Naser Khader har ikke forstået den danske model

Jensens Bøfhus-konflikten viser, hvordan borgerlige politikere kan blive for ekstreme i deres modvilje mod fagforeninger.
Foto: Folketinget/Steen Brogaard
Naser Khader, De Konservatives udenrigsordfører
Skal det være politikerne der bestemmer lønnen, eller skal det være arbejdsmarkedets parter?

Et simpelt spørgsmål som ikke burde kræve stor forberedelsestid. Med færre strejkedage end vores naboer, tilfredse medarbejdere og arbejdsgivere og et fleksibelt system, der i løbet af 2020 har kunnet opvise et betydeligt antal trepartsaftaler for at holde hånden under en corona-ramt økonomi, giver svaret sig selv.

Den danske model er en kæmpe succes. Beundret ude i verden og anerkendt af højrefløjen herhjemme.

I blå blok holder man nemlig gerne skåltaler for den danske model, og kalder den for “et guldæg”, som tidligere beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), gjorde i 2019.

Vil koge suppe på hønen der lægger guldægget

Desværre står man på højrefløjen ved hver eneste arbejdskonflikt klar til at koge suppe på den høne, som lægger guldæggene.

Senest er det de konservatives beskæftigelsesordfører, Naser Khader, der i et blogindlæg på Avisen.dk kræver, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) griber ind i konflikten mellem 3F og Jensens Bøfhus.

Den danske model er en kæmpe succes. Beundret ude i verden og anerkendt af højrefløjen herhjemme.

Det forholder sig nemlig sådan, at så længe Jensens Bøfhus er konfliktramt kan restaurantkæden ikke få adgang til hjælpepakker, herunder lønkompensation til medarbejderne.

Hvad stikker under når konservative bekymrer sig om lønmodtagerne?

Når en konservativ politiker udtrykker omsorg for lønarbejderne, så er det en god ide at være på vagt, for hvad mon der stikker under? Og ganske rigtig: Khader undlader behændigt at nævne, at det er Jensens Bøfhus, der har startet konflikten ved at opsige overenskomsten og lockoute 3F-medlemmerne.

Årsagen til konflikt? Jensens Bøfhus vil sætte tjenerne 20 kr. ned i timen. Hvis en fagforening uden videre fandt sig i det, hvad var den så værd? 

Ved ikke at nævne hvem der har startet konflikten, bliver 3F alene gjort ansvarlig for, at omkring 300 uorganiserede medarbejdere står uden indtægt. Khader nævner heller ikke, at Jensens Bøfhus har afvist et tilbud fra 3F, om at finde en mindelig løsning for de berørte medarbejdere.

Skal fællesskabet hjælpe arbejdsgiverne?

Det er fermt spin fra arbejdsgiverne og de konservatives side. Sandheden er, at de vil have fællesskabet i form af statskassen til at betale udgifterne til den ene part i en arbejdskonflikt.

Når en konservativ politiker udtrykker omsorg for lønarbejderne, så er det en god ide at være på vagt, for hvad mon der stikker under?

I Danmark er det sådan, at skatter og afgifter primært betales af lønmodtagerne. Simpelthen fordi de er flest. Stod det til Naser Khader skulle danske fagforeningsmedlemmer altså føre konflikt mod deres egne interesser. For deres egne penge.

Skal det give mening med et frit aftalesystem på arbejdsmarkedet, så skal parterne også havde frie hænder til at konflikte mod hinanden. Det betyder at de røde politikere skal holde sig fra at hjælpe fagforeningerne, mens de blå skal undlade at støtte arbejdsgiverne.

På den måde får vi et lønniveau og nogle vilkår, der afspejler erhvervslivets indtjening og parternes styrkeforhold, Ja, man kan sige det fungerer på markedsvilkår.

Har K tænkt det her igennem? Næppe

Alt det har Naser Khader ikke forstået. Man kan ikke som konservativ det ene øjeblik rose den danske model, for så at kræve politisk indgriben hver gang, der opstår en konflikt. Prisen ved at lade to ligeværdige parter forhandle er nu engang, at de risikerer at blive uenige.

Stod det til Naser Khader skulle danske fagforeningsmedlemmer altså føre konflikt mod deres egne interesser. For deres egne penge.

Og har de konservative mon for alvor tænkt igennem, om det er en god idé at kræve, at Peter Hummelgaard, som er valg af 3F'erne i Kastrup, skal blande sig i faglige konflikter? Ønsker arbejdsgiverne sig et mere aktivistisk Folketing i en situation med massivt rødt flertal?

Næppe.

Niels Jespersen er chefredaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Findes der ret meget Naser forstår???

Naser khader forstår at pleje Naser Khaders interesser

Hvad Naser forstår vil jeg lade blive stående og hængende i luften.
Hans holdning til konflikten vil snart blive hevet ned fra luften af formand Pape. Meningsmålingerne viser at Pape og de konservatives politik falder i hver 10. vælgers smag. Det ønsker Pape nok at øge yderligere, og så skal Naser "bankes på plads". Tak til 3F som jeg anser for den førende kamporganisation for arbejderklassen. Som nu er mere funktionærklasse.
Jeg er stolt af at have været medlem af typografforbund som kæmpede for vi arbejderes sag. Vi endte i HK: Det var lige fra arbejderklasse til festforeningsklasse. Ingen hjælp til vi 11 ældre mænd (50-60 år) der blev fyret fra Jyske Avistryk (2001) med en behandling af os, som vi 11 opfattede som utilstedelig. Tak om de eventuelt enkelte der vil kloge sig på "fyringsafsnittet" kan det højst blive en holdning for derom skal afsnittet være oplevet for at være enig eller uenig med mig

Kommentar:

Der er over hovedet ikke noget nyt i, at borgerlige politikerer ikke interesserer sig i Lønmodtager forhold...

Efterhånden må man vel også tage alle 179 Folkevalgte med, da de efter min mening er Kameleoner, som ene og alene plejer deres eget politiske ego, som man til tydelighed ser med alle de Løsgængerer og overspringer på Christiansborg, som hellerer vil nyde de økonomiske frynsegoder end at overlade deres plads til deres suppleant...

God Weekend,
Erling Drews...

Sikke en gang sludder Niels Jespersen her er ude i.

Der er så meget at man nærmest ikke ved hvor man skal starte. Men for starte et sted så mangler NJ at forklare hvordan retten hjælpepakker pludselig til et spørgsmål om en forhandling mellem ligeværdige parter.

Det er jo staten mod en virksomhed de har tvunget til at lukke - der er ikke meget ligeværdigt i det og det kan i øvrigt heller ikke på nogen måde være i de ansattes interesse at virksomheden går konkurs.

Nu vi er ved det med ligeværdighed så ved jeg selvfølgelig godt at NJ mener det er arbejdsgiveren og fagforeningen er de ligeværdige parter, men hvordan en kriseramt resturationskæde bliver en ligeværdig modstander med en statsstøttet fagforeningen skylder NJ nu at forklare.

Nu vi er ved det med støtte så er noget af det mest forvrøvlede da NJ's påstand om at kompensation for Corona lukningen skulle udgøre en særlig støtte fra statskassen til den ene part i konflikten. Sandheden er den at fagforeningerne både har snablen i statskassen og får støtte fra staten i form af en særstilling.

Personligt har jeg ingen mening om konflikten i Jensens Bøfhus, men jeg synes det er træls at læse sådan en omgang sludder.

Nu er det sådan Harald at 3F har tilbudt i starten af Corona nedlukning at aflyse konflikten til det var ovre. Det blev et nej tak fra Jensens Bøfhus, det har der været indtil flere artikler om den gang. Så syntes sådan set med den længde en artikel/leder er at den dækker det som den som udgangspunkt stiller læseren i udsigt.

Der er vist meget du ikke forstår

Ganske modsat dig, synes jeg ikke, at lederen er noget sludder - tværtimod.
Men jeg kan forstå ud fra dit indlæg, at du ikke er arbejder og dermed ikke bryder dig om fagforeninger.
Det er en holdning du har lov til at have, men hvad i alverden laver du så herinde?
De blå har mange fora, hvor du kan boltre dig.

Hvis det forum ikke skal blive til et ekkokammer hvor vi små rosa bare bekræfter hinanden i vores egen fortræffelig holdninger, så må vi lade dem fra blåstue være med.

Arvid der er ingen på min arbejdsplads der kan lide 3F!
Tror du ikke der er fordi du er på offentlig forsørgelse du er så glad for fagbevægelsen?

Ja Harald,
Ganske som at Nasar Khader fatter en brik så gør du det tydeligvis heller ikke, og det endda at du afslutter dit indlæg med at du ingen mening har om konflikten mellem Jensens Bøfhus og 3F.

Gad godt vide om du også var blandt dem der spiste streg flæsk på Vejlegården, i sympati for den stakkels restauratør der ganske som Jensens Bøfhus er totalt tonedøve og ikke vil go i dialog.

Det bliver Jensens Bøfhus død ganske som det gik med Vejlegården.

Naser Khader er helt væk fra vinduet...

Nasar Khadar forstår ikke nordisk demokrati og arbejdsmarkedsforhold. Men han er god til at holde sig til, og på bedste mellemøstlige vis, at blive set og hørt.

sikke noget vrøvl. Naser ved udmærket hvordan verden hænger sammen her i DK - han er blot konservativ og dermed er hans udtalelser helt som forventet

Ja, send Nasar Khadar tilbage til det primitive land, han kom fra

Allan B. madsen: Du bruger grimme ord. Er du er meget primitivt menneske?

skulle jeg vælge mellem at beholde Naser og en person med så tåbelige udtalelser som så holder jeg på Nasar

At de borgerlige ikke er på arbejdernes side, er dog en gammel nyhed.

Annonce