Ni initiativer skal forhindre sexovergreb mod børn

Justitsminister Nick Hækkerup (S) fremlægger overgrebs-pakke: Skærpede straffe og en ny definition for, hvornår der er tale om voldtægt af mindreårige
Foto: Red Barnet
Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær, Red Barnet, og justitsminister Nick Hækkerup (S) ved præsentationen af regeringens overgrebspakke
       

Justitsminister Nick Hækkerup har mandag fremlagt en overgrebs-pakke med ni initiativer, der skal sikre, at seksuelle overgreb mod børn straffes hårdere end i dag, og at overgrebene bedre kan efterforskes og retsforfølges.

“Flere retssager har vist, at der i dag er et misforhold mellem strafniveauet for voldtægter af børn og andre seksuelle overgreb end voldtægt. Forskellen kan være på adskillige års fængsel. Derfor ønsker regeringen, at straffen for andre seksuelle overgreb end voldtægt forhøjes med 50 pct., så strafniveauet matcher den grove forbrydelse, som andre seksuelle overgreb end voldtægt mod børn er,” hedder det i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.

Med udspillet bliver al sex med børn voldtægt

I regeringens udspil lægges der også op til en opdatering af straffelovens voldtægtsbestemmelse, så den bedre afspejler den forbrydelse, der reelt finder sted i sager om samleje mellem mindreårige og voksne.

Således lægges der i udspillet op til at, det forhold, at en voksen, der er fyldt 22 år og har sex med et barn under 15 år, per definition er voldtægt.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Børnene og deres pårørende skal ikke leve med, at der i sager om seksuelle overgreb på børn kun gives små straffe, blot fordi det ikke er samleje, der har fundet sted. Derfor er der et klart behov for, at vi får opdateret straffeloven på det her område, så ofrene og deres pårørende ved, at gerningsmændene straffes hårdt.”

Generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, mener, at der med initiativerne sættes ind over for et dobbeltsvigt af børn, der har været udsat for overgreb:

I dag beskytter loven ikke børn, som har været udsat for overgreb, godt nok

”I dag beskytter loven ikke børn, som har været udsat for overgreb, godt nok. Det er et dobbeltsvigt, hvis børn, der har været udsat for overgreb, også oplever, at retssystemet ikke tager dem alvorligt. Derfor er det her udspil så vigtigt et skridt, ligesom at forebyggelsen, behandlingen og hjælpen til ofrene selvfølgelig er helt afgørende.”

Sætter ind over for fjernovergrev via nettet

Regeringens udspil tager også fat på de udfordringer, der er opstået med digitale krænkelser over internettet.

Derfor lægges der med udspillet op til, at pengeinstitutter fremover skal kunne dele mistænkelige forhold og pengeoverførsler vedrørende fjernovergreb på børn med politiet.

Der nedsættes desuden en arbejdsgruppe, der skal se på, om der skal ske yderligere ændringer i straffeloven i forhold til f.eks. grooming og sextortion.

Endelig omfatter udspillet forebyggelse af sexovergreb mod børn. Med udspillet ønsker regeringen således at gøre det muligt at tage passet fra personer, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, hvis de mistænkes for at ville rejse til udlandet for at begå overgreb.

SF: Børn kan ikke give samtykke

SF’s retsordfører, Karina Lorentzen, er begejstret for regeringens nye overgrebspakke:

Et barn bør simpelthen ikke kunne give et lovligt samtykke til den slags

“Jeg har hele tiden fastholdt, at det skal være en voldtægt, når et barn under 15 år udsættes for overgreb af en voksen. For i min optik skal et barn aldrig stå med ansvaret for at sige nej til en voksen, som er det fysisk og psykisk overlegent. Et barn bør simpelthen ikke kunne give et lovligt samtykke til den slags. Derfor er jeg oprigtigt glad for at der rettes op på den ringere retsbeskyttelse, som børn under 15 år har haft,” siger hun.

Hun og SF savner dog i udspillet, at straffeloven udstyres med en selvstændig paragraf om grooming overgrebspakkenburde indeholde en særlig paragraf om grooming - hvor en krænker - ofte over længere tid - opbygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at begå et seksuelt overgreb:

“Børn skal beskyttes mod den manipulation, de risikerer at blive udsat for, når en voksen søger at skabe et forhold til dem. De kan ikke gennemskue det, og de er lette ofre på nettet. Derfor skal det meget klart signaleres, at den ofte langvarige proces, som gerningsmænd udnytter til at skabe et tillidsforhold gennem børnenes spil, chatfora og lignende, skal være kriminaliseret,” siger Karina Lorentzen.

SF’s retsordfører havde også gerne set, at overgrebspakken havde medtaget en udvidelse af rufferiparagraffen, så den også omfatter sugardating på digitale platforme:

“Det er selvfølgelig fint nok, at det undersøges, men jeg havde måske håbet på, at man allerede nu havde et svar på den situation.” 

SF fremsatte i november et forslag om kriminalisering af udbud, formidling og facilitering af sugardating via hjemmesider m.v.

Her er de ni initiativer

Regeringens overgrebs-pakker består af ni initiativer: 

  1. Strafskærpelse for seksuelle overgreb mod børn.

  2. Børn under 15 år skal ikke kunne samtykke til sex med en voksen.

  3. Forbud mod sexdukker der fremstår som børn.

  4. Udrejseforbud for personer dømt for seksuelle overgreb.

  5. Styrkelse af samarbejde mellem politiet og pengeinstitutter om bekæmpelse af fjernovergreb.

  6. Børneattesten udvides.

  7. Hemmelig ransagning i sager om besiddelse og udbredelse af seksuelt overgrebsmateriale mod børn.

  8. Stærkere indsats over for digitale krænkelser

  9. Midler til styrket indsats til personer med seksuelle tanker om børn

Se hele regeringens udspil her.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er lidt fjollet med forbud mod børnesexdukker. Hvis der er nogen, der har fornøjelse af det, så lad dem dog, det går jo netop ikke ud over nogen, andre en dukken, men den er nok ligeglad.

Annonce