Annonce

NEJ! Der skal ikke bruges uddannelseskroner på skattelettelser

Højrefløjen er i fuld gang med at stille et forslag i folketinget, som bedst kan sammenlignes med at tisse i bukserne for at holde varmen.
De fleste af os finder tidligt i vores barndom ud af, at det ikke er ret klogt at tisse i bukserne for at holde varmen. Det føles måske rart i ganske få sekunder, men derefter står man igen og fryser, nu bare med våde bukser.

Bedst kan sammenlignes med at tisse i bukserne for at holde varmen

Alligevel er C, NB, V, DF og LA i fuld gang med at stille et forslag i folketinget, som bedst kan sammenlignes med at tisse i bukserne for at holde varmen. De vil suspendere virksomhedernes indbetaling til Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag, AUB, resten af året.

Lad os skærpe incitamenterne 

AUB’en er en fond alle virksomheder i Danmark indbetaler til og den dækker virksomheders udgifter til lærlingeløn under skoleophold, samt en række andre udgifter. Det betyder i praksis, at de virksomheder som ikke tager lærlinge, har flest udgifter ved AUB, hvorimod de virksomheder som er gode til at løfte et lærlingeansvar, har overskud igennem AUB. Fonden har det formål at omfordele midler fra dårlige lærlingevirksomheder og giver dem til gode.

Når de borgerlige partier vil suspendere AUB indbetalingerne, så kan man med rette sige, at de vil give en skjult skattelettelse til alle virksomheder, både ansvarlige og uansvarlige.

Hvorfor gælder det ikke, at vi skal give incitamenter til at tage lærlinge?

Det er ikke alene en dårlig ide, det er også direkte modstridende med de borgerliges retorik i andre debatter. F.eks i dagpengedebatten, hvor man mener at incitamentet til at tage et arbejde skal være så stort som muligt. Mit spørgsmål til de borgerlige er derfor: Hvorfor gælder det ikke, at vi skal give incitamenter til at tage lærlinge?

Det må også være i virksomhedernes interesse, at de mange lærlinge som netop har gennemført et grundforløb, ender med en uddannelsesaftale. Og ikke ender med at sidde fast på et skolepraktikcenter eller i værste fald, at droppe ud af deres uddannelse. Der hersker nemlig ingen tvivl om, at vi så snart det økonomiske opsving igen rammer, så skal lytte på arbejdsgiverklynk om mangel på faglært arbejdskraft. Hvor stor problemet med mangel på faglærte skal være, det bliver afgjort i disse måneder.

De gode virksomheder i højere grad skal kompenseres igennem AUB fonden

3 forslag fra Metal Ungdom

I Metal Ungdom tror vi på, at der skal gives flere incitamenter til at tage lærlinge. Og at de gode virksomheder i højere grad skal kompenseres igennem AUB fonden. Derfor byder vi ind med følgende 3 forslag, når der på tirsdag startes forhandlinger imellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter.

1. Viderefør lønkompensationsordningen for lærlinge året ud og lad AUB fonden betale. På den måde bliver det 90 procent omkostningsfrit at have lærlinge resten af året. Det har vi behov for, da vi har set et fald i antallet af indgåede uddannelsesaftaler under Corona på 80 procent. Det kan i værste fald ende med en lærlingeboble på skolepraktikcentrene og det er ingen tjent med. Derfor skal AUB midlerne arbejde for flere lærepladser og belønne de virksomheder, som løfter ansvaret.

Det kan i værste fald ende med en lærlingeboble på skolepraktikcentrene

2. Fastsæt AUB satsen til 100 procent af alle udgifter permanent.

Det vil bringe os tættere på en situation, hvor AUB-fonden ikke går for meget i overskud. I stedet for blindt at give pengene til alle virksomheder, så vil de gå til at betale alle de gode virksomheders udgifter under lærlinges skoleperioder.

3. Behold AUB indbetalingssatsen som den er.

Siden 2016 har AUB-fonden opbygget et overskud. Det mener vi ikke er formålet ved fonden. Men hvor arbejdsgiverne ønsker indbetalingssatsen sat ned, så ønsker Metal Ungdom, at man i en trepartsaftale bliver enige om nye initiativer, som kan sætte AUB midlerne i spil for flere faglærte i fremtiden.

Sætte AUB midlerne i spil for flere faglærte i fremtiden

Der skal afsøges muligheder for at belønne de ansvarlige virksomheder yderligere. Det vil heller ikke være en straf for de uansvarlige virksomheder, da de blot vil skulle fortsætte den hidtidige indbetaling. I bedste fald vil man endda se større efterspørgsel på lærlinge, da incitamentet til at løfte ansvar øges.

Skjulte skattelettelser  

Der er altså mange gode måder, hvorpå vi kan sætte AUB midlerne fornuftigt i spil. Skjulte skattelettelser er ikke en af dem.

Jeg håber arbejdsmarkedets parter og finansminister, Nicolai Wammen, tænker langsigtet med AUB midlerne. Det vil være katastrofalt, hvis vi ender med en kortsigtet Tisse-i-bukserne-løsning på et så vigtigt område.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Thomas Skriver Jensen er industritekniker og folketingskandidat for Socialdemokratiet i Odense Sydkredsen.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Komiske Thomas FUP, det du skriver må jo betyde at du mener at virksomhederne selv skal betale for uddannelse af den faglærte arbejdskraft de har behov for, tja hvorfor ikke, hvis det er det virksomhederne og de borgelige ønsker, men man skal nok politisk være medlem af Liberal Alliance eller Nye Borgelige for at synes det er en god ide.