og det er nogle af de skove, som er med på udtagningslisten til naturskove.

Men som vi jo godt ved, så kan naturen i et land som Danmark jo ikke klare sig selv. Den har hårdt brug for indgreb og regulering. Den lokale skovrider skal jo have noget at lave.

De seneste år er alverdens små private klatskove, som har stået der i en menneskealder, blevet fjernet. Jeg ser det forsat hver dag, når jeg bevæger mig rundt. Små skovarealer ryddes til sidste træ, 100 år + gamle læhegn raceres ned til jorden. Det hele begyndte for et par år siden. Bare sådan. Det har jeg ALDRIG oplevet før.

Så hvad sker der? Jo, såmen. Det hele hakkes til flis og afbrændes i landets fjernvarmeværker. Tænker en kubikmeter flis indbringer 400-500 kr.. Så der er milioner af kroner at hente i det krat, som har stået der i en menneskealder. ALT liv med insekter, fugle og små dyr får deres livshabitat udrydet. Biodiversiter ødelægges. Og hov. Var det egentlig ikke lige det den her nye plan skulle redde???

Om et krat er privat eller offentlig ejendom er biodiversiteter komplet ligeglade med.

Sådan er kapitalismen. ALT skal omsætttes til penge. Koste hvad det vil. Verden har derfor INGEN chance.

Kunne vores sikkerheds- og forsvarspolitik dog bare tilføres lidt overordnet refleksion. Og kunne statsministeren dog blive konkret, når hun taler om ”autoritære tendenser” som baggrund for et stærkt ”engagement” i NATO. Hvis det er Rusland, hun tænker på – er der (hvis man sætter sig ordentlig ind i Ruslands konventionelle styrkeforhold over for NATO og dets militære doktriner) INGEN militær trussel mod Danmark. Men NATO vil opruste yderliggere, selv om det er 7-8 gange stærkere end Rusland på det konventionelle område. Og enhver tænksom person bør vide, at når en part opruster – og den anden part føler sig truet, vil også denne part opruste – ligesom samme person i det mindste bør FORSØGE at sætte sig ind i den anden parts oplevelse. Så burde man også vide, at man i Rusland oplever sig voldsomt truet af NATOS udvidelse mod øst, operationer på dets grænser, mv. Nej, vi får ikke mere sikkerhed gennem NATO.s konfrontatoriske adfærd - tværtimod øges krigsfaren. Vores ”engagement” er stort set kun en følge af forførelse fra USA.s side i dets militærindustrielle, fjendeskabende profitinteresser. Desværre har DK fuldstændigt tabt selvstændig tænkning på dette område – og er er blevet en ynkelig, USA-pleasende underhund.

Man kunne jo starte med at aflønne miljøministeren og alle ansatte i miljøministeriet med overskudet fra driften af de 55.000 HA skov, der bliver udlagt til "vild" natur.

Inden Enhedslisten får indført at de hjemløse skal have et retskrav på at få anvist en bolig senest 30 dage efter de er blevet hjemløse, burde man måske hellere hjælpe dem, som hver dag står op og passer deres arbejde, med at finde en bolig de kan betale i f.eks. København.
Man må jo ikke glemme at en del af de hjemløse er blevet "smidt ud" af deres boliger fordi de ikke har villet indordne sig under den husorden der er gældende for for beboere i de fleste boligselskaber. Jeg har kendskab til flere som er blevet sat ud af deres boliger fordi de har besøg af deres "drukkammerater" og spille høj musik hele natten til gene for dem som skal op næste dag for at passe deres arbejde, noget man er fri for når man er på kontanthjælp, men derfor kan man jo godt vise hensyn over for de andre beboere i den boligblok de bor i.

Det var da noget af en stigmatisering af hjemløse - at hjemløshed bare er selvforskyldt fordi at de er fordrukne og ikke kan indordne sig! -hold da helt op! Prøv du at leve som hjemløs i kun 30 dage, på gaden, det er faktisk et hårdt og stressende liv!
Fakta er, at hvis vi vil forbygge hjemløshed billigt og effektivt - alså spare penge på sigt, er det hurtig genhusning der virker! Win-win situation, for vores samfund og den hjemløse.

Det er muligt at jeg stigmatisere, jeg kender jo ikke forholdene for alle hjemløse, men hvis det ikke skyldes problemer med indtagelse af alkohol, rygning og hund i lejligheder hvor man ikke må samt problemer med "stoffer" af forskellig art, kan du måske oplyse hvad årsagen til hjemløshed skyldes? Det er nok sjældent at man bliver husvild fra den ene dag til den anden uden der er en årsag til det.
Vi lever i et samfund hvor de fleste har et arbejde med løn, som de betaler skatter og afgifter af for at finansiere bl.a. understøttelse til dem som uforskyldt bliver arbejdsløse, men også til kontanthjælp, pensioner m.m. samt den øvrige velfærd vi har i det samfundsfællesskab vi fleste er en del af. Har socialdemokratiet ikke et slogan der hedder "gør din pligt og kræv din ret" det er jo sådan det må være i et retssamfund.

Annonce