Når borgerne bare er dig selv

Liberal debattør tager borgerne til indtægt for en hel masse synspunkter, som i bund og grund mest bare er hans egne.
På finans.dk kunne man forleden læse et blogindlæg af avisens faste ”serieiværksætter, forfatter og liberale debattør” Toke Kruse, som i bund og grund er en gentagelse af de seneste ugers talepunkter fra liberal side om at S og DF med deres forbud mod pirattaxatjenesten Uber sætter en stop for al innovation i al tænkelig fremtid. Fred være med det, det er selvfølgelig et synspunkt der står enhver frit for at indtage.

Det spøjse ved indlægget er blot, at bloggeren på trods af sit påståede liberale udgangspunkt, har et særdeles kollektivist synspunkt på borgerne, som han tager til indtægt for en masse politiske synspunkter, som der formentlig ikke er et flertal der har og bevisligt ikke er entydigt opbakning til.

Bloggeren påstår blandt andet, at ”Borgerne ønsker ikke at blive bestemt over eller have regler, der direkte skader markedet for et produkt, som de efterspørger.”

Hvilket jo er entydigt forkert. Uden at sætte tal på kan jeg blot konstatere, at der er masser af borgere der efterspørger ganske mange regler og regulering. Blandt andet stemmer mange af dem på politiske partier, der meget åbent erkender, at det er en del af deres værdigrundlag.

Og masser af borgere er medlem af foreninger, der arbejder for ordnede forhold på arbejdspladser, mens andre er medlemmer af organisationer, der ønsker kontrol med kemi i legetøj, med tilsætningsstoffer i mad, ordnede forhold i de brancher som producerer produkterne og regler for hvordan man markedsfører produkter og hvem der eventuelt må købe dem.

Det er altså ikke kun politikere, men masser af almindelige mennesker - borgere - der efterspørger regler.

I den sociale medie-boble
Bloggeren mener også, at fordi flere på sociale medier mener det samme som ham, så er det politiske system som sådan under pres: ”Men i takt med, at nye teknologier melder sig på banen, og det bliver lettere for borgerne at komme til orde gennem fx sociale medier, er det politiske system kommet under pres”.

Det kan slet ikke diskuteres, at de sociale medier blandt andet har givet plads til at flere kan komme til orde om alt muligt. Men en efterhånden velbeskrevet fare ved de sociale medier, er at vi lukke os inde i meningsbobler, hvor vi kun bliver eksponeret for de holdninger og det livssyns som folk der er enige med os. Og måske er det også derfor klummeskribenten kan frem til konklusionen om at ”borgerne ønsker et alternativ til taxi. Politikerne spænder ben for det”.

Der er tale om en falsk modsætning. Borgerne som sådan ønskede ikke et alternativ til taxi. At nogle borgere gerne ville have lov til at blive fragtet rundt af Uber, er helt indiskutabelt, men der er også masser af borgere som ser Uber som endnu et skridt hen imod et mere ureguleret arbejdsmarked, hvor ordnede forhold er en saga blot.

Politikerne er ikke en gruppe
Og ligeså lidt som at det var borgerne i ental, der ønskede Uber, lige så lidt var det ”politikerne” som sådan der var imod. Nogle politikere, fx nogle af dem som deler Toke Kruses ideologiske udgangspunkt, ønskede at lovliggøre Uber, mens et stort flertal bare ønskede noget andet.

”Det er på tide, at samtlige politikere lytter til borgerne og tager skeen i den anden hånd. Alternativet er, at Danmark taber et stort teknologisk momentum på gulvet.”

Måske kunne man spørge om ikke bloggeren også selv burde prøve det der med at lytte. For eksempel til nogle af de bekymrede danske borgere, som ikke springer på den første og bedste røverhistorie om, at bare fordi et stykke arbejde bestilles over en mobiltelefon, så skal der ikke gælde de samme regler for arbejdsmiljø, skatteindbetaling, overarbejdsbetaling og pension, som der gælder ude i resten af samfundet.

Det er fint og naturligvis helt legitimt synspunkt, at ønske teknologisk og digital innovation, men hvis den teknologiske udvikling blot skal bruges som rambuk for at skabe et mere ureguleret arbejdsmarked, så er jeg temmelig sikker på at et stort flertal af ”borgerne” siger pænt nej tak og sætter stor pris på når politikerne træder lidt på bremsen.
David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce