Engelbrecht: Uværdig opførsel fra Joachim B.

Det er uværdigt, at formanden for Folketingets Finansudvalg angriber det faglige niveau hos embedsmænd, der ikke kan svare på tiltalen, siger Socialdemokratiets Benny Engelbrecht. Sagen tages nu op i Folketinget
Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, retter nu en skarp kritik mod Liberal Alliances Joachim B. Olsen, der er formand for Folketingets finansudvalg. Det sker efter, at Joachim B. Olsen for nyligt krævede Folketingets Økonomiske Konsulenter nedlagt med henvisning til, at ”det faglige niveau ikke er højt nok”.

Den udmelding er ikke værdig for et folketingsmedlem – og slet ikke for formanden for Folketingets Finansudvalg, mener Benny Engelbrecht, der selv er næstformand i udvalget:

”Kæden springer af, når folketingsmedlemmer offentligt kritiserer Folketingets medarbejdere, som ikke har nogen mulighed for at tage til genmæle. Det mener jeg er uværdigt for ethvert folketingsmedlem – og i særdeleshed for formanden for Folketingets Finansudvalg. Hvis man er utilfreds med det faglige niveau, der leveres af de ansatte, så må man tage det op med de forskellige sekretariater eller med Folketingets præsidium.”, fortæller han til Netavisen Pio.

Som vi fortalte i sidste uge her på Netavisen Pio, så har ikke kun politikere fra Liberal Alliance, men også den borgerlige tænketank Cepos og dagbladet Børsen gentagne gange over det seneste år angrebet de notater og rapporter, som Folketingets Økonomiske Konsulenter har oversendt til Folketinget.

Laver blot hvad politikkerne ønsker
Den seneste polemik blev udløst af et notat fra Folketingets økonomiske konsulenter, som sammenfatter de seneste års ulighedsforskning fra OECD og IMF. Forskning der peger på, at ulighed er skadeligt for den økonomiske vækst. Benny Engelbrecht fortæller, at det var ham, som bestilte notatet:

”Set i lyset af, at diskussionen om ulighed er højaktuel, og at en reduktion af ulighed indgår som en del af FN’s verdensmål, så synes jeg, at det var relevant at få en dansk kortlægning af studierne fra OECD og IMF. Joachim B. Olsen er selvfølgelig velkommen til at være uenig med OECD og IMF, men det er helt skørt at begynde at kritisere fagligheden hos Folketingets ansatte, fordi han ikke kan lide konklusionerne fra OECD og IMF”, mener han.

Folketinget har i mange år haft konsulenter ansat til at assistere Folketingets medlemmer, herunder økonomiske konsulenter. Konsulenterne er en del af Folketingssekretariatet under Folketingets Administration, der har til opgave at betjene folketingsmedlemmerne. De økonomiske konsulenter er sammen med blandt andre EU-konsulenterne placeret i Det Internationale Sekretariat.

I 2015 besluttede Folketingets præsidium med Mogens Lykketoft som formand at udvide antallet af konsulenter. Det førte blandt andet til ansættelsen af én ekstra økonomisk konsulent, så der i dag er to økonomiske konsulenter til at betjene Folketinget. Og de gør et vigtigt arbejde, mener Benny Engelbrecht:

”Folketingets Økonomiske Konsulenter er neutrale embedsfolk, som blot udfører de opgaver, som vi politikere beder dem om at løse. De laver mange gode notater og opsamlinger, som er rigtig fin læsning og giver os politikere et godt overblik.” Engelbrecht påpeger samtidig, at især Folketingets mindre partier kan blive svækket, hvis konsulentordningen nedlægges, sådan som blandt andre Joachim B. Olsen har talt for.

Kritik fra faglige organisationer
Anklagerne fra blandt andre Joachim B. Olsen har også udløst reaktioner fra faglige organisationer. Sara Vergo, der formand for Djøf Offentlig, rettede forleden i Information en skarp kritik mod de folketingsmedlemmer, der offentligt har kritiseret Folketingets økonomer:

”Det er urimeligt og helt utilstedeligt, når folketingsmedlemmer offentligt kritiserer navngivne medarbejdere og beklikker deres faglighed og integritet. Medarbejderne passer blot deres arbejde og leverer de analyser, rapporter og oplæg, som de bliver bedt om. De har i realiteten ikke mulighed for at tage til genmæle, hverken i forhold til kritik af deres faglighed eller i den politiske debat, deres arbejde måtte medføre.”

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, har også taget afstand fra angrebene. ”Jeg kan kun sige, at der er stor tilfredshed med de økonomiske konsulenter, og det mener jeg gælder bredt i Folketinget”, udtalte Pia Kjærsgaard for nyligt i Information.

Udtalelser tages op i Folketingets Finansudvalg
Også Danmarks Radio fik for nylig kritik, efter at studieværten på DR2 Deadline nævnte en af Folketingets økonomiske konsulenter ved navn. DR har siden beklaget, at stationen viderebragte den pågældende medarbejders navn.

Hvad angår Joachim B. Olsens anklager om manglende faglighed hos de ansatte, så er den sag ikke slut endnu, fortæller den socialdemokratiske finansordfører:

”Vi skal nu have en grundig drøftelse i Folketingets Finansudvalg om, hvad vi forstår ved korrekt opførsel fra en formands side. Jeg mener det er afgørende, at vi får på plads, at eventuel kritik skal holdes internt. Det andet er uværdigt”, slutter Benny Engelbrecht.


placeholder

Annonce