Nedlæg regionerne! Men hvad så?

Som byrådspolitiker, der er tæt på borgerne, savner jeg langt mere konkrete svar på, hvad alternativet til en nedlæggelse af regionerne er. Hvad er det, de borgerlige vil med det?
Faktisk savner jeg, at regionerne har flere opgaver. Jeg mener, at kommunerne i forbindelse med kommunalreformen, på to punkter fik nogle opgaver, som burde tilbage i et regionalt led. Det handler om udsatte børn og det handler om miljøet.

Hvis blå blok vinder valget, er der reel risiko for, at de vil nedlægge regionerne. Konservative og Dansk Folkeparti har meldt klart ud, at regionerne skal nedlægges. Venstres holdning henstår stadig i det uvisse, men mon ikke at nedlæggelse af regionerne vil indgå i et regeringsgrundlag for blå blok?!

Jeg synes, svaret på nedlæggelse af regionerne mangler. Også mere end blot; hvad skal der så ske? Det er ikke fordi, jeg bare går ind for en bevarelse af systemer, men jeg synes faktisk at et demokratiske folkevalgt led mellem stat og kommuner giver god mening. Jeg er også af den holdning at dette mellemled, skal fyldes ud med noget mere. Det vil jeg vende tilbage til.

Hvad skal der ske, hvis regionerne bliver nedlagt?
Men hvad nu hvis regionerne blev nedlagt? hvad skulle der så ske? Jeg har hørt borgerlige politikere udtale, at så skal vi have nogle sygehusbestyrelser. Udover det åbenlyse kritikpunkt om, at de jo ikke nedlægger et fordyrende og ineffektivt led, men blot skaber et nyt og formentlig mere ugennemsigtigt. Så vil jeg også spørge, hvordan disse bestyrelser så skal vælges? Og hvilken rolle skal de have? Hvordan vil de borgerlige eksempelvis garantere, at patienterne på sygehusene får et sted at klage og bliver hørt? Hvordan vil de garantere, at der er tydelig gennemsigtighed i, hvem der sidder i disse sygehusbestyrelser og hvordan de håndterer klager? Eller det er måske Sundhedsstyrelsen, som skal sidde og håndtere borgernes oplevelse med sygehusvæsenet, mens sygehusbestyrelsen skal drive en forretning med behandlinger i metermål og profit på bundlinjen?

Som byrådspolitiker, der er tæt på borgerne, savner jeg langt mere konkrete svar på, hvad alternativet til en nedlæggelse af regionerne er. Hvad er det, de borgerlige vil med det? Og hvad bliver de konkrete konsekvenser? Det er simpelthen for nemt blot at sige, at regionerne skal nedlægges.

Regionerne skal også tage sig af udsatte børn og miljø
Faktisk savner jeg, at regionerne har flere opgaver. Jeg mener, at kommunerne i forbindelse med kommunalreformen, på to punkter fik nogle opgaver, som burde tilbage i et regionalt led. Det handler om udsatte børn og det handler om miljøet.

Jeg savner et overordnet regionalt led til at håndtere vores mest udsatte børn. Et led, der sikrer, at de kommer i de rigtige behandlinger, og hvor pris og placering, håndteres udenfor den enkelte kommunes pengekasse. Meget søges håndteret på bedste beskub i kommunale samarbejder, og det stadig forholdsvis nye Børnenes Hus, er også et godt skridt på vejen. Men ærlig talt; der er jo ikke tale administrative effektiviseringer, men tværtimod knopskud af nye enheder, der blot gør de lokalpolitiske strukturer og beslutningsgange endnu mere uklare for den enkelte borger.

Og så er der miljøet! Nu er det jo blevet sådan, at i mange tilfælde skal kommunen give sig selv deres miljøtilladelser. Så nu kan en vognmand, der kører med forurenet jord fra byggerier inde i byerne sige til en borgmester "hva', hvis jeg nu betaler dig en ti'er pr. vognlæs forurenet jord og lægger det i en bunke her, så har du til at lave en kommunal skibakke til glæde for dine borger?" Og hvilken borgmester ville ikke sige ja til det? Og med lidt murbrokker i bunden, så går der mange år, før forureningen trænger igennem og ned til grundvandet -det sker i hvert fald ikke før borgmesteren er væk igen. Men det er næste generation, der arver problemet med forurenet grundvand, og det er kommunen selv, der udsteder miljøtilladelsen.

Borgerne kommer til at tabe
Jo, jeg savner konkrete svar på alternativet til regionerne, som ikke blot er nye fordyrende, ineffektive og ugennemsigtige beslutningsled. Jeg savner en klar struktur, der er gennemsigtig for vores udsatte børn og deres forældre. Jeg savner, at miljøet styres af et mere neutralt og overordnet regionalt led. Og det er ikke bare fordi, jeg vil skrue tiden tilbage, og have alt som det var før kommunalreformen, men her på 8. år efter reformen er det ikke alt, der dur og flere administrative led er opstået. Og nu vil de borgerlige gudhjælpemig nedlægge regionerne, men kommer ikke med noget som helst klart svar på, hvad der så skal ske. Taberne bliver helt sikkert borgerne, der får sværere og sværere ved at gennemskue, hvor de reelle beslutninger tages, og hvordan de kan bruge deres demokratiske ret til at bestemme i hvilken retning, vi skal.

 

Marie  Stærke (f. 1979)er uddannet stud.mag. og har siddet i Byrådet i Køge siden 2001. I perioden fra 2007-2013 var hun borgmester. I dag er hun viceborgmester og gruppeformand for Socialdemokraterne i Køge.

‘Kommunale rødder’ er en fast klumme på netavisen Pio, der to gang ugentligt vil bringe indlæg fra en række af socialdemokratiets førende byrådsmedlemmer.


placeholder

Annonce