Socialdemokratiske MF’ere tager forfejlet hensyn i islamisme-debat

Kommentar: De socialdemokratiske folketingsmedlemmer Rasmus Horn og Lars Aslan tager et forfejlet hensyn, når de vender det blinde øje til koblingen mellem islamisme og terror.
”Efter den sidste Tids Begivenheder er den Frist, der er givet os kun kort, og det vil være Statsmændenes Opgave at gribe til”, skrev Hartvig Frisch i indledningen til sit værk om trusler mod demokratiet ”Pest over Europa” i 1933.

Frisch havde ret i forhold til datidens trusler – fascisme, nazisme og kommunisme. Og det samme kan siges om vor tids totalitære trusler – populisme, nationalisme og islamisme. Socialdemokratiets svar på de totalitære trusler må dengang som nu være en stædig insisteren på demokratiet, samtidig med at levevilkårene bliver forbedret for den brede befolkning.

Lige så lidt, som Socialdemokratiet er panikkens og de hurtige løsningers parti, lige så lidt er det i vores natur at se med det blinde øje på tidens udfordringer eller trække på skuldrene i alvorens stunder.

Horn og Aslans falske udfald
Derfor er det så ærgerligt at se, hvordan de to socialdemokratiske folketingsmedlemmer Rasmus Horn Langhoff og Lars Aslan Rasmussen har reageret på den frygtelige terrorhandling i Berlin tirsdag.

Aslans utidige kommentar understreger også en trist mangel på forståelse for Socialdemokratiet.

Lars Aslan Rasmussen reagerer på en udmelding fra Søren Espersen, hvor Espersen noterer sig, at den formodede gerningsmand kom til Tyskland som flygtning. Det får Aslan til at skrive om Espersen, at ”den danske ekstremist og hadprædikant slår til igen.”

Det behøver ingen uddybning, hvor grænseoverskridende upassende det er at kalde en folkevalgt for ekstremist og hadprædikant i de samme timer, hvor ofrene for netop ekstremisme og prædikanters had stadig er ved at blive gjort op.

Aslans utidige kommentar understreger også en trist mangel på forståelse for Socialdemokratiet. Socialdemokratiets opgave er ikke at går efter de billige point eller indløse billet til et konfliktoptrappende hylekor, når tiderne er svære. Det lader vi trygt Det Radikale Venstre om. Socialdemokratiets opgave er tværtimod at tage problemerne og truslerne mod det frie demokrati alvorligt. At samle i en splittet tid. At udrydde de mekanismer og uretfærdigheder i et samfund, der gøder jorden for totalitære ideologier.

Rasmus Horn Langhoff har også reageret på Søren Espersens udmelding. Han mener mere afdæmpet, at vi blot skal vente på begravelserne, før vi laver ”politisk plat”.

Flygtningestrømme kan være en sikkerhedstrussel
Hvor Horns og Aslans udtalelser adskiller sig i værdighed og ordentligt sprogbrug, er de begge vævet ind i et falsk politisk bagtæppe, der aldrig må blive Socialdemokratiets. Horn og Aslan gør sig skyldige i relativiseringens fejl, hvor de i misforstået godhed over for herboende muslimer forsøger at nedtone truslen fra islamisme.

Søren Espersen har jo – desværre – ret i, at de store flygtningestrømme til Europa kan udgøre en trussel mod vores sikkerhed

Europas sikkerhed truet af politisk islamisme. Vi er truet af terror, vi ser unge mænd og kvinder drage i hellig krig, vi ser parallelsamfund og en sammenhængskraft og en fri samfundsorden, der er under alvorligt pres i øjeblikket.

Søren Espersen har jo – desværre – ret i, at de store flygtningestrømme til Europa kan udgøre en trussel mod vores sikkerhed. Af den simple årsag, at vi ikke har overblik over, hvem der er iblandt, og om nogle af de mennesker, der kommer hertil, vil os det ondt. I en ny risikovurdering har det europæiske grænseagentur Frontex fastslået, at der kan gemme sig mørkemænd i de grupper af mennesker, der kommer til Europa med et reelt og berettiget krav på beskyttelse.

Islamisme skal ikke relativeres
Uanset, om man kan lide det eller ej, er der en sammenhæng mellem terror og islamisme. Det er ikke Falun Gong, katolikker eller Indre Mission, der slår civile ihjel. Den europæiske sikkerhed er ikke truet af kvækere eller hinduister. Den er truet af fundamentalistiske grupper inden for islam, der ikke blot ser islam som en religion, men som et politisk system, som vi koste hvad det koste vil skal efterstræbe.

Lige så misforstået som det er at ville holde hver enkelt muslim ansvarlig for andre muslimers handlinger, lige så misforstået er det, at vi af hensyn til herboende muslimer skal bringe forbehold ind i diskussionen om, hvordan politisk islam skal bekæmpes. Der er ingen kollektiv skyld. Det er ikke den fredelige, moderate muslims skyld. Den fredelige, moderate muslim er ikke skyldner, syndebuk eller adressat i en diskussion af islamisme.

Hvis vi skal bekæmpe den nye tids antidemokratiske og menneskefjendske ideologier, må vi starte med at anerkende dem som sådanne. Islamisme er en sådan. Dens trussel er reel. Ikke kun når den viser sit grimmeste ansigt i form af terror som i Berlin, men også når den hver eneste dag slår sine klør i unge mennesker i vores eget land. Kampen mod islamisme ikke relativiseres. Der findes ikke noget ”men” efter udsagnet ”vi skal bekæmpe islamisme”. Sætningen stopper der. Vi skal bekæmpe islamisme.

Mads Havskov Hansen er redaktør på Netavisen Pio.
Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Mads Havskov Hansen er cand.jur. og debattør.


Kommentarer fra Facebook

Annonce