Netværk: Lærere og underviseres ytringsfrihed er truet

Gruppen Paty, som er opkaldt efter den myrdede franske skolelærer Samuel Paty, bruger grundlovsdag til at advare om, at lærere og undervisere ikke længere tør bruge kontroversielt materiale i undervisningen.
Foto: Colourbox
“Det siger nærmest sig selv,” siger formanden for Dommerfuldmægtigforeningen, Nina Palesa Bonde, og griner, da hun bliver spurgt om, hvorfor Gruppen Paty, grundlovsdag har indbudt til et møde i Ørsted Parken, i København. Mødet, hvor der vil være talere og en paneldebat, har overskriften “Ytringsfrihed for lærere og undervisere”

“Det er grundlovens paragraf 77, det er ytringsfriheden,” siger Nina Palesa Bonde.  

Skolelærernes ytringsfrihed er truet

“Man kan vælge at gå ned af mange stier den dag, men ytringsfriheden er forudsætningen for, at vi kan diskutere alle de andre ting i grundloven. Og når vi så er i en tid, hvor lige præcis skolelærernes ytringsfrihed er truet, og begynder at udsætte sig selv for selvcensur, så er det en oplagt mulighed at markere på denne dag.”

Drab på lærer

Gruppen - eller netværket - blev dannet sidste år i oktober efter, at den franske lærer Samuel Paty fik halsen skåret over for at have vist Muhammed-tegningerne i sin undervisning. Gruppen Paty arrangede en mindehøjtidelighed foran Christiansborg og et fakkeltog til den franske ambassade på Kongens Nytorv.

“Vi havde behov for en her-og-nu-markering af, hvad vi desværre ser som et symptom på, at nogle lader sig rive med af deres følelser og handler ud fra dem,” siger Nina Palesa Bonde. Modsat hende ønsker flere medlemmer af netværket ikke at stå frem med deres navn af frygt for repressalier.

Efterfølgende har netværket forsøgt at få fokus på netop lærere og underviseres metode-, undervisnings- og ytringsfrihed.

“Vi tænker ikke ensidig på bestemte problemer som Muhammed-tegningerne, fordi det er en bredere debat end bare tegningerne, eller på ensidige løsninger som tvang i skolerne,” siger Nina Palesa Bonde.

Det vil vække for store følelser

“Det ville jo også stå i modsætning til det, som vi netop står for: Nemlig frihed. Men vi mener, at nogle organisationer - for eksempel Danmarks Lærerforening - mangler at anerkender, at der er et problem, og vi hører om stadig flere problematiske episoder. Vi ser flere og flere eksempler på selvcensur, hvor en skolelærer gerne vil bruge noget materiale - ud fra et sagligt og fagligt hensyn - men undlader at gøre det, fordi de kan forudse problemer. Det vil vække for store følelser for nogle og/eller skabe en konflikt.”

I februar viste en undersøgelse, at mens 15 procent af alle lærere har vist Muhammed-tegningerne i undervisningen, gælder det for 41,2 procent af samfundsfagslærerne.

Blandt de lærere, som ikke har vist tegningerne, svarer 21,8 procent, at de har undladt det for ikke at krænke elevers følelser, og 6,4 procent har undladt af frygt for, at nogle elever ville reagere på en måde, som ville ødelægge undervisningen. Cirka lige så mange af lærerne svarer, at de har undladt at vise tegningerne af frygt for elevernes forældres reaktioner.

Den brede diskussion

Senest bebudede statsminister Mette Frederiksen (S) i maj, at hun vil indkalde Folketingets partier til drøftelser om ytringsfrihed og censur. Eller hvad statsministeren kalder den “brede censurdiskussion” og altså ikke kun lærere og underviseres brug - eller manglende brug - af Muhammed-tegningerne.

Heftige sexscener

“For når jeg hører fra lærere, at man går uden om abortspørgsmålet, fordi det kan provokere nogle elever, som er imod fri abort, eller der er hæderkronede danske forfattere, som nogle elever ikke vil læse, fordi der er ‘heftige sexscener’ som de kalder det eller der skrives om sex udenfor eller før ægteskabet, så er vi jo allerede et sted, hvor vi ikke må være som samfund," forklarede Mette Frederiksen.

Drøftelser som Nina Palesa Bonde ser frem til. Netværket har selv været igang med at producere en video, hvor undervisere og komikere forholder sig til, hvordan de på den ene side gerne vil bruge noget materiale, hvis det er relevant, men på den anden side ikke tør. I den forbindelse har netværket modtaget mange positive svar fra lærere og komikere, som synes, at det er et vigtigt emne, og noget man bør tale om. De tør det bare ikke selv.

“Vi bliver fanget fanget i en Catch-22,” siger Nina Palesa Bonde.  

"Man tør ikke bare gøre det. Man tør heller ikke sige, at man ikke tør gøre det. Men der er dog et par enkelte, som har turdet.”  

Charlie Hebdo takkede nej 

Herhjemme fik drabet på Samuel Paty også Nye Borgerlige til at samle penge ind for at bringe en annonce i Weekendavisen, B.T og Berlingske med tegninger af profeten Muhammed fra satiremagasinet Charlie Hebdo. Men planen måtte opgives - og de indsamlede 300.000 kroner returneres - efter at Charlie Hebdo afviste at give partiet tilladelse til at bringe tegningerne.

Efterfølgende er Jannie Bøgh, som ved den lejlighed stod frem og fortalte, at hun havde tænkt sig at bruge Muhammed-tegningerne i sin undervisning gået “ned med stres.” Jannie Bøgh, der stiller op for Dansk Folkeparti ved kommunalvalget i Frederikssund, arbejder som speciallærer på en folkeskole i Nordsjælland.

“Frygten er reel og grum,” skriver Jannie Bøgh på Facebook og fortæller, at hun har savnet opbakning fra sine kollegaer på lærerværelset. Når Jannie Bøgh træder på lærerværelset, bliver der i stedet bomstille. Og ingen hilser længere på gangen.

placeholder

Mødomsmyten

Nina Palesa Bonde efterlyser, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) producerer relevant undervisningsmateriale til lærere og undervisere, som de så kan vælge at bruge. Eller lade være med at bruge. For det skal ikke være tvang.

“Så vil det ikke være den enkelt lærer selv som har bladret op i avisen, eller fundet noget på nettet, og som derfor bærer ansvaret på sine skuldre,” siger Nina Palesa Bonde.

“I stedet vil læreren kunne henvise til, at hvis vedkommende vælger at tage et kontroversielt emne op, så er det med noget undervisningsmateriale, som er blåstemplet af Børne- og Undervisningsministeriet. Men det har Pernille Rosenkrantz-Theil ikke villet være med. I stedet har børne- og undervisningsministeren kun ønsket at klæde læreren på med nogle kurser i konflikthåndtering og ellers lade politiet stå klar. Hvis altså det går galt.”

Nina Palesa Bonde nævner, at Børne- og Undervisningsministeriet har lavet materiale om “mødomsmyten", hvilket er kontroversielt i religiøse kredse.

Tager bladet fra munden

“Når helt almindelige kvinder med forskellig etnisk og kulturel baggrund står frem, tager bladet fra munden og bryder med et svært tabu med udgangspunkt i deres egen oplevelse, så skaber det et rum for både identifikation og refleksion, som kan inspirere andre unge til at gøre det samme,” som det hedder i materialet.

“Der er åbenbart nogle kontroversielle emner, som Pernille Rosenkrantz-Theil godt tør røre ved,” siger Nina Palesa Bonde.

“Hvorimod man ikke tør røre ved andre. Så vi er kun glade for, at statsministeren nu vil have en bredere diskussion.”

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvor er det trist, men sandt. Den muslimske kultur trænger mere og mere ind i vores hverdag, og for at få fred giver vi efter lidt efter lidt, mere og mere. Så pakker vi det ind i "at vi tager hensyn" Vi giver afkald på vor egen kultur og normer for at tilfredsstille en fremmedartet indvandrende befolkning, som for manges vedkommende ikke har tænkt sig at integrere sig.

Unægtelig sørgelige tilstande. Jeg vil ikke klandre dem, som oprigtigt frygter konsekvenserne ved f.eks. at vise profet-tegninger, men jeg har til gengæld kun foragt tilovers for dem, der forsøger at bortforklare, benægte og/eller bagatellisere de helt åbenlyse problemer - eller endnu værre: forsøger at gøre dem, som finder modet til at vise rygrad, til skurkene. Der er et stort FØJ helt utilstrækkeligt.

Uden ytringsfriheden var der ingen vestlig civilisation, vi ville alle være overladt til religiøse fusentaster og deres fantasier om paradiser, englebasser, djævle og helveder. Uden ytringsfriheden var vi alle tvungne til at tro på at mere CO2 fører til højere temperaturer, uden ytringsfrihed kan despoter komme tilmagten, osv. osv.
Ytringsfriheden er den ypperste frihed. Perlen blandt vores øvrige friheder.

"Den kloge giver efter. En sørgelig kendsgerning. Men det forklarer dumhedens verdenstyranni."

Sofie Carsten har netop holdt tale:

Frit land eller et fejt land!?!

Det var hovedbudskabet.

Tænk hvis....

If you Can Dream it, you Can do it!

Var hendes drøm?

Frit Danmark. Et frit land!

Rørt, vred, indigneret.

Hun stod med et brev i hånden fra en syrisk flygtning, der selvfølgelig hed Muhammed.

Tænk alle de andre breve hun kunne have valgt fra titusinder af andre danskere.

Men Muhammeds blev valgt til grundlovsdagen 5. maj 2021.

Ikke et brev fra Morten Østergaard.

Hans drømme var et helt andet sted!

Et frit land for hvem?

Morten Østergaard er dømt ude! Hos de radikale! Hos de danske vælgere!

Sofie Carsten fremhævede at

“ Vi har glemt hvem vi er. Ikke et frit land. Faret vild.”

Og fortsatte:

Vi skal sætte mennesker frie.
Gøre drømme til virkelighed.
Fri til at gøre mennesker til det de er.

Med den forvrøvlede snak må man så stilfærdigt spørge?

Hvorfor kunne Morten Østergaard så ikke blot være den han er?

Sofie Carsten fortsætter

“Os” og “dem” må ikke forhindre et “vi”.

Vi må således forstå at Morten Østergaard er på vej tilbage som leder af de radikale.

Således at retsstatspartiet over alle retsstatspartier kan i handling bevise sin retorik.

If you Can Dream it! You Can do it!

Tænk hvis alle Muhammeder drømmer om at gøre Danmark til et muslimsk land.

Det er okay ifølge Sofie Carsten Nielsens retorik, som hun udbreder til hele den danske ungdom fra Ollerup.

Demokratiet et jeres! Hvilket samfund vil vi være?

Et muslimsk svarer Muhammed frisk og frejdigt!

Sofie Carsten Nielsen er sat skakmat.

Svømmedragten er hevet af Morten Østergaard.

Jeg er et nøgent menneske. Vort demokrati er klædt af til skindet.

Sofie Carsten Nielsen har holdt sin sidste demokratiske tale på en 5. Juni.

Dagen der skulle fejre demokratiet og grundloven. Et frit Danmark. Et frit land!

If you Can Dream it! You Can do it!

Alle grænseporte står åbne! Just Dream!

Ytringsfriheden er et fantastisk våben.

Indtil naiviteten tager over!

Som det skete for en Morten Østergaard.

“ Vi havde ikke fantasi”

Netop! Radikale er og bliver verdens mest naive folkefærd.

Men pandemien har været en øjenåbner for danskerne!

Fantasien sætter ej mere grænser!

Kun vores fælles restriktioner bekæmper dem.

Hvilket samfund vil vi være?

Et brasiliansk? Et amerikansk? Et muslimsk? Eller et dansk?

Tilsyneladende ikke et Morten Østergaards! Der gik grænsen! Selv for en radikal!

De havde ikke fantasien! Og ytringsfriheden. Lukket ned i partiapparatet!

“Jeg er en af dem...”, startede Sofie Carsten Nielsen sin tale. Citat fra Muhammed.

Underforstået. En af dem der ikke hører hjemme....

Som en anden Morten Østergaard. Fordømmelsen er hård. Selv hos de radikale. Men de ser kun splinten i øjet hos socialdemokrater, DFere, NBere, KFere, ja, alle danskere der ikke bruger ytringsfriheden på samme måde som de selv..

Ytringsfrihedens iboende selvmodsætning!

If you Can Dream it! You Can do it!

Trump drømte om at omforvandle præsidentvalgresultatet i USA. Og ville med ytringsfriheden føre det ud i livet.

Trump er beviset på Sofie Carsten Nielsens forvrøvlede snak.

Han kunne ikke føre sin drøm ud i virkeligheden. Drømme har begrænsninger!

Demokratiets begrænsninger! Derfor grundloven! Derfor sikrer demokratiet at naive radikale drømme holdes i ave!

Som når en Morten Østergaard tror at han efter at have svømmet i vandet, også kunne gå på vandet iblandt de kvindelige radikale køn.

Demokratiet hos de radikale satte en stopper for hans drømme.

Se det er demokratiets rette natur, fru Sofie Carsten Nielsen.

Man kan ikke bare drømme hvad som helst. Det sætter demokratiet heldigvis en stopper for.

Put blot ordene i munden på Hitler eller Assad i Syrien:

If you Can Dream it! You Can do it!

Hitler lykkedes næsten. Assad lykkedes!

Nu også Sofie Carsten Nielsen og de radikales politik. Hvor sørgeligt!

Demokratiet begrænser ytringsfriheden.

Trump fik mundkurv på og Biden blev præsident. Det virker i USA og i Danmark. Endnu.

God grundlovsdag....

Danske lærere kan nøjes med at analysere danske politiske talere. Der ef nok at tage fat på!

Tag dem på ordet!

Men tag dem aldrig på låret!

Så er du dømt ude for altid!

Hos radikale, socialdemokrater, konservative! Tænk hvis det havde været Sofie Carsten Nielsens budskab til alle de letpåklædte nærhedssøgende unge efter halvanden år med afstand, håndsprit og kropsfrie bobler.

Så ville selv en Morten Østergaard have været en del af “os” i dansk politik.

Demokrati er lig restriktioner. Også nær coronaen måske en dag er borte.

Ansvar, ordentlighed, medmenneskelighed.

Ord der netop begrænser vore drømme.

Frihed eksister kun i drømme. I paradiset.

Isabella Arendt og Kristendemokraterne forsøgte i dagens grundlovstale at stjæle de frafaldne radikale med en tilsvarende naiv tale. Blot blev tro og familie føjet til.
KD er nu børnenes parti.

Spændende om de også vil pege på børnenes statsminister som statsminister.

Eller skabe opbrud i dansk politik sammen med de radikale som Hans Engell beskrev som de borgerliges eneste drømmescenarie de næste ti år.

Når de radikale drømmer, ved man aldrig hvad der sker i dansk politik.

Annonce