LA-minister stækker ligestillingskampen

S-Kulturordfører: Urimeligt, at Kulturministeriet vil skære 3,4 millioner fra Kvinfo, for så meget koster biblioteksdriften ikke
Kulturminister Mette Bock (LA) vil fjerne 3.4 millioner fra Kvinfo - et videns- og udviklingscenter for køn og ligestilling.

Centret består i dag af to dele: Dels et bibliotek og dels en vidensafdeling. Ministeren ønsker, at det Kongelige Bibliotek skal overtage Kvinfos biblioteksdrift - en drift som kulturministeriet vurderer koster 3.4 millioner.

Men det beløb er alt for højt, mener Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen. For hermed tager man ikke udelukkende af de midler som er blevet brugt til at drive biblioteket, man fratager også Kvinfo en del af udgifterne til videnscentret. Det understregede han i dag, hvor han havde indkaldt kulturministeren i åbent samråd om flytning af Kvinfos bibliotek.

Han frygter, at flytningen af biblioteket i virkeligheden er et politisk angreb på Kvinfo.

Direktør for Kvinfo, Henriette Laursen, siger om det høje beløb:

Det skaber tvivl om, hvorvidt flytningen af biblioteket sker blot af biblioteksfaglige grunde, sådan som ministeren hidtil har fremført."

Urimeligt at tage større beløb end biblioteksudgift
Kvinfo har hidtil modtaget en årlig bevilling på 6,8 mio, hvoraf de driver både et bibliotek og vidensformidling. Kulturminister Mette Bock (LA) har opbakning fra Venstre og DF til at flytte Kvinfos bibliotek til Det Kongelige Bibliotek.

Der er ikke tale om lukning, men om flytning af en opgave.

Det understregede Mette Bock i dag under det åbne samråd, hvor hun også forklarede, at området ikke nedprioriteres: ”Vi løser opgaver i dag på en anden måde end for 20-30 år siden. Det er ikke altid kun dårligt, at der sker en udvikling.”

Men selve Kvinfos rene biblioteksdrift, som den er defineret i biblioteksloven, koster kun 600.000 kroner kroner årligt, ifølge Kvinfos egne beregninger, forklarede Mogens Jensen på samrådet i dag, hvortil der dog kommer administrative udgifter oven i:

”I de 3.4 millioner er både udgifter til biblioteket og løn til vidensmedarbejdere. Jeg synes, det er helt urimeligt, at man vil tage et beløb fra Kvinfo, som er langt større end selve biblioteksopgaven.”

Han opfordrer derfor kulturministeriet til at tage en ny diskussion med Kvinfo, om de reelle udgifter til biblioteksdriften.

Jeg ville ikke åbne den pandoraæske, hvis jeg var dig
Mette Bock havde imidlertid ikke meget til overs for Mogens Jensens nærlæsning af Kvinfos budget, og hun understregede, at ministeriet allerede har haft en god dialog med Kvinfo om budgettet:

Jeg synes, det er vildt, at du udfordrer et bestyrelsesgodkendt budget på den måde. Hvis du vil åbne den pandoraæske - så god fornøjelse. Jeg tror ikke selv, at jeg ville bevæge mig den vej.

Kvinfos direktør, Henriette Laursen, bekræfter imidlertid Mogens Jensens læsning af budgettet:

”Kvinfos budget rummer helt simpelt forklaret tre budgetlinjer: Bibliotek, formidlingsopgaver og det vi kalder fællesomkostninger. Videncenteropgaven er en del af biblioteket."

Når kulturministeriet vælger at flytte beløbet under biblioteket flytter de tillige midler, der omfatter videnscenteret.”

Kvinfo vil selv kunne bestemme, om de vil flytte vidensmedarbejdere med, når biblioteket flyttes under det Kongelige Bibliotek. Det er endnu ikke besluttet, om man vil gøre det eller ej.

Henriette Laursen vurderer, at en nedskæring på 3.4 millioner kroner vil medføre, at Kvinfo overordnet set vil blive nødt til at skrue ned for deres ambitioner i forhold til at være med til at fremme et mere ligestillet og mangfoldigt samfund.

[content_block slug=kvinfo]

 

 


Kommentarer fra Facebook