Når magthaverne svigter for et Rolex-ur

Tillid til myndigheder og magthavere er en sårbar størrelse. Derfor skal politikerne passe meget på, hvis en oliesheik tilbyder dem et nyt Rolex-ur
I vinteren 2013 deltog jeg sammen med et par andre danskere på en konference i Ægypten, hvor vi var inviteret til at holde oplæg om det danske arbejdsmarked. I den forbindelse hilste vi på den daværende arbejdsminister fra det Muslimske Broderskab. Efter et kort møde, hvor han ønskede at få uddybet, hvordan den danske arbejdsmarkedsmodel fungerer i praksis, udvekslede vi visitkort.

Jeg blev overrasket over at se, at e-mailadressen på ministerens kort var oprettet hos den amerikanske internetgigant Yahoo

Jeg blev overrasket over at se, at e-mailadressen på ministerens kort var oprettet hos den amerikanske internetgigant Yahoo. Forklaringen jeg efterfølgende fik var, at den ægyptiske minister havde større tillid til, at hans e-mails ikke ville blive lækket til og overvåget af politiske modstandere og oprørere, hvis de befandt sig hos Yahoo, end hvis embedsmænd i administrationen havde adgang til serveren.

Eksemplet fra Ægypten viser, hvor galt det kan gå, hvis tilliden til offentlige myndigheder er så lav, at selv myndighedernes politiske ledere ikke stoler på dem. Et samfund med en så lav grad af tillid vil være præget af ustabilitet, korruption, magtmisbrug, uroligheder, oprør og utryghed.
Magthaverne skal værne om deres tillid

Et samfund destabiliseres naturligvis ikke fra den ene dag til den anden, og derfor kan det virke lidt søgt at drage paralleller mellem så forskellige lande som Ægypten og Danmark. Men tillid til myndigheder og magthavere er en sårbar størrelse. Netop derfor skal det tages særdeles alvorligt, når der er tegn på, at borgeres rettigheder trædes under fode eller når magthaverne ikke tager deres opgave med at værne om tilliden særlig tungt.

- Det gjaldt da Venstre, Konservative og Liberal Alliance foreslog, at Rigsrevisionen skulle flyttes langt væk fra hovedstaden med den konsekvens til følge, at den ville få svært ved at kontrollere ministerierne og varetage sin rolle som demokratisk vagthund.

- Det gjaldt også, da det kom frem, at PET har gemt oplysninger om borgerne i strid med loven.

- Det gjaldt i forbindelse med den lange række af skandalesager i SKAT, som har kostet skatteyderne milliarder af kroner.

Det gjaldt da det kom frem, at Politiet har holdt e-mails skjult for Tibetkommissionen, som skal afdække hvorvidt Politiet har krænket borgernes ytringsfrihed.

- Det gjaldt da det kom frem, at Politiet har holdt e-mails skjult for Tibetkommissionen, som skal afdække hvorvidt Politiet har krænket borgernes ytringsfrihed.

- Det gjaldt da daværende miljøminister Troels Lund Poulsen tog imod et Rolex-ur til en værdi af knap 70.000 kr. fra en oliesheik, ligesom det gjaldt da daværende vicestatsminister Bendt Bendtsen tog imod en lang række særdeles eksklusive golf- og jagtrejser fra store virksomheder.

- Og endelig gjaldt det da statsminister Lars Løkke Rasmussen først gav udtryk for ikke at kende den såkaldte kvotekonge John Hametner Larsen, men siden viste sig at have lånt Larsens luksussommerhus.
De mange bække små, kan  blive til mistillidens store å

Handles der ikke hurtigt og konsekvent på magthaveres lemfældige omgang med sandheden eller deres deciderede magtmisbrug vil tilliden hurtigt falde, og folk vil ikke have tillid til, at staten er fællesskabets – og dermed deres egen – repræsentant og beskytter.

Handles der ikke hurtigt og konsekvent på magthaveres lemfældige omgang med sandheden eller deres deciderede magtmisbrug vil tilliden hurtigt falde

Og så kan enkeltsager, der i dag ligner mindre alvorlige hændelser, vise sig at være som de mange bække, der ender med at gøre en stor å.

 

Rasmus Stoklund, folketingskandidat (S)

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.
Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning
 

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Rasmus Stoklund er medlem af Folketinget og politisk ordfører for Socialdemokratiet.


placeholder

Annonce