I Svendborg forhindrede Socialdemokratiet borgerlige besparelser

Selvom Socialdemokratiet i Svendborg er i opposition, lykkedes det partiet at skabe flertal uden om borgmesteren og redde velfærden fra fyringer.
Selvom man er mindretal, kan man godt prøve at få sin politik igennem – og lykkes med det. Det har været læresætningen for Socialdemokratiet i Svendborg i den valgperiode, der snart går på hæld.

Vi sad på borgmesterposten i sidste periode”, fortæller borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Svendborg Bo Hansen til Netavisen Pio.
”Da vi tabte den ved sidste valg, valgte de borgerlige at tage alle de ti indflydelsesrige poster. Jeg ved godt, det er meget forskelligt, hvordan man har tradition for i de enkelte kommuner, men i Svendborg er det ret atypisk”, siger Bo Hansen, der fortæller at de sydfynske socialdemokrater alligevel prøvede at få størst mulig indflydelse.

”Vi prøvede at leve op til det socialdemokratiske ideal om at kunne nedbryde blokpolitik. Om at kunne samle bredt. Men selvom jeg selv synes, vi gjorde rigtig meget for at komme med, stod vi uden for de to første budgetforlig. Hvis et borgerligt flertal holder sammen, er det svært at komme ind og få sat sit aftryk. Så vi besluttede os for, at en fod i døren måtte ændres til at sparke døren ind”, siger Bo Hansen.

Skabe nye alliancer
Derfor forsøgte Bo Hansen og de øvrige socialdemokrater i Svendborg at skabe nye alliancer med nogle af de borgerlige partier, så Socialdemokratiet ad den vej kunne få indflydelse for deres mandater. ”Undervejs får vi et bedre og bedre samarbejde med Dansk Folkeparti og De Radikale (der begge er en del af den borgerlige konstituering, red.). Sammen med dem har den røde fløj flertal. Så det begynder vi målbevidst at arbejde efter”, siger Bo Hansen.

”Da budgettet skulle laves sidste efterår, står Svendborg Kommune over for en besparelse på 32 millioner. Det ville betyde fyringer i velfærden, og at det ville blive svært at holde sammen på tingene”, siger Bo Hansen. Men med socialdemokratisk lederskab lykkedes det at undgå fyringer og undgå halvdelen af besparelsen.

Socialdemokratisk budgetforslag
”Vi lagde en anden finansieringsplan frem, der handlede om at skåne velfærden”
siger Bo Hansen, der fortæller at kommunen undlod at henstille til deres rentestigningspulje i 2017, fordi de lave renter efter finanskrisen har gjort, at kommunens opsparing til rentestigninger er meget stor.

Det lykkedes for Socialdemokratiet i Svendborg at få flertal for den alternative finansieringsplan med de øvrige røde partier, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

”Næste formiddag gik jeg til borgmesteren og informerede ham om den aftale, der er indgået. Det var meget vigtigt for mig, at vi gjorde det her på en ordentlig måde. Vi inviterer de borgerlige partier med i det videre arbejder. Og vi anerkender, at der nu engang er valgt en borgmester. Så vi bliver enige om, at han skal indkalde til forhandlinger. Vi arbejder bredt og bryder blokpolitikken”, siger Bo Hansen. Han glæder sig over, at Socialdemokratiets budgetforslag endte som et budget, der fik tilslutning af alle partier på nær Enhedslisten.

”De borgerlige anerkendte også til sidst, at det her måske var modellen, hvor man kunne skrue et andet budget sammen. Og så endte det med, at vi slap for at fyre medarbejdere på velfærdsområderne”, slutter en tilfreds Bo Hansen.

Mads Havskov Hansen er cand.jur. og ansat i Socialdemokratiet.


Kommentarer fra Facebook