Annonce

Når USA og Kina går i handelskrig - koster det alle dyrt

Det er Trump, der har startet krigen, og den gør ondt på kineserne. Men svækkede handelsaftaler er også skidt for en lille åben økonomi som den danske.
Handel mellem lande har helt entydigt været den vigtigste motor bag vores øgede velstand i sidste halvdel af det 20. århundrede. Økonomer har uafhængigt af hinanden påvist sammenhængen mellem afskaffelse af en række høje toldsatser og handelsrestriktioner inden for blandt andet EU og den velstandsudviklingen, som den vestlige verden har oplevet siden Anden Verdenskrig.

Vi øger velstanden, øger forbrugernes adgang til de bedste og billigste produkter og sikrer en bedre velfærd

Når handel mellem lande fremmes, betyder det grundlæggende, at produktion af varer og levering af tjenesteydelser bliver varetaget af den mest effektive udbyder.

På den måde skaber vi arbejdspladser i Danmark, vi øger velstanden, øger forbrugernes adgang til de bedste og billigste produkter og sikrer en bedre velfærd. Vores partnerlande får de samme muligheder.

Men nuancerne skal med. For frihandel kommer i to udgaver, der hviler på hver sit ideologiske fundament.

To udgaver af frihandel

I den liberalistiske frihandel får markedskræfterne frit råderum. Her er ingen arbejdstagerrettigheder eller krav til miljø. Derfor ser man eksempler på fabrikker, der bogstaveligt talt styrter sammen om ørerne på underbetalte arbejdere i Bangladesh. Og danske skibe havner til ophug på strande i både Indien og Bangladesh – til stor fare for både arbejdere og miljø. Her er ingen omfordeling af det økonomiske overskud.

Det skaber ulighed og vækker følelser af uretfærdighed i befolkningerne. I den liberalistiske frihandel er det altså alene økonomisk vækst, der er det styrende princip. Man ser bort fra dem, det handler om: De mennesker, for hvem i morgen helst skal se bedre ud end i dag.

Den anden udgave af frihandel hviler på socialdemokratiske principper, hvor markedet er tjener og ikke herre

Den anden udgave af frihandel hviler på socialdemokratiske principper, hvor markedet er tjener og ikke herre. Det afgørende er at regulere markedskræfterne, så det positive udbytte giver muligheder til den brede befolkning.

Derfor stiller vi krav om forbrugerrettigheder, miljørettigheder og arbejdstagerrettigheder. Vi involverer os i verden og de lande, vi samarbejder med. Vi benytter frihandel og internationalt samarbejde til at løfte mennesker ud af forarmelse og farlige arbejdsvilkår. Samtidig sikrer vi bred økonomisk fremgang i Danmark.

Handelskrige er entydigt skidt for verden

Derfor er det også bekymrende, når verdens to største økonomier – USA og Kina - i øjeblikket kaster sig ud i handelskrig, hvor de gensidigt sætter toldmure op for at ramme hinanden og beskytte egne hjemmemarkeder. Det er Trump, der har startet krigen, og den gør ondt på kineserne. Der er vurderinger, som peger på, at Kinas vækst i forhold til det forventede kan blive reduceret med 15 procent. Det kinesiske aktiemarked er som den kinesiske valuta i fald.

Kinas vækst i forhold til det forventede kan blive reduceret med 15 procent

Men også amerikanerne betaler en pris, dels direkte på grund af de kinesiske toldmure, men også indirekte fordi mange af de virksomheder, der rammes af den amerikanske told, ganske vist ligger i Kina, men er ejet af ikke-kinesiske virksomheder og er underleverandører til blandt andet amerikanske virksomheder, der regerer på den nye told med at hæve priserne.

Da afgifterne på vaskemaskiner tilbage i februar blev hævet med 20 procent førte det således til en stigning i forbrugerpriserne på 16,4 procent, så den største del af de nye toldsatser betales af amerikanske forbrugere.

Handelskrige er entydigt skidt for verden, og for at gøre ondt værre har Trump i sin kamp for at nedbringe det amerikanske handelsunderskud set sig godt sur på Verdenshandelsorganisationen (WTO), der over 70 år (tidligere som GATT) har udviklet multilateral regulering for handel mellem lande og organer til at løse uoverensstemmelser, så det ikke bliver den stærke eller mest brutale, der styrer verdenshandlen men derimod lov og ret.

Når handelsaftaler og Verdenshandelsorganisationen bringes i fare er det skidt for en lille åben økonomi som den danske

Når handelsaftaler og Verdenshandelsorganisationen bringes i fare er det skidt for en lille åben økonomi som den danske. Det risikerer at koste arbejdspladser, vækst og velfærd. Når store lande kaster sig ud i handelskrige vil det med stor sandsynlighed smitte af også på Danmark.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Udenrigsordfører for Socialdemokratiet


Flere artikler om emnet

Annonce