Kommunerne skal ind i kampen for flere faglærte!

Smøg nu ærmerne op ude i kommunerne: Jeg har tre bud på, hvilke håndtag kommunerne kan dreje på for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.
 

Antallet af unge, der mangler en læreplads, er steget med 43 procent siden 2010. I februar 2017 manglede 11.500 unge en rigtig læreplads. I 2010 var tallet 8.000. Det bedste for de unge er, hvis de kan komme til at tage deres uddannelse i en virksomhed, for det er hér, de lærer mest.

I februar 2017 manglede 11.500 unge en rigtig læreplads

De manglende lærepladser vil være medvirkende til, at der kommer til at blive massiv mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden. Helt op mod 70.000 i 2025.

Foruden at være tillidsmand på en stor virksomhed er jeg også kandidat til kommunalvalget for Socialdemokratiet i Esbjerg Kommune. Kommunerne kan nemlig også gøre noget for, at vi får flere lærepladser og at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Flere faglærte skaber vækst og vil gøre Esbjerg til en endnu mere attraktiv erhvervskommune. Men hvad kan der gøres i Esbjerg Kommune og i landets øvrige kommuner gøre på området?  Jeg har tre bud.

1) Krav om lærlinge ved offentlige udbud
Jeg mener, at Esbjerg Kommune skal stille krav om, at der er sociale klausuler ved offentlige udbud. Klausulerne skal beskrive, hvor mange praktikpladser der skal være tilknyttet på hvert enkelt projekt. Kommunen skal så være forpligtet til at føre tilsyn, så det sikres, at virksomhederne overholder klausulerne. Ved mindre udbud, som er for små til at der kan kræves lærlinge, skal virksomhederne kunne dokumentere, at de kontinuerligt tager lærlinge.

2) Mål om flere faglærte unge, bedre vejledning og samspil mellem skole og erhvervsliv
Hvis det skal lykkes at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse i Esbjerg Kommune, foreslår jeg, at kommunen laver en målsætning for, hvor mange unge der skal vælge en erhvervsuddannelse efter de har færdiggjort folkeskolen. Mit bud vil være 40 procent af eleverne. Det er ambitiøst, men nødvendigt. Både for erhvervslivet og for de unges karrieremuligheder. I dag er tallet cirka 20 procent.

For at nå dette mål skal UU-vejlederne have mere viden om de muligheder, der ligger for de unge i for eksempel industrien. Dette skal ske ved bedre uddannelse af UU-vejlederne og ved virksomhedsbesøg, så de kan lære mere om de muligheder, der er i industrien. Vi skal også sørge for, at de unge ved selvsyn oplever mulighederne med en erhvervsuddannelse, for eksempel ved tætte samarbejder mellem skole og virksomheder eller via lærlingebesøg i klasselokalerne.

3) Indfør ”den praktiske projektopgave” i folkeskolen
Jeg ønsker, at vi i Esbjerg Kommune lader os inspirere af Holbæk Kommune, som har lavet en mere praktisk udgave af den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. Her har man nemlig med succes lavet et samarbejde mellem skolerne og den lokale erhvervsskole, hvor der fokuseres på en mere praktisk projektopgave. Den giver de unge mulighed for at lære mere om de håndværksmæssige fag. Projektet har givet større søgning til erhvervsfag og næsten en tredjedel af eleverne vælger den nye form for projektopgave.

Flere faglærte skaber vækst og giver virksomhederne bedre konkurrencevilkår

Kompetente medarbejdere og stærke virksomheder er fundamentet for vores velfærd. Flere faglærte skaber vækst og giver virksomhederne bedre konkurrencevilkår. Det er også vejen frem for at finansiere vores fremtid. Uden stærke virksomheder, der skaber velstand og job, er der ingen til at betale for velfærden.

Rasmus S. Rasmussen er smed og tillidsrepræsentant ved Babcock & Wilcox Vølund i Esbjerg. Medlem af Dansk Metal.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Rasmus Rasmussen er smed og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Esbjerg.


Kommentarer fra Facebook